1. Обладнання кабінету хімії. Можливість забезпечення учнів під час


с. 1
АЛГОРИТМ ВИВЧЕННЯ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ, РІВНЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК УЧНІВ З ХІМІЇ

1. Навчально-матеріальна база

1. Обладнання кабінету хімії. Можливість забезпечення учнів під час практичних і лабораторних робіт необхідними приладами, посудом і хімічними реактивами.

2. Дотримання інструкції про зберігання реактивів.

3.Систематизація обладнання, забезпечення кабінету наочними посібниками і роздатковим практичним матеріалом.

4.Стан фактичного використання хімічного обладнання, приладів, наочних посібників і роздаткового дидактичного матеріалу.

5.Дотримання техніки безпеки, наявність акту-дозволу на проведення занять у шкільному кабінеті хімії. Ведення журналів інструктажів учнів з техніки безпеки.2. Навчально-виховний процес

1) знання і реалізація вчителем вимог програми, інших нормативних документів та інструктивно-методичних рекомендацій з хімії;

2) планування навчально-виховної роботи;

3) підбір наочних посібників, обладнання та хімічних реактивів до уроку;

4) науково-теоретичний і методичний рівень викладання;

5) впровадження вчителем у практику своєї роботи передового педагогічного досвіду;

6) забезпечення уроків наочністю (таблиці, креслення, малюнки, моделі, роздатковий матеріал, лабораторне обладнання);

7) методика проведення лабораторних дослідів і практичних занять, вироблення практичних умінь учнів (з’ясувати, чи не підміняються лабораторні досліди демонстраційним зразком);

8) форми закріплення нового матеріалу;

9) система самостійних робіт, їх зміст;

10) систематизація повторення пройденого матеріалу;

11) організація та результативність роботи з відстаючими учнями;

12) диференційований підхід до навчання учнів;

13) методика перевірки знань, мотивація оцінок;

14) дотримання правил техніки безпеки та охорони здоров’я учнів.

3. Позакласна робота, факультативи

1) організація факультативних занять з хімії;

2) діяльність товариства юних любителів хімії та клубу юних хіміків;

3) робота хімічного гуртка (охоплення учнів, зміст занять, поліпшення знань учнів);

4) проведення науково-практичних конференцій, тематичних вечорів, організація лекцій, зустрічей з ученими-хіміками, працівниками хімічних підприємств;

5) участь школярів в олімпіадах юних хіміків, проведення днів, тижнів, декад хімії, організація лекторіїв, проведення екскурсій;

6) форми розкриття перед учнями значення хімії в промисловості, сільському господарстві, у житті. Ознайомлення учнів з професіями, для оволодіння якими необхідні знання хімії.

7) результати участі у ІІ та ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.4. Результативність навчання
(за підсумками проведення контрольної роботи
у 9-х, 11-х класах)

1) відповідність набутих учнями знань, умінь і навичок програмним вимогам (розділ «Основні вимоги до знань і вмінь учнів»);

2) уміння розрізняти речовими за їх ознаками, розуміння основних законів і теорій хімії, зокрема теорії будови атома, уміння використовувати набуті знання під час розв’язування задач (застосування даних експерименту, періодичної таблиці хімічних елементів Д.І.Менделєєва та ін..).

5. Керівництво і контроль

1. Укомплектованість школи кваліфікованими кадрами, проходження ними курсів перепідготовки, атестації.(П.І.Б. учителя,фах,стаж роботи,кваліфікаційна категорія,звання,скільки років викладає предмет)

2. Методична робота з учителями. Самоосвіта.

3. Впровадження в практику роботи передового педагогічного досвіду.

4. Відвідування та аналіз уроків і позакласних занять адміністрацією школи.

5. Вивчення системи роботи вчителів,стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з хімії.6. Ефективність рекомендацій дирекції.

7. Об’єктивність і всебічність оцінки роботи кожного вчителя.
с. 1

скачать файл

Смотрите также: