Основні напрямки виховної роботи зі студентами у I семестрі 2013-2014 н р
Про підготовку заходів до урочистого відкриття пам’ятного знаку Івану Франку на навчальному полігоні 35.65kb. 1 стр.

Ольга Бобровська (1939р) Яким Петрук(1955р)
В цьому році селяни одержали кращий урожай ніж в 1944, але він був ще низьким. В 1945 році була організована ініціативна група по створенню нового колгоспу при допомозі сільських активістів : Трохима Андрійовича Масленчука 17.35kb. 1 стр.

Інструкція з обліку необоротних активів бюджетних установ Затверджено наказом Державного казначейства України від 17. 07. 2000 р. №64
Ця Інструкція визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інфор­мації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та незавер­шене капітальне будівництво бю­джетних установ 224.67kb. 1 стр.

Збереження бібліотечних фондів, їхнє оновлення, задоволення потреб користувачів безперечно є однією з умов існування бібліотечного закладу
Водночас, деякі питання інвентаризації бібліотечних фондів потребують урегулювання. Зокрема, в окремих нормативно-правових актах встановлюються різні норми щодо періодичності проведення інвентаризації 177.2kb. 1 стр.

Проект 22-07-04 інструкці я з обліку бібліотечних фондів України Основні терміни І поняття
Балансова вартість фонду – вартість бібліотечного фонду, що відображена в документах бухгалтерського обліку 564.53kb. 2 стр.

Усі книги, брошурні та інші видання, що надходять до бібліотеки, повинні фіксуватись у відповідних документах
«У цій інвентарній книзі записані книги з №… по №…». Дата, підпис завідувача бібліотеки. В інвентарній книзі ведеться облік кожного видання 239.25kb. 1 стр.

Наказ №117 смт. Мангуш Про атестацію педагогічних працівників в 2013-2014 навчальному році
Законів України „ Про освіту” (ст. 54 п. 4), „ Про загальну середню освіту” (ст. 27) та з метою активізації творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової освіти, якісної роботи 71.97kb. 1 стр.

Включить/выключить аппарат нажать и отпустить кнопку
В левой колонке символ, в правой – две цифры, которые необходимо набрать – например 19.75kb. 1 стр.


Админ- на табло – нажать пс 12321пс -касир- на табло – нажать пс 1пс пар. Адм? на табло – нажать 12321ПС
Аппарат позволяет добавлять новый товар без z отчета, и менять старый, если он не пробивался 18.08kb. 1 стр.


Оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти Замовник торгів
Повне найменування: Комунальний заклад «Сакське територіальне медичне управління» 12.68kb. 1 стр.

Уроку Тема: Облік коштів, розрахунків та інших активів Тема уроку
Тема уроку: Ведення обліку касових операцій. Заповнення первинних документів та облікових регістрів 263.26kb. 1 стр.

Кодекс в новой редакции с соответствующими изменениями и дополнениями утвердить.
Рассмотрев предложения и дополнения присутствующих членов на заседании совет решил 58.09kb. 1 стр.


Наказ №280 Про організацію роботи щодо забезпечення права доступу до публічної інформації у відділі освіти Дворічанської райдержадміністрації
Порядку складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Дворічанська районна державна адміністрація та з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації 20.36kb. 1 стр.

1. Банківські операції Комерційні банки, як специфічний суб’єкт господарювання. Види банків, їх операції. Принципи організації роботи банку. Ліцензування банківської діяльності
Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці і здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідного рівня 154.85kb. 1 стр.

1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації
Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання і здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідного рівня 146.79kb. 1 стр.

1. Районная спартакиада школьников- 1 место
Легкая атлетика: старшая возрастная группа- 2 место, средняя возрастная группа – 1 место 13.36kb. 1 стр.

Компания «Форекс-Компас» имеет возможность предложить Вам услугу доверительного управления денежными средствами на рынке Forex (Форекс)
Вам услугу доверительного управления денежными средствами на рынке Forex (Форекс). Группа профессиональных трейдеров, работающих в компании «Форекс-Компас», проводят торговые операции на рынке Forex 75.48kb. 1 стр.

Повідомлення про подію, що сталася та наданий пакет документів, необхідних для реєстрації страхового випадку до прат "ск "лафорт"
Прат "ск "лафорт" (оскільки поліс осцпв водія, що скоїв дтп, зареєстрований в прат "ск "лафорт") 25.73kb. 1 стр.