Будова речовини. Атоми та молекули. Будова атома. Рух і взаємодія


с. 1
Тема. Будова речовини. Атоми та молекули. Будова атома. Рух і взаємодія атомів і молекул

Мета:

 • створити умови трансформації отриманих знань з природознавства для формування уявлення про атоми та молекули;

 • розпочати формування умінь учнів висувати гіпотези за аналогією і її перевіряти;

 • виховувати наполегливість, відповідальність та працелюбство; формувати активну позицію учня через організацію самостійної пізнавальної діяльності

Прилади і матеріали: еластична спіральна пружина, циліндрична мензурка, пробірки (2шт), хімічний стакан, скляна банка, скляна трубка (запаяна з одного кінця), порошок білої і кольорової крейди, кульки, горох, вода, спирт, гумові кільця (3шт), «марганцівка», мікроскоп лабораторний, фарба.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Методи: тестові завдання; «Динамічний мікрофон»; елементи «Мозкового штурму»; робота в групах.

Учні повинні засвоїти:

1. Всі тіла складаються з частинок, між якими є проміжки.

2. Найдрібніші частинки даної речовини називаються молекулами.

3. Молекули складаються з атомів. Причому молекули можуть мати різне число атомів.Структура уроку:

 1. Організаційний етап (1 – 2 хв.);

 2. Перевірка домашнього завдання (5 – 7 хв.);

 3. Актуалізація опорних знань (4 – 5 хв.);

 4. Мотивація навчальної діяльності (8 – 10 хв.);

 5. Вивчення нового матеріалу (9 – 10 хв.);

 6. Закріплення вивченого матеріалу (5 – 6хв.);

 7. Підведення підсумків уроку (1 – 2 хв.);

 8. Домашнє завдання (2 – 3 хв.).

Хід уроку:

 1. Організаційний етап.

 2. Перевірка вивченого на попередньому уроці матеріалу здійснюється у вигляді виконання учнями тестових завдань:

 1. В яких одиницях вимірюють масу тіла в системі СІ?

Место для ввода текста.

 1. Прикладом фізичного тіла є …

повітря

 1. Чи можуть тіла однакового об’єму (розміру) мати різну масу?

☐так

☐ні


 1. Що відбувається з масою тіла в умовах невагомості?

Выберите элемент.

7. Чи можна за допомогою тягарців (10 г, 5 г, 5 г, 200 мг, 200 мг, 50 мг, 50 мг,


20 мг, 10 мг) зрівноважити шальку терезів із шматочком цукру 15,01 г?

☐так


☐ні

 1. Виразити у грамах 5 кг

Место для ввода текста.

 1. Актуалізація знань учнів.

«Динамічний мікрофон»

З чого складаються речовини? Що таке атом, молекула? Яка будова атома? 1. Мотивація навчальної діяльності.

І. Висування навчальної проблеми

ІІ. Висування гіпотези

Розглянемо пружину.

Це тіло складається з окремих частин – витків, між якими є проміжки. Тіло має певну довжину.

Спостерігайте за тим, що відбудеться з довжиною пружини і в її середині.

Демонструється дослід: пружину розтягують.

– Як змінилася довжина тіла? За рахунок чого це відбулося?

– Чи змінилася кількість речовини в тілі?

Розглянемо ще одне тіло: порошок крейди, який знаходиться в пробірці.

Цей порошок, незважаючи на те, що ми цього безпосередньо не бачимо, складається з окремих частинок, між якими є проміжки. Тіло – порошок – займає певний об’єм.

За допомогою гумового кільця відмітимо верхній шар крейди.

Спостерігайте за зміною об’єму крейди.

Демонструється дослід: ударяють денцем пробірки об поверхню стола, ущільнюючи порошок. Перед демонстрацією порошок у пробірку насипали так, щоб він не ущільнювався.

– Як змінився об’єм тіла і за рахунок чого це відбулося?

– Чи змінилася кількість порошку в пробірці?

Який висновок можна зробити з побачених дослідів?

Учні роблять висновок.

Учитель. Отже, у всіх дослідах спільним є наступне: тіла складалися з частинок, між якими є проміжки; якщо кількість речовини в тілах не змінювалася, то зміна розмірів тіл пояснювалася тільки зміною проміжків між частинками.

– Яке припущення можна висловити відносно того, за рахунок чого змінюється об’єм води у чайнику під час його нагрівання, адже кількість води в ньому залишається та сама?(Мозковий штурм).

Учитель. Отже, можна припустити, що вода складається з частинок, між якими є проміжки. Об’єм води збільшується за рахунок збільшення проміжків між частинками води.

Але правильність припущення треба перевірити.ІІІ. Перевірка гіпотези

Робота в групах.

Завдання для І групи: продемонструвати дослід, пояснити його, зробити висновок. Що відбулося із спільним об’ємом тіл? Про що це говорить?

У мензурці знаходиться два тіла, які складаються з частинок, між якими є проміжки. Гумовим кільцем відмітьте верхній край цих тіл.

Спостерігайте, що відбудеться із спільним об’ємом цих тіл при перевертанні мензурки кілька разів. Поясніть це явище.

(У мензурці знаходиться два тіла, які складаються з частинок, між якими є проміжки. Ці тіла разом займають певний об’єм. Одне тіло складається з кульок, друге – горошин. Закривши мензурку рукою, перевертаючи її кілька разів, змішують кульки і горошини.Отже, якщо тіла складаються з частинок, між якими є проміжки, то може статися, що після їх змішування спільний об’єм цих тіл зменшиться.)

 1. V Вивчення нового матеріалу.

 2. Закріплення вивченого матеріалу.

 3. VІІ. Підсумок уроку.

 4. Домашнє завдання:

с. 1

скачать файл

Смотрите также: