Електричний струм. Джерела електричного струму


с. 1
Урок № 1

Тема: Електричний струм. Джерела електричного струму»

Мета:

навчальна: Дати означення електричного струму, виявити умови його існування, з’ясувати роль джерела струму в електричному колі та розглянути принцип їх дії, узагальнити знання учнів про значення електрики в житті людини; навчитися дотримуватися правил безпеки під час експлуатації електричних приладів.

розвивальна: формувати діалектико-матеріалістичний світогляд учнів, розкрити практичне застосування матеріалу, сприяти розвитку вмінь складати електричні кола за схемами; розвивати кругозір учнів щодо дії електричного струму на тіло людини.

виховна: виховувати в учнів вміння спілкуватися, працювати у групах, сприяти розумінню необхідності дотримання правил безпеки під час користування електроприладами.

Тип уроку: урок отримання нових знань

Обладнання: електричні прилади для складання електричного кола, джерела електричного струму, мультимедійний проектор, презентації вчителя та учнів

 1. Електрифікація України

 2. Споживання електричної енергії

 3. Природні електричні явища

 4. Альтернативні джерела енергії

Терміни і поняття: електричний струм, джерела струму, альтернативні джерела енергії.

Комплекс використаних методів та педагогічних прийомів:

 • інформаційно-рецептивний:бесіда, розповідь, робота з підручником, перегляд слайдів;

 • проблемно-пошуковий: формулювання висновків, пошук відповідей на проблемні запитання

 • репродуктивний: рефлексія

 • інтерактивний:робота в парах, робота в групах, робота з електронним довідником

 • випереджаюче навчання:повідомлення учнів

Структура уроку:

1. Організаціонно-вступна частина 1 хв

2. Повідомлення теми, мети та очікуваних результатів. 2 хв

3. Актуалізація опорних знань та умінь учнів. Мотивація 10 хв

4. Вивчення нового матеріалу 20 хв

5. Узагальнення знань. 5 хв

6. Підсумки уроку 5 хв

7. Домашнє завдання 2 хв


Опис уроку

Про проведення даного уроку можна оголосити учнем за заздалегідь, розповівши про мету та завдання уроку, загальні етапи проведення; дати завдання на повторення теми «Електризація тіл», «Електричне поле», підготувати вірші тощо.

Під час уроку учням пропонується об’єднатися у чотири групи,у кожній групі повинні бути учні різні за здібностями.

За кожне завдання група отримує по картці з відповідним балом, для цього вчитель готує карточки з написами 1 бал, 2 бали різного кольору. У кінці уроку рахують сумарну кількість балів та вчитель оцінює учнів відповідно набраними балами.Хід уроку

Епіграф:

Електрика – ось ті крила,

які несуть людство в чудовий світ

безмежних можливостей. Нікола Тесла

 1. Організаціонно-вступна частина

 • привітання

 • створення робочого настрою

2. Повідомлення теми, мети та очікуваних результатів.

Засвоївши матеріал цієї теми учні будуть знати:


 • Що таке електричний струм, які його джерела.

 • Як можна отримати струм у металевому провіднику.

пояснювати

 • Природу електричного струму

 • Що відбувається в джерелах струму

Вміти:

 • Досліджувати прості електричні явища


3.Актуалізація опорних знань та умінь учнів.

Слово вчителя: Ви вже знаєте, що весь курс фізики 9 кл. присвячений вивченню електромагнітних явищ, тому перш ніж почати працювати над розділом «Електричний струм» повторимо основні поняття розділу «Електричне поле». Я пропоную кожній групі учнів питання, відповіді на які дадуть змогу визначити про яке явище, поняття або закон йдеться. Якщо ви відповідаєте одразу на перше питання, то отримуєте 4 бала, якщо ні, то надається друге питання, але в разі правильної відповіді оцінюється вже в 3 бали і так далі.
Питання першої групи

 1. Причини виникнення цього явища називають електричною силою.

 2. Дослідження цього явища показали, що під час взаємодії тіл, заряджається кожне з них.

 3. Це явище виникає вразі натирання одних тіл іншими.

 4. Явище, в результаті якого тіла набувають властивості притягувати інші тіла називають…

відповідь електризація
Питання другої групи

 1. Тіла набувають його в результаті взаємодії.

 2. Його вимірюють за допомогою електрометра або електроскопа.

 3. Його одиниця вимірювання КЛ. – на честь французького вченого Шарля Кулона.

 4. Він характеризує здатність заряджених частинок до електромагнітних взаємодій і визначає їх інтенсивність…

відповідь:електричний заряд
Питання третьої групи

 1. Його існування установили видатні англійські вчені М. Фарадей, Дж. Максвел.

 2. Висновки щодо його існування можна зробити, розглядаючи його дію.

 3. Воно діє з певною силою на різноманітні зарядженні тіла, що перебувають у ньому.

 4. Воно існує навколо заряджених тіл чи частинок…

відповідь:електричне поле
Питання четвертої групи

 1. Він є найважливішим законом електрики.

 2. Над ним працював фізик та інженер, який дослідив силу взаємодії між зарядженими тілами.

 3. У 1785р. цей вчений сформулював закон взаємодії, названий його ім’ям.

 4. Відповідно до цього закону сила взаємодії заряджених нерухомих тіл прямо пропорційна значеним їхніх зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані між ними.

відповідь: закон Кулона

Слово вчителя: Розглянемо явище електризації розв’язавши якісні задачі

(Оцінюється в 2 бали)

Задача 1

Після посадки в аеропорту до літака, не відразу приставляють металевий трап, а спочатку опускають на землю металевий трос, з’єднаний з корпусом. Для чого це роблять?Відповідь:

Літаки електризуються в наслідок взаємодії з повітрям та хмарами. Електричний заряд корпуса літака упродовж польоту в хмарах і під час опадів зі збільшенням швидкості значно зростає. Тому корпус літака розряджають. Оскільки може статися електричний розряд і виникне пожежаЗадача 2.

Чому на автозаправках не дозволяють заливати бензин у пластикові каністри, а дозволяють тільки у металеві.Відповідь: цього не можна роботи,тому що пластмас – діелектрик. Через тертя бензину може утворитися вибух, а в металевих – заряд виштовхнутий на поверхню піде у землю.

Задача 3.

Газета «Известия» 2 березня 1969р. розташувала наступний репортаж: «… У Швеції зараз стоїть дуже суха погода і при цьому спостерігається цікаве явище… вітаємося за руку, як раптом тебе б’є струм, взявся за якийсь металевий предмет - знов удар».Відповідь: Повітря Скандинавії настільки сухе, що статистична електрика не йде із організму, а накопичується у ньому у великих кількостях.

Задача 4.

Під час польоту бджілки її крильця електризуються, тому до них густо прилипає пилок, коли вона збирає нектар з квітки. Іноді цього пилка накопичується стільки, що бджілці важко літати. Яким чином вона позбавляється пилка.Відповідь: Бджілці достатньо сісти на гілку дерева. Таким чином вона позбавляється заряду, і пилок відпадає.

Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя: Ще древнім римлянам було відомо, що морські скати мають дивовижну здатність влучати на відстані в дрібних риб, крабів та восьминогів. Вони, випадково пропливаючи біля ската, раптом починали конвульсивно тіпатися й одразу завмирали. Яким чином скат уколював свої жертви? (Їх убивав електричний струм, який генерують спеціальні органи ската.) Що ж таке електричний струм? На це питання дасть відповідь наша тема: «Електричний струм. Дії електричного струму»


4. Вивчення нового матеріалу

Слово вчителя: Сьогодні важко уявити життя без широкого використання електричного струму. Він живить радіоприймачі і телевізори, комп’ютери і двигуни електропотягів, допомагає готувати їжу й лікує певні хвороби тощо. Що ж таке електричний струм? Відповідь на це питання ми знайдемо на цьому уроці.

Робота з підручником. Учням пропонується 4 питання (2 бали)

Питання 1 Яка будова атому?

Відповідь: До складу атома входять протони, електрони, нейтрони. Сумарний заряд всіх електронів атому дорівнює заряду ядра. Навколо ядра обертається стільки електронів, скільки протонів міститься у ньому.

Питання 2. Охарактеризувати електрон

Відповідь: Електрон – негативно заряджена частинка, яка рухається навколо ядра під дією електричних сил. Електрон має заряд - 1,6·10 -19 Кл

Маса дорівнює 9,1·10-31кгПитання 3. Охарактеризувати протон

Відповідь. Протон – позитивно заряджена частинка, яка входить до складу ядра атому.

Заряд протона +1,6·10 -19Кл. Маса дорівнює 1,7·10 -27кгПитання 4. Охарактеризувати йони

Відповідь. Якщо атом втратить один або кілька електронів, то він матиме надлишковий позитивний заряд. Такий атом стає позитивним йоном (катіоном) коли ж нейтральний атом приєднує зайві електрони, то він стає негативним йоном (аніоном).


Слово вчителя: За звичайних умов у шматку металу електричний струм не спостерігається. А як його можна виявити?

При існуванні різних видів електричного струму для них є спільною магнітна дія, яку ми дослідимо повторивши дослід Ерстеда.Демонстрація досліду Ерстеда: Над магнітною стрілкою розміщуємо провідник, до якого приєднується гальванічний елемент. У разі вмикання струму магнітна стрілка відхиляється – спостерігається магнітна дія струму. Саме наявність магнітної дії і є тією властивістю, що дає змогу говорити про наявність електричного струму.
Кожній групі пропонується питання (2 бали)

Питання 1. З якого матеріалу провідник, з чого він складається?

Відповідь. Металеві провідники мають кристалічні гратки, що утворюються з позитивно заряджених іонів. Між цими іонами хаотично рухаються вільні електрони.

Питання 2. За яких умов у металевому провіднику виникає струм.

Відповідь. У металевому провіднику струм виникає тоді, коли до нього приєднали джерело струму.

Питання 3. Слово струм походить від слова струмок, тобто тече – рухається в одному напрямку. Як ви гадаєте що, саме рухається в металевому провіднику. (Які вільні частинки є у металі, що змогли б рухатися).

Відповідь. На заряджені частинки металу діють електричні сили: в одному напрямі на позитивно заряджені частинки, а в протилежному – на негативно заряджені. Але йони кристалічних граток у металі вільно рухатися не можуть, то рухаються вільні електрони.

Питання 4. Порівняйте електричний струм з річкою за планом, та зробіть висновок, що необхідно для виникнення електричного струму.

А) Як називається початок річки? А з чого починається електричний струм?

Б) Чи можете ви сказати, що рух води нагадує рух електронів?

В) По чому тече вода у річці? А по чому тече струм?Відповідь: Висновок: Для існування електричного струму необхідно джерело струму, провідник, та заряджені частинки, які рухаються завдяки електричної силі.
Слово вчителя: А тепер дамо означення електричного струму.

Електричний струм – напрямлений рух заряджених частинок або заряджених тіл.Опрацювання слайдів 19, 21, 22 (електронний довідник)

Слово вчителя: Сьогодні і, мабуть, у найближчому майбутньому електрика залишається основою наукового і технічного прогресу суспільства. Вирішальна роль електричної енергії в сучасному житті пояснюється її перевагами перед іншими видами енергії.

По-перше електрична енергія найбільш універсальна, вона легко перетворюється в механічну, теплову, хімічну, світлову тощо.

По-друге, електричну енергію зручно розподіляти між різноманітними споживачами.

По-третє, електричну енергію можна досить просто передавати на великі відстані без значних затрат.

Отже: електрика: невід’ємна складова нашого життя, тому, переглянувши презентації, які підготували учні нашого класу, ми дізнаємося про її виробництво, транспортування та споживання.
Перегляд презентації 1. Електрифікація України. (додаток до уроку 1)

Перегляд презентації 2. «Споживання електричної енергії» (додаток до уроку 2)

Слово вчителя: Це електричне явище настільки яскраве, що воно здобуло відображення у поетів і композиторів,т ому що воно нерозривно пов’язане із природою. Можна сказати, що фізика – це музика природи. Зараз ми послухаємо фрагмент твору І. Стравінського «Велика священна пляска» з балету «Весна священна» Та з’ясуємо про яке природне електричне явище йдеться. (Блискавка)

Презентація 3. «Природні електричні явища» (додаток до уроку 3)

Презентація 4. Альтернативні джерела енергії. (додаток до уроку 4)

 1. Узагальнення знань. Рефлексія.

Слово вчителя: Пропоную у вигляді гри повторити основні поняття вивчені на уроці (оцінюється 2 бали)

Вам потрібно знайти чотири слова, відповідні до теми. (додаток 1)Оцінювання роботи учнів

Учні підраховують кількість балів та визначають, оцінки. (Найбільша кількість балів, яку можуть набрати учні - 12) 1. Підсумки уроку:

Діти! Чи виконали ми навчальне завдання?


Закінчить фразу:

Я зрозумів, що…..

Я запам’ятав, що…

Мені на уроці……Слово вчителя: Я дякую вам, а також електриці, завдяки якої відбувся сьогоднішній урок.

 1. Домашнє завдання

 • Опрацювати параграф 7, 9, 12, 13 дати відповідь на запитання с. 45, 57

 • Творче завдання. Сконструювати вдома й принести найпростіше джерело струму.

 • *Вивчити рольові слова


с. 1

скачать файл

Смотрите также: