Центр «Дозвілля та культури» Голова центру: Печончик Марія 9 клас


с. 1
Центр «Дозвілля та культури»

Голова центру: Печончик Маріяed00019_

9 клас

Консультант: Волочнюк В.П.

Мета і зміст роботи:

1. Організація змістовного дозвілля дітей з урахуванням їхніх інтересів.

2. Розвиток ініціативи та творчих здібностей дітей.

3. Залучення дітей до підготовки та проведення спортивно-масових, культосвітніх, розважальних програм і заходів.

Центр «Знання»

Голова центру: Юсин Оксана 10клас ed00019_

Консультант: Муравинець Н.В.

Мета і зміст роботи:

1. Центр «Знання» сприяє підвищенню інтересу учнів до знань, самоосвіти та самовдосконалення.

2. Контролює рівень навчальних досягнень учнів. У разі необхідності організовує взаємодопомогу, консультпункти у класах.

3. Висвітлює свою роботу, питання успішності учнів у шкільній газеті.

4. Заслуховує звіти відповідальних за навчання про рівень навчальних досягнень учнів один раз на чверть.

5. Допомагає учням у пошуково-дослідницькій роботі.

6. Залучає учнів до роботи у предметних гуртках.

7. Заохочує відмінників навчання, активістів.

8. Контролює роботу класних штабів операції «Живи, книго!».

9. Підтримує тісний зв'язок з бібліотекою, допомагає у збереженні та поповненні бібліотечного фонду.

Центр «Інформації та просвіти»

Голова центру: Сімчук Ірина 9клас ed00019_

Консультант: Кладько Л.М.

Мета і зміст роботи:

1. Висвітлення життя школи, класів, окремих учнів на сторінках газети

«Школярик» або «Голос чергового” .

2. Вивчення громадської думки учнів про шкільне життя.

3.Рекламування діяльності органів учнівського самоврядування, дитячих періодичних видань.

4. Випуск газет, присвячених знаменним і пам'ятним подіям держави, школи, датам народного календар.;

5. Участь у загальношкільних

тематичних політінформаціях.
Центр «Суспільно-корисних та добрих справ»ed00019_

Голова центру:Бондар Микола

10 клас

Консультант: Юсин Н. У.

Мета і зміст роботи:

1.Центр « Суспільно-корисних та добрих справ» сприяє вихованню в учнях працелюбності, бережливого ставлення до школи та її майна.

2. Допомагає своєю працею примножувати красу класу, села.

3. Сприяє колективу школи у вирішенні питань суспільно-корисної праці та добрих справ щодо благоустрою території школи та її приміщень.

4. Бере активну участь у виготовленні наочності для навчальних кабінетів під керівництвом вчителів предметників.

5. Піклується про учнів молодших за віком.

6. Проявляє турботу до вчителів та учнів працівників школи похилого віку.

Центр «Дисципліни і порядку»

Голова центру: Юсин Олексій 10клас ed00019_

Консультант: Шевчук С. А.
Мета і зміст роботи:

  1. Центр сприяє педагогічному колективу школи у вирішенні питань дисципліни, культури поведінки учнів на перервах, у їдальні, під час спортивних та культурно-масових заходів;

  2. Центр здійснює контроль за відвідуванням учнями школи, зовнішній вигляд учнів (охайність зачіски, наявність шкільної форми, змінного взуття), дотримання санітарно-гігієнічних вимог до класного приміщення і учнів, роботою старост класів;

  3. Складає графік чергування класів по школі, виставляє оцінку черговому класу;

  4. У разі потреби розглядає питання дисципліни окремих учнів (з подання класних зборів).


Старостат

Голова старостату Босик Андрій 6клас ed00019_

Консультант Христянович О.Г.

Мета і зміст роботи:

  1. Звітує про результати навчально – виховної роботи на класних зборах, засіданнях старостату та ради учнівського самоврядування.
  1. Є безпосереднім зв’язковим між радою учнівського самоврядування, колективом класу та класним керівником( доводить до їхнього відома плани, завдання, рішення ради учнівського самоврядування).Центр захисту прав дитини

Голова центру Шкроба Альона 7клас ed00019_

Консультант Кібиш Т.А.

Мета і зміст роботи:

1. Здійснює соціальний захист і організовує допомогу учням з малозабезпечених сімей, сиротам, напівсиротам.

2. Забезпечує захист прав та інтересів учнів.

3.Здійснює контроль за діяльністю шкільної їдальні, за бережливим ставленням до хліба

4. Контролює дотримання учнями Статуту школи (Правил для учнів).

5. Піклується про молодших школярів.

6.Формує навички здорового способу життя.

7.Організовує роботу шкільного бюро знахідок, учнівського бюро добрих послуг.
с. 1

скачать файл

Смотрите также: