Частина Практичний тур. Для виконання практичного завдання створіть


с. 1
Головне управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади

з інформаційних технологій 2011/2012 н.р.

Завдання 2-го туру Варіант 3

Частина 2. Практичний тур. Для виконання практичного завдання створіть на робочому столі папку відповідно до інструкції. В папці створіть файл в одній з офісних програм, згідно до умови завдання.

Завдання.

Завідуючий лікарні для виплати зарплати своїм співробітникам отримав певну суму грошей так званий Загальний місячний фонд зарплати, який становить 80 000 грн. В штаті його лікарні передбачено 6 санітарок, 8 медсестер, 10 лікарів, 3 завідуючі відділень, головний лікар, завідуючий аптекою, завідуюча господарством і завідуючий лікарнею. Оклад кожного співробітника лікарні є лінійною функцією від окладу санітарки: Ai*С+Вi, де С - оклад санітарки;Аi і Вi - коефіцієнти, які для кожної посади визначають у такий спосіб:

 1. медсестра одержує в 1,5 рази більше ніж санітарка;

 2. лікар - в 3 рази більше санітарки;

 3. завідувач відділення - на 30 грн. більше, ніж лікар;

 4. завідувач аптеки - в 2 рази більше санітарки;

 5. завідувач господарства - на 40 грн. більше медсестри ;

 6. головний лікар - в 4 рази більше санітарки;

 7. завідувач лікарні - на 20 грн. більше головного лікаря.

Використовуючи Mіcrosoft Excel, визначте, якими повинні бути оклади співробітників лікарні, а використовуючи функцію Підбір параметрів визначте оклад санітарки так, щоб Місячний фонд зарплати був рівний Загальному місячному фонду зарплати. Для цього:

 1. Створіть книгу «Лікарня».

 2. В книзі «Лікарня», створить три аркуші : «Штатний розклад», «Зарплата», «Діаграма».

 3. На аркуші «Штатний розклад » створіть таблицю, як на рис.1, та заповніть її даними

Штатний розклад лікарні

посада

Коефіцієнт А

Коефіцієнт В

Кількість співробітників

санітарка


медсестра


лікар


зав.відділенням


зав.аптекою


завгосп


головний лікар


зав.лікарнею


Рис.1.

 1. На аркуші «Зарплата» створіть таблицю , як на рис.2

Зарплата

посада

зарплата співробітника

сумарна зарплата співробітників
санітаркамедсестразарплата санітарки

лікар


зав.відділенням


зав.аптекоюзавгоспголовний лікарзав.лікарнею


Місячний фонд зарплати
Рис.2
5. Допоможіть завідуючому лікарні розподілити заробітну плату серед своїх співробітників так, щоб не вийти за межі Загального місячного фонд зарплати та оформіть діаграму заробітної плати на третьому аркуші.
с. 1

скачать файл

Смотрите также: