4. Установити профіцит загального фонду обласного бюджету на 2013


с. 1


ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

XХІІ сесія VI скликанняРІШЕННЯ № 664

від 28 грудня 2012 року


Про обласний бюджет Львівської

області на 2013 рік


Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", керуючись пунктом 17 частини першої статті 43, статтями 44, 61- 64, 66 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Львівська обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2013 рік у сумі 5 448 495,5 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 5 277 024,5 тис. грн, спеціального фонду бюджету – 171 471 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку – 6 500 тис. грн (додаток 1).


2. Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2013 рік у сумі 5 448 095,5 тис. грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 5 243 542 тис. грн та видатків спеціального фонду бюджету –
204 553,5 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку – 39 582,5 тис. грн за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) і головними розпорядниками коштів (додаток 3).
3. Установити на 2013 рік обсяг повернення кредитів до обласного бюджету в сумі 1 003 тис. грн, у тому числі повернення до спеціального фонду 1 003 тис. грн, та розподіл надання кредитів з обласного бюджету в сумі 1 403 тис. грн, у тому числі із загального фонду 400 тис. грн, спеціального – 1 003 тис. грн (додаток 4).
4. Установити профіцит загального фонду обласного бюджету на 2013 рік у сумі 33 082,5 тис. грн, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (додаток 5).
5. Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету на 2013 рік у сумі 33 082,5 тис. грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (додаток 5).
6. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів обласного бюджету в сумі 40 000 тис. грн.
7. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2013 рік у сумі
3 173 686,7 тис. грн (додаток 6).
8. Затвердити перелік об’єктів (головних розпорядників коштів), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі 39 582,5 тис. грн (додаток 7).
9. Установити обсяг резервного фонду обласного бюджету на 2013 рік у сумі 6 342,8 тис. грн.
10. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2013 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

виплата пенсій і допомог, стипендій та інших виплат населенню;

трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами І - ІV рівнів акредитації.

11. Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 125 195,4 тис. грн (додаток 8).
12. Установити, що у 2013 році:
12.1. Плата за оренду цілісних майнових комплексів, що є в комунальній власності Львівської обласної ради (окрім структурних підрозділів комунальних підприємств), після сплати податку на додану вартість зараховується до обласного бюджету в повному обсязі; за оренду цілісних майнових комплексів, які є структурними підрозділами комунальних підприємств, – у розмірі 70 відсотків. За оренду іншого майна обласної ради сплата орендної плати здійснюється згідно з вимогами Положення про оренду об’єктів спільної власності територіальних громад області, затвердженого рішенням обласної ради від 28 лютого 2012 року № 386, за винятком оренди нерухомого майна Львівською обласною державною адміністрацією та її структурними підрозділами, плата за яку встановлюється на 2013 рік у розмірі 1 грн у рік (без податку на додану вартість) з кожної юридичної особи.
12.2. Комунальні унітарні підприємства спільної власності територіальних громад Львівської області сплачують до загального фонду обласного бюджету частину прибутку (доходу) відповідно до Порядку, затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 17 квітня 2007 року № 281, за ставками згідно з частиною десятою пункту 1 рішення обласної ради від 26 квітня 2012 року № 459 „Про внесення змін до показників обласного бюджету Львівської області на 2012 рік.
13. У процесі виконання обласного бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів обласного бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства обласній державній адміністрації за погодженням з головою обласної ради і головою постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності обласної ради.

Зміни до напрямів використання коштів на реалізацію обласних програм здійснювати обласній державній адміністрації в межах загального обсягу видатків, передбачених на відповідну програму, за погодженням з головою обласної ради і головою постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності обласної ради.


14. Обласній державній адміністрації (М. Костюк):
14.1. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів обласного бюджету.
14.2. У місячний термін підготувати й подати на розгляд обласної ради програми, які не затверджені і кошти на реалізацію яких передбачені в додатку 8.

Фінансування програм, реалізація яких продовжується у 2013 році, здійснювати після розгляду звітів про ефективність їх виконання у 2012 році у відповідних постійних комісіях обласної ради.


14.3. Вносити зміни до показників обласного бюджету на 2013 рік у зв'язку з оптимізацією структури обласної державної адміністрації, перейменуванням (ліквідацією, створенням нових) структурних підрозділів обласної державної адміністрації та перерозподілом між ними функцій.
14.4. За необхідності виділяти кошти з обласного бюджету на забезпечення співфінансування програм і проектів міжнародної технічної допомоги, у тому числі шляхом перерозподілу видатків резервного фонду та інших запланованих видатків.
14.5. Відповідно до вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, виступати у 2013 році в особі директора департаменту фінансів облдержадміністрації одержувачем:

- середньострокових позик на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів обласного бюджету, визначених у Законі України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку;

- позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку обласного бюджету, у фінансових установах, на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

- позик на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.


14.6. За наявності тимчасово вільних коштів обласного бюджету спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.
14.7. Надання субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам області здійснювати з урахуванням обсягу надходжень коштів на цю мету до обласного бюджету, фактично виконаних робіт та наданих послуг.
14.8. Кошти з обласного бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державної казначейської служби на підставі замовлень головних розпорядників коштів.
14.9. В особі директора департаменту фінансів облдержадміністрації врахувати внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації відповідно до вимог Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, під час складання і виконання розпису обласного бюджету на 2013 рік.
14.10. Спільно з головами Бродівської, Жовківської, Радехівської, Яворівської районних державних адміністрацій, міським головою м. Червонограда, головами всіх районних державних адміністрацій Львівщини забезпечити захист реальних показників місцевих бюджетів в Міністерстві фінансів України та сформувати за узгодженням із цим Міністерством України проекти місцевих бюджетів, які у повному обсязі забезпечують потребу в асигнуваннях на заробітну плату, інші делеговані державою повноваження і видатки на забезпечення власних повноважень органів місцевого самоврядування.
14.11. Напрями використання коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації, будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та підтримку будинків сімейного типу погоджувати з постійною комісією з питань охорони здоров'я, материнства та соціального захисту обласної ради.
15. Розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну й теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
16. Районним державним адміністраціям, виконавчим органам місцевих рад рекомендувати:
16.1. Затверджувати у місцевих бюджетах на 2013 рік реальні до виконання показники податків, зборів і платежів до бюджету, не допускати їх необґрунтованого завищення.
16.2. З метою своєчасного надання медичної допомоги в обсягах, не нижчих від гарантованих державою, під час затвердження місцевих бюджетів передбачити кошти на лікування громадян, що проживають на даній території, а обслуговуються в медичних закладах інших адміністративно-територіальних одиниць, як цільову субвенцію відповідним бюджетам згідно з укладеними угодами, окрім обсягів, урахованих Міністерством фінансів України при визначенні розмірів міжбюджетних трансфертів.
16.3. Під час затвердження місцевих бюджетів на 2013 рік та внесення змін передбачити кошти на:

- співфінансування програм і заходів, для виконання яких виділяються кошти з державного та обласного бюджетів;

- проведення доплат на догляд інвалідів І групи та грошової компенсації оплати телефонних послуг інвалідам І групи, що встановлені розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 2 листопада 1995 року № 878 "Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту інвалідів" із відповідними змінами;

- надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу малозабезпеченим категоріям громадян, які мають право на такі пільги відповідно до рішень/ухвал обласної ради: учасникам бойових дій УПА та інвалідам УПА (рішення обласної ради від 11 травня 1995 року № 65); вдовам ветеранів УПА (рішення обласної ради від 15 листопада 2005 року № 438); малолітнім політичним в’язням (рішення обласної ради від 29 червня 1999 року № 196); вдовам політв’язнів (ухвала обласної ради від 25 грудня 1991 року № 197 із відповідними змінами); одиноким інвалідам, інвалідам по зору І і ІІ групи; сім’ям, у яких проживає 2 і більше інвалідів (ухвала сесії обласної ради від 4 вересня 1991 року № 177);

- надання пільг у вигляді адресної допомоги на оплату житлової площі та комунальних послуг малозабезпеченим реабілітованим, відповідно до статті 3 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", та тим, що потерпіли від політичних репресій, згідно з рішенням обласної ради від 8 грудня 2009 року № 1090 "Про соціальний захист реабілітованих та потерпілих від політичних репресій".

Взяти до уваги, що органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо надання муніципальних субсидій на оплату зазначених послуг. Муніципальні субсидії надаються у випадку призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, джерелом фінансування яких є кошти державного бюджету.

Адресна допомога або муніципальні субсидії надаються в першу чергу малозабезпеченим категоріям громадян – одиноким інвалідам; сім’ям, у яких проживають діти-інваліди.

Адресна допомога або муніципальні субсидії з оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу надаються згідно з вимогами чинного бюджетного законодавства (підпункт "б" пункту 3 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України).


17. Установити, що виявлені перевірками, проведеними працівниками фінансової інспекції у Львівській області та департаменту фінансів облдержадміністрації, суми незаконних видатків, недостач і крадіжок підлягають перерахуванню до обласного бюджету.
18. Додатки 1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності (Я. Качмарик).


Голова обласної ради Петро КОЛОДІЙ


с. 1

скачать файл

Смотрите также: