Біологічні диктанти жовті Води


с. 1
Комунальний заклад освіти середня загальноосвітня школа №3

з профільними класами імені М.Островського

м. Жовті Води Дніпропетровської областіБІОЛОГІЧНІ ДИКТАНТИ

Жовті Води

2012

Укладач: Степаниченко О.М., вчитель біології

комунального закладу освіти середньої

загальноосвітньої школи №3 з профільними

класами імені М. Островського

м. Жовті Води

Посібник містить біологічні диктанти з технологій особистісно – орієнтованого навчання. Він допоможе вчителю здійснювати контроль навчальних досягнень учнів як в усній, так і письмовій формі. Запропоновані диктанти можуть бути використані на різних етапах уроку як для диференційованого, так і інтерактивного навчання. Посібник пропонується вчителям загальноосвітніх навчальних закладів.

Будь-яка форма навчальної роботи, навіть найефективніша і найцікавіша, втрачає ці якості, якщо педагог не виявляє до неї інтересу. Шкільна практика свідчить, що обмежуватися тільки усним опитуванням і словесними методами навчання не можна. Одноманітність у викладанні та методах перевірки знань знижує активність учнів. Тому в своїй педагогічній практиці я застосовую біологічні диктанти. Цей вид письмової роботи сприяє організації колективної роботи всього класу, дає можливість використовувати тексти з оптимальними для певних умов характеристиками краще, ніж деякі інші прийоми, забезпечує зворотну інформацію.

Диктанти є словникові, вибір­ково-розподільні, творчі, диктанти-переклади та інші. Якщо вміло застосовувати різ­ні види диктантів, можна сфор­мувати цінні навички регламен­тованої роботи, дотримуватися встановленого порядку і ритму. У той час, коли на індивідуаль­не опитування витрачаються го­дини, на диктант для перевірки — 5—6 хв.

Отже, біологічний диктант - це один із засо­бів виховання у школярів уваги, точності й акуратності в навчаль­ній діяльності. Системне їх застосування сприяє навколишній дисципліні та реалізації принципу індивідуалізації навчання.
РОЗПОДІЛЬНИЙ ДИКТАНТІ. Завдання на встановлення логічної послідовності
Розташуйте етапи розвитку печінкового сисуна в логічній послідовності

Тема «Плоскі черви» (8 клас)


А статевий процес у тілі комара

Б розмноження в клітинах печінки людини

В розмноження в клітинах кишечнику комара

Г укус комара

Д розмноження в клітинах крові людини


1

2

3

4

5Розташуйте етапи випаровування води рослинами в логічній послідовності

Тема «Процеси життєдіяльності рослин» (7 клас)

А продих

Б засвоєння води

В транспірація1

2

3


. Розташуйте послідовно рух крові по організму

Тема «Кровообіг» (9 клас)


1

2

3

4

5А артерії

Б вени

В серце

Г капіляри

Д серце
ІІ. Завдання на встановлення відповідності: установіть відповідність між

терміном і його визначеннями .

Тема «Вегетативні та генеративні органи» (7 клас)А квітка 1 бічна частина рослини.

Б плід 2 генеративний орган рослини

В листок 3 сукупність квіток розташованих на одній осі

Г суцвіття 4 вкорочений та обмежений у рості видозмінений пагін.

А

Б

В

Г
Курс «Біологія людини» (9 клас)А остеоцити 1 короткі відростки, що передають інформацію до тіла

своєї клітиниБ дендрити 2 розчинний білок плазми

В міоцити 3 розрив плеври

Г фібриноген 4 клітини кістки

Д пневмоторакс 5 багатоядерні клітини посмугованих м'язів


А

Б

В

Г

ДКурс «Зоологія» (8 клас)

А прокаріоти 1 таксономічна одиниця

Б родина 2 координує діяльність окремих органів

В кон’югація 3 організми, що складаються з однієї клітини

Г мітохондрії 4 «енергетичні станції» клітини

Д нервова регуляція 5 процес обміну ядрами


А

Б

В

Г

Д

ВИБІРКОВО – РОЗПОДІЛЬНИЙ ДИКТАНТ


І. Закінчіть схему Тема «Травлення» (9 клас)
ротова порожнина


?

?шлунок ? ? ?

Слова для довідок: пряма кишка, шлунок, ротова порожнина, глотка, товстий кишечник, стравохід, тонкий кишечник

ІІ. Знайдіть зайвий термін, поясніть, чому він є зайвим

Тема «Рівні організації життя» (10 клас)молекулярний, клітинний, статистичний, популяційно – видовий.

Термін ____________________________ зайвий, тому що ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ІІІ. Підкресліть правильні від­повіді

9 клас
1. Форму, будову тіла, його органи і системи вивчає:

А біологія; Б анатомія; В фізіологія; Г гістологія

2. Високомолекулярні сполуки, що становлять у деяких клітинах до 50% сухої маси, та виконують будівельну функцію:

А жири; Б білки; В вуглеводи; Г мінеральні солі.

3. Вміст клітини, що складається з водянисто – колоїдної речовини:

А клітинна мембрана; Б ядро; В ап.Гольджі; Г цитоплазма


4. Ця тканина вистилає слизові оболонки дихальних та травних шляхів, внутрішні оболонки серця:

А сполучна; Б епітеліальна; В нервова; Г м’язова


5. Другий шийний хребець називається:

А атлант; Б куприк; В крижовий; Г епістрофей


6. Робота м'язів, завдяки якій вони напружуються, а не скорочуються, називається:

А динамічною; Б статистичною; В узгодженою


7. Викривлення хребта назад:

А кіфоз; Б лордоз; В сколіоз


8. Безбарвна, майже прозора рідина:

А кров; Б лімфа; В плазма


9. Переносять по організму кисень та частково вуглекислоти:

А еритроцити; Б тромбоцити; В лейкоцити


10. Захисна реакція організму, спрямована на зупинку кровотечі:

А імунітет; Б накладання пов'язки; В згортання крові


11. Найдрібніші формені елементи крові:

А еритроцити; Б тромбоцити; В лейкоцити


12. Кров витікає пульсуючим струменем, має яскраво – червоне забарвлення при:

А венозній кровотечі; Б капілярній кровотечі; В артеріальній кровотечі.


13. Яка група крові має аглютиногени А і аглютиніни β:

А В(ІІІ); Б А (ІІ); В 0 (І); Г АВ (ІV)


14. Процес поглинання та перетравлювання лейкоцитами сторонніх часток, які потрапили до організму, називають:

А імунітет; Б піноцитоз; В фагоцитоз; Г атеросклероз


15. У людини серце:

А має 3 камери і 2 коло кровообігу; В має 4 камери і 2 кола кровообігу

Б має 2 камери і 1 коло кровообігу; Г камери відсутні
16. Шлях крові від правого шлуночка до лівого передсердя, відбувається при:

А малому колі кровообігу; Б великому колі кровообігу

17. Клітинне дихання відбувається в:

А мітохондріях; Б ядрі; В цитоплазмі; Г в клітинній оболонці


18. Орган, який починає працювати і вмирати першим:

А мозок; Б серце; В легені


19. Центр дихання знаходиться:

А в довгастому мозку; Б в гіпоталамусі; В в середньому мозку


20. При емфіземі альвеоли:

А розтягуються; Б розриваються; В наповнюються рідиною7 клас
1. Рослини вивчає наука.

А зоологія; В мікробіологія;

Б ботаніка; Г анатомія.
2. Найвищою систематичною одиницею є:

А клас; Б царство; В рід; Г вид.


3. Твірна тканина виконує такі функції:

А опорну; В дає початок усім іншим тканинам.

Б проведення поживних речовин; Г бере участь у фотосинтезі.
4. Фотосинтез у клітинах рослин відбувається в:

А хлоропластах; В вакуолях;

Б ядрі; Г в оболонці клітини.
5. Кореневу систему утворюють:

А головний та бічний корінь; В головний та додаткові;

Б бічні та додаткові; Г сукупність усіх коренів.
6. Ріст кореня у довжину відбувається за рахунок:

А кореневого чохлика; В зони розтягування;

Б зони поділу; Г зони кореневих волосків.
7. Листок не бере участь:

А в фотосинтезі; В в випаровуванні води;

Б в диханні; Г в всмоктуванні води.
8. До складу лубу не входить тканина:

А покривна; Б механічна; В провідна; Г основна.

9. Складний листок має:

А клен; Б горобина; В вишня; Г дуб.


10. Паралельного жилкування не мають:

А айстра; Б жито; В кукурудза; Г пшениця.


11. Видозмінами пагона є:

А голка кактуса; В коренеплід;

Б бульба картоплі; Г вус суниці.
12. Квітка є видозміною:

А стебла; Б листка; В пагона; Г кореня.

13. До складу маточки належить:

А пиляк; Б чашолистки; В приймочка; Г пелюстки.


14. До простих суцвіть не належить:

А китиця; Б сережка; В волоть; Г головка.


15. Перехресне запилення характеризується тим, що:

А пилок з тичинки потрапляє на приймочку іншої квітки;

Б відбувається всередині квітки.

В пилок з тичинки потрапляє на приймочку тієї ж квітки;


16. До сухих плодів не належить:

А горіх; Б кістянка; В стручок; Г зернівка.


17. Плід складна кістянка має:

А слива; Б глід; В ананас; Г малина


18. Плід, який має здерев’янілий оплодень, а насінина вільно лежить всередині

називається:

А горіх; Б зернівка, В сім’янка; Г біб
19. Який плід дозріває у томатів:

А кістянка; Б ягода; В коробочка; Г супліддя.
  1. Близькі роди об’єднуються:

А в родини; Б в рід; В в клас


ЦИФРОВИЙ ДИКТАНТ


І. Дати відповіді на запи­тання у вигляді цифр, якими за­ кодовані біологічні терміни

Тема «Вегетативні органи» (7 клас)А

Корінь

Б

Листок

В

Вузол

Г

Брунька

Ѓ

Стебло

Д

Пагін

Е

Коренева система

1). Зачатковий пагін із вкороченим міжвузлям

2). Має листостеблову будову

3). Утримує рослину в ґрунті та поглинає з нього розчин мінеральних

речовин

4). Сукупність усіх цих коренів5). Орган, що виконує функцію фотосинтезу та

випаровування води

6). Місце прикріплення листків до стебла

7). Осьова частина пагона, що об’єднує всі частини пагонаІІ. Заповнити таблицю, вписавши цифри, що відповідають назвам організмів

Тема «Прокаріоти. Еукаріоти» (8, 10 клас)
Прокаріоти

Е у к а р і о т и

Однокл.

організми


Колоніальні

організми

Клітини багатокл.

організмів

1 2 3


4 5 6
ТВОРЧИЙ ДИКТАНТ


І. Підготуйте відповідь на тему «Тип Кишковопорожнинні» за запитаннями

(8 клас)

1) Гідра — це поліп чи медуза?

2) Який тип живлення у гідри?

3) Як називається здатність організму відновлювати втрачені органи та тканини?

4) Який тип нервової системи має гідра?

5) Які типи клітин має гідра?6) Як називається відповідь організму на подразнення?
ІІ. Напишіть твір-мініатюру, розкривши тезу: «Наявність жал­ких клітин робить гідру неїстів­ною для багатьох тварин».

ПОРІВНЯЛЬНИЙ ДИКТАНТ


І. Порівняйте фотосинтез і дихання

Тема «Кисневий етап енергетичного обміну» (10 клас)


Ознаки

Фотосинтез

Дихання

Місце, де відбувається процесПочаткові продуктиКінцеві продуктиНадходження та виділення кисню та вуглекислого газуВзаємозв’язок цих процесів

ІІ. Порівняйте клас Однодольні та клас Дводольні Тема «Покритонасінні»Ознаки

Клас Однодольні

Клас Дводольні

Кількість сім’ядолейНаявність камбіюТип кореневої системиЖилкування листківІІІ. Порівняйте особливості життєдіяльності представників двох типів

Тема «Тип Губки. Тип Кишковопорожнинні» (8 клас)


Ознаки

Губки

Кишковопорожнинні

Тип симетріїБудова тілаНервова системаТравна системаКровоносна системаДихальна системаРозмноження

СЛОВНИКОВИЙ ДИКТАНТ


І. Вставте пропущені слова Тема «Органічні речовини» (10 клас)

- Органогенними елемента­ми є Оксиген, ..., Гідроген,... .

- Макромолекули ... побудо­вані з простих молекул ... .

- Основними функціями вуг­леводів є ... та ... .

- Дисахарид сахароза склада­ється із залишків ... та ...,

- Крохмаль — це ... , який складається із залишків ... .

- Із пентоз до складу нуклеї­нових кислот входять ... та ... .

- У тварин запасається полі­сахарид ... , а в рослин — ....

- Входячи до складу... мембра­ни, ліпіди виконують...

функцію.


- Білки — де високомолекулярні... , мономерами яких є ... .

- Відповідно до можливостей синтезу амінокислот в

організмі їх поділяють на ... і ... .


  • Амінокислоти в білку спо­лучаються за допомогою...

зв'язку.

ІІ. Закінчіть визначення

Тема «Харчування і травлення» (9 клас)


Харчування…………………………………………………….

Травлення………………………………………………………

Механічна обробка їжі………………………………………...

Хімічна обробка їжі……………………………………………

Харчовий центр в корі головного мозку……………………..

Апетит………………………………………………………….

Гуморальна регуляція відбувається………………………….

Травна система………………………………………………..

Травні залози………………………………………………….

Довжина шлунково – кишкового тракту……………………

Функції слизової оболонки………………………………….

В підслизовій основі міститься……………………………..


Тема «Кров і лімфа» (9 клас)
Внутрішнє середовище організму………………………….

Міжклітинна рідина…………………………………………

Лімфатичні судини…………………………………………..

Лімфа………………………………………………………….

Кров…………………………………………………………..

Плазма крові………………………………………………….

Тромб…………………………………………………………

Еритроцити…………………………………………………..Лейкоцити…………………………………………………….

Тромбоцити…………………………………………………..
с. 1

скачать файл

Смотрите также: