Електронні таблиці та їх призначення


с. 1
Тема. Електронні таблиці та їх призначення

Мета:


 • Ознайомити учнів ЕТ та їх призначенням, системами опрацювання електронних таблиць та їх основними функціями;

 • Формувати навики введення і редагування числової, формульної та текстової інформації, роботи книгами електронних таблиць.

ХІД УРОКУ


І. Актуалізація опорних знань. Мотивація.

У формі бесіди дати відповіді на запитання:

 • Як побудувати таблицю у текстовому редакторі?

 • Як ввести дані в побудовану таблицю?

 • Які типи даних ми можемо ввести в таблицю?

 • Чи можна виконувати обчислення за даними таблиці?

 • Назвати сфери використання таблиць.

 • Чи забезпечує ТР потреби у використанні таблиць?

ІІ. Оголошення теми і мети уроку.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Електронні таблиці - це вид прикладних програм, що призначені для опрацювання інформації в табличній формі. Зручність подання даних, різноманітні можливості обчислень та графічного подання інформації в дають змогу користувачу ефективно проводити кількісну та якісну обробку даних

В ході бесіди з учнями заповнити таблиці «Основні сфери застосування ЕТ», «Основні можливості ЕТ»


.


Основні можливості електронних таблиць
Введення і редагування даних

Обробка табличних даних за допомогою вбудованих функцій

Серед найбільш розповсюджених ЕТ можна назвати такі: SuperCalc, Quattro Pro, Lotus, Microsoft Exсel.

Завдання учням : • діючи за аналогією запуску текстового редактора МS Word, запустити табличний процесор Microsoft Exсel;

 • ознайомитися з інтерфейсом програми;

 • виконати вправу 1.

Вправа 1

 1. У середовищі ЕТ створити таблицю за зразком:
Чисельність населення Землі (у тис. осіб)

Континент

Рік

1950

1960

1970

Європа

593 407

666 914

738 412

Африка

224 075

281 076

362 788

Азія

1 353 743

1 639 292

2 065 181

Америка

331 440

416 312

511 607

Австралія та Океанія

12 647

15 872

19 329

Разом

 1. Визначити загальну кількість населення по роках.

 2. Зберегти книгу у своїй папці.


ІV. Домашнє завдання. Опрацювати конспект, § 1 розділу 1. Дати відповідь на запитання «У чому перевага таблиць Exсel?»

Електронні таблиці - це вид прикладних програм, що призначені для опрацювання інформації в табличній формі. Зручність подання даних, різноманітні можливості обчислень та графічного подання інформації в дають змогу користувачу ефективно проводити кількісну та якісну обробку даних.
.


Основні можливості електронних таблиць
Введення і редагування даних

Обробка табличних даних за допомогою вбудованих функцій

Серед найбільш розповсюджених ЕТ можна назвати такі: SuperCalc, Quattro Pro, Lotus, Microsoft Exсel.


Практична робота в Еxcel

У результаті проведення книжкових аукціонів у 10 містах, дані про продаж були подані у вигляді таблиці:Результати аукціонів

№ Місто Дата Сума К-сть покупців К-сть книг

Розрахувати:

1. Загальну суму продажів.

2. Загальну кількість покупців.

3. Загальну кількість проданих книг.

4. У кожному місті організаторам треба сплатити 15 % від суми продажів. Обчислити це значення в доларах США і національній валюті України. Занести необхідні дані в таблицю.

5. Знайти середню кількість проданих книг на одному аукціоні та середню кількість покупців.

5. Побудувати графік продажу книг.

Практична робота в Еxcel

У результаті проведення книжкових аукціонів у 10 містах, дані про продаж були подані у вигляді таблиці:

Результати аукціонів

№ Місто Дата Сума К-сть покупців К-сть книг

Розрахувати:

1. Загальну суму продажів.

2. Загальну кількість покупців.

3. Загальну кількість проданих книг.

4. У кожному місті організаторам треба сплатити 15 % від суми продажів. Обчислити це значення в доларах США і національній валюті України. Занести необхідні дані в таблицю.

5. Знайти середню кількість проданих книг на одному аукціоні та середню кількість покупців.

5. Побудувати графік продажу книг.

Варіант 1

Впишіть пропущені слова у наступні речення, пов'язані з Excel :


 1. Microsoft Excel – це …

 2. На перетині рядків та стовпців утворюються …

 3. Робочий аркуш Excel може містити ……….. стовпців.

 4. 1, 2, 3, 4, 5… - це назви ………………… в табличному процесорі.

 5. Робоча книга за замовчуванням містить………аркушів.

 6. Запис формули в Excel починається знаком ……

Варіант 2

Впишіть пропущені слова у наступні речення, пов'язані з Excel: 1. Графічний спосіб представлення інформації в Excel – це … .

 2. Файл Excel а замовчуванням називається …………….. .

 3. Робочий аркуш в Excel може містити ……… рядків.

 4. А, В, С, D, E, F … - це назви …………. в табличному процесорі.

 5. Комірка з якою в даний момент працює користувач або яка виділена, називається ……. або ……….коміркою.

 6. Сукупність визначених комірок (наприклад, А4:В7) називається ……. .

Варіант 1

Впишіть пропущені слова у наступні речення, пов'язані з Excel :


  1. Microsoft Excel – це …

  2. На перетині рядків та стовпців утворюються …

  3. Робочий аркуш Excel може містити ……….. стовпців.

  4. 1, 2, 3, 4, 5… - це назви ………………… в табличному процесорі.

  5. Робоча книга за замовчуванням містить………аркушів.

  6. Запис формули в Excel починається знаком ……

Варіант 2

Впишіть пропущені слова у наступні речення, пов'язані з Excel: 1. Графічний спосіб представлення інформації в Excel – це … .

 2. Файл Excel а замовчуванням називається …………….. .

 3. Робочий аркуш в Excel може містити ……… рядків.

 4. А, В, С, D, E, F … - це назви …………. в табличному процесорі.

 5. Комірка з якою в даний момент працює користувач або яка виділена, називається ……. або ……….коміркою.

 6. Сукупність визначених комірок (наприклад, А4:В7) називається ……. .

Побудова діаграми в Ехсеl

Діаграми в Ехсеl використовують для графічного представлення даних.

В Ехсеl є багато типів діаграм, кожен з яких має свої різновиди. Усі діаграми, за винятком кругової мають 2 ось-горизонтальна ( вісь категорій ) та вертикальна

( вісь значень ). Для створення об'ємних діаграм вводитися третя вісь, вісь рядків.

Як правило діаграми складаються з таких елементів : сітки значень, заголовка,

легенд, назв осей.

Заголовки використовуються для пояснення окремих елементів діаграми.

Легенда допомагає ідентифікувати ряди даних в яких представлені.

Для створення діаграм, на основі створення таблиці необхідно спочатку виділити таблицю і натиснути кнопку МАСТЕР ДІАГРАМ .

При цьому з'явиться вікно «майстер діаграм», яке дозволяє в 4 кроки створить потрібну діаграму. При цьому потрібно: 1. Встановити діапазон комірок, даних таблиць.

 2. Вибрати тип діаграми, вказати як розміщуються дані.

 3. Дати назву діаграмі і при необхідно присвоїти назву осям координатам.

 4. Вказати необхідність легенди і натиснути ГОТОВО.

Для зміни параметрів побудованої діаграми необхідно двічі клацнути по потрібному елементу, або скористатись контекстним меню.

Табличний процесор Microsoft Excel

Часто при обробці даних виникає необхідність зображувати їх у вигляді таблиці. При проведенні розрахунків над даними, які подані в табличній формі широко використовують спеціальні програми для роботи з електронними таблицями.

На екрані монітора електронна таблиця має вигляд прямокутної матриці, складається з колонок і рядків. Схрещенні яких утворюються комірки. Кожна колонка і рядок має свій ідентифікатор, так що кожна комірка може бути визначена за унікальною адресою. У комірці поміщаються числа, математичні формули текст.

Запуск Excel робочої програми

Для запуску програми Excel команду. Пуск – Програми – Microsoft Exсel після цього на екрані з'явиться робоче вікно програми. Яке в більшості схоже на будову вікна програми Word. В робочій області вікна Excel розміщується робоча книга, яка складається з листів.

Робоча книга Excel

Являє собою набір робочих листів. Кожен робочий лист в свою чергу розділений на рядки і колонки. У нижній частині листа знаходиться ярличок, натиснувши на який можна перейти на необхідний лист. Перевага використання робочої книги полягає в тому, що завдяки її в одному файлі можна зберігати кілька таблиць. Це особливо корисно в тому випадку, коли доводиться працювати з декількома робочими листками в яких знаходиться пов'язані між собою дані. Кожна робоча книга Ехсеl може містити до 255 окремих листів. Кожен лист може складатися з 16 384 рядків і 256 колонок.

Переміщення по робочому листі

Для переміщення рамки виділення служать такі клавіші:

Tab – перемістити праворуч;

Shift Tab – перемістити ліворуч;

Enter – вниз;

Shift Enter- вверх;

Якщо рамка виділення зникла з поля зору, її потрібно швидко знайти – слід натиснути Control BC Pause. Для того щоб швидко перейти до комірки з відомою адресою слід скористуватися клавішею F5. Також по робочій таблиці можна переміщатись за допомогою клавіш курсору.

Переміщення між робочими листками

Для того щоб перейти на робочий лист слід натиснути на ярличок цього листа. Якщо потрібен ярлик невідображений на екрані слід скористуватися кнопкою прокрутки яка знаходиться ліворуч від ярличків листів.

Також між листками можна переміщувати використовуючи слідуючі комбінації клавіш :

Control + Page Up – Перейти до попереднього листа;

Control + Page Down – До наступного;Переіменування робочого листа

При роботі із листами робочої книги потрібно присвоювати їм імена, які коротко описують вміст даного листа. Слід викликати контекстне меню на ярличку і вибрати пункт переіминувати.
с. 1

скачать файл

Смотрите также: