4. На якій висоті висить лампа, якщо тінь від вертикально поставленої


с. 1
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики

Теоретичний тур (04.01.2011 р.)

8 клас

1. Школярі побували на екскурсії в м. Кузнецовськ і поверталися в м. Рівне на автобусах. Автобуси їхали з швидкістю 1 = 70 км/год. Пішов дощ, і водії знизили швидкість до 2 = 50 км/год. Коли дощ закінчився, автобуси знову поїхали з попередньою швидкістю і в'їхали у Рівне на 10 хвилин пізніше, ніж було заплановано. Скільки часу йшов дощ?

2. До розміщеного на столі вантажу масою M = 100  г прикріплена пружина. Інший кінець пружини прикріплений до довгої мотузки, намотаної на вал радіусом 5 см. Жорсткість пружини k = 10  Н/м. Спочатку пружина не розтягнута. Вал починає обертатися з періодом 10 с. Побудуйте графік залежності сили тиску вантажу на підлогу від часу.

3. Важіль підвішений до системи блоків так, що точки підвісу ділять його у відношенні а : b : c . Блоки, важіль і нитки невагомі, тертя немає. Яке відношення мас вантажів т1 і т2, якщо система знаходиться в рівновазі?

4. На якій висоті висить лампа, якщо тінь від вертикально поставленої палиці заввишки 1 м має довжину 2 м, а якщо палицю перемістити на 1 м від лампи вздовж напрямку тіні, то її довжина стане 3 м?

5. У шматок льоду вмерзла мідна кулька. Який її об’єм, якщо сумарний об’єм льоду і кульки 100 см3, а маса 170 г?

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики

Теоретичний тур (04.01.2011 р.)

9 клас

1. У Миколи і Петра є по три склянки: червона, зелена і синя. Кожна склянка містить по M = 50  г води. Температура води в червоних склянках t1 = 10°C, в зелених — t2 = 30°C, в синіх — t3 = 50°C. Микола виливає з червоної склянки m = 10  г води, а потім зливає всю свою воду в синю склянку і перемішує. Петро переливає всю воду з червоної склянки в зелену, перемішує і виливає деяку кількість води. Воду, що залишилася, він переливає в синю склянку. Виявилося, що після всіх цих операцій температури води в синій склянці у Миколи і Петра однакові. Скільки води вилив Петро? Теплообміном води з навколишнім середовищем і з склянками знехтувати. Об'єм склянок достатній, щоб вмістити всю наявну воду.

2. Заряди 40 нКл і -10 нКл розташували на відстані 10 см один від одного. Який треба взяти третій заряд і де треба його розташувати, щоб система перебувала в рівновазі?

3 До блока радіуса R = 40  см, закріпленого на осі, прироблені ручки. На блок намотана міцна нитка. За допомогою цього пристрою людина піднімає вантаж з води. Виявилося, що при довжині ручок r1 = 20  см людина, прикладаючи максимальні зусилля, може підняти вантаж тільки до поверхні води (вантаж при цьому цілком занурений у воду). Якою повинна бути довжина ручок, щоб людина могла повністю витягнути вантаж з води? Густина вантажу ρ1 = 5000  кг/м3. Нитку вважати невагомою і нерозтяжною.

4. Електричне коло складається з ідеального джерела живлення з напругою U = 4,5 В, ідеального амперметра і чотирьох резисторів з опорами R1 = 40 Ом, R2 = 60 Ом, R3 = 80 Ом, R4 = 20 Ом. Що показує амперметр?

5. Вантаж масою 200 кг піднімають на висоту 15 м за допомогою рухомого блока, ККД якого 80 %. Яку силу прикладають до вільного кінця мотузки?


Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики

Теоретичний тур (04.01.2011 р.)

10 клас

1. Заєць втікає від Вовка по прямій, рухаючись рівномірно. У початковий момент часу відстань між Зайцем і Вовком 36 м, а швидкість Вовка 14 м/с. Вовк втомлюється і через кожні t = 10 с (у моменти часу t, 2t, 3t..., рахуючи від початку руху) зменшує свою швидкість на  = 1 м/с. З якою мінімальною швидкістю повинен бігти Заєць, щоб Вовк його не зловив?

2. Магніт масою 500 г прилип до вертикальної залізної стінки. Під дією вертикальної сили 0,2 Н магніт рівномірно рухається вниз. Під дією якої вертикальної сили магніт почне рівномірно рухатися вгору?

3. Залізний кубик зі стороною а підвішений на пружині жорсткістю k. У початковий момент кубик торкається нижньою горизонтальною гранню поверхні води в посудині. У посудину починають повільно доливати воду так, що її рівень піднімається із швидкістю 1 . З якою швидкістю 2 відносно посудини при цьому рухатиметься кубик? Густина води рівна , прискорення вільного падіння g.

4. Маленька кулька падає без початкової швидкості на площину А, яка утворює з горизонтом кут . Через який час вона вдариться об площину В? Площини А і В утворюють прямий кут, удари в них абсолютно пружні. Відстань від місця початку падіння до площини В дорівнює l, прискорення вільного падіння g.

5. Через спіраль електричного чайника, увімкненого в мережу з напругою 220 В, проходить струм 5 А. В чайнику закипіла вода. Скільки википить води, якщо протягом 2,5 хв чайник не вимикати з мережі? ККД чайника 75%.

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики

Теоретичний тур (04.01.2011 р.)

11 клас

1. Довге похиле дзеркало дотикається до горизонтальної підлоги і нахилене під кутом до вертикалі. До дзеркала наближається школяр, очі якого розташовані на висоті Н від підлоги. На якій максимальній відстані від нижнього краю дзеркала школяр побачить:

а) зображення своїх очей?б) своє зображення повністю, на весь зріст?

2. На стрижні знаходяться дві однакові кульки масою т, які пружинами жорсткістю k1 =k і k2 =4k з’єднані з кінцями стрижня. У початковий момент часу кульки нерухомі і торкаються одна одної, а пружини не розтягнуті. Потім кульку, з’єднану з пружиною, жорсткість якої більша, відводять убік, стискаючи відповідну пружину, і відпускають без початкової швидкості. Через який час кульки зіткнуться в перший, другий і третій раз? Зіткнення кульок абсолютно пружні.

3. Непровідне рівномірно заряджене кільце радіусом R знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією В, силові лінії якого перпендикулярні до площини кільця. На скільки збільшиться сила натягу кільця, якщо його розкрутити до кутової швидкості навколо власної осі. Заряд кільця Q, маса m.

4. З молем ідеального одноатомного газу відбувається процес аbcd, показаний на діаграмі рV. Визначте підведену до газу за весь процес кількість теплоти, якщо різниця між максимальною і мінімальною температурою в процесі T= 100 К

5. За час, протягом якого амплітуда вільних електромагнітних коливань у коливальному контурі зменшилася втричі, у контурі виділилася кількість теплоти, що дорівнює
64 мДж. Визначте кількість теплоти, яка виділиться під час зменшення амплітуди коливань ще удвічі.
с. 1

скачать файл

Смотрите также: