Клас 2 тур (теоретичний)


с. 1
КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій

2011/2012 навчальний рік
10-11 клас
2 тур (теоретичний)


 1. (1 бал) Стилем у текстовому процесорі MS Word називають…

а) комплект характеристик форматування, що має певну назву і призначення спрощувати та стандартизувати процес форматування текстового документа;

б) комплект значень параметрів текстового процесора, який застосовують для надання всім текстовим документам однакового вигляду;

в) сукупність характеристик форматування певного абзацу або виділеного фрагменту тексту;

г) сукупність властивостей будь-якого текстового документа. 1. (1 бал) Якого ефекту анімації в MS Power Point не існує?

а) вхід;

б) вихід;

в) виділення;

г) шляхи переміщення;

д) шляхи зникнення;


 1. (1 бал) Яких запитів не існує?

а) запит з параметром;

б) перехресний запит;

в) запит на вибірку;

г) загальний запит. 1. (1 бал) Укажіть, яку формулу буде отримано після копіювання в клітинку С3 формули із клітинки С2:

а) =$A$1*A3+B3;

б) =$A$1*$A$2+$B$2;

в) =A1*A2+B2;

г) =$B$2*A3+B4;

д) =$A$2*A3+B3. 1. (2 бали) Установіть відповідність між назвами та призначеннями типів даних СУБД MS Access

а) текстовий; 1) для зберігання об’єктів Object Linking and Embedding з інших програм Windows;

б) поле об’єкта OLE; 2) для зберігання числових значень (цілих або дробових), які використовуються в обчисленнях;

в) числовий; 3) для зберігання значень дат і часу;

г) грошовий; 4) для алфавітно-цифрових символів, включаючи текст, а також текст і цифри, які не використовуються в обчисленнях;

д) дата/час; 5) для зберігання грошових значень.


а)
б)
в)
г)
д)
 1. (2 бали) Установіть відповідність між об’єктами табличного процесора та їхніми властивостями

а) книга 1) наявність сітки, тип нумерації стовпців і рядків

б) аркуш 2) ім’я, формат, границі, колір, наявність примітки

в) електронна таблиця 3) ім’я, кількість розміщених об’єктів та їх вигляд, тло заливки, наявність захисту, колір ярлика

г) діаграма 4) ім’я, кількість аркушів, порядок розташування аркушів

д) клітинка 5) тип, назва, розмір області діаграми, колір заливки


а)
б)
в)
г)
д)
 1. (2 бали) Запишіть у зовнішнє коло номери функцій, притаманних лише видавничим системам, у середнє – номери функцій, що їх також підтримують текстові процесори, а у внутрішнє – номери функцій текстових редакторів.

 1. Уведення тексту.

 2. Редагування тексту.

 3. Заміна однієї групи символів іншою.

 4. Автоматизація роботи користувача.

 5. Оформлення сторінок.

 6. Вставлення графіки та інших об’єктів.

 7. Настроювання інтерфейсу.

 8. Вставлення тексту з інших файлів.

 9. Збереження тексту у файлі.

 10. Друк тексту.

 11. Робота з буфером обміну.

 12. Пошук групи символів.

 13. Забезпечення поліграфічної якості продукції.

 14. Форматування окремих символів.

 15. Підтримка правопису.

 16. Зручне маніпулювання блоками тексту.

 17. Широкі можливості для роботи з ілюстративними об’єктами.

 18. Змінення формату документа.
 1. (2 бали) Установіть відповідність між основними властивостями процесорів персональних комп’ютерів та їхніми характеристиками.

а) розрядність 1) частота керуючих сигналів, які узгоджують роботу пристроїв процесора

б) швидкість опрацювання 2) кількість двійкових розрядів, що можуть одночасно даних (швидкодія) опрацьовуватися процесором

в) тактова частота 3) середня кількість операцій, які виконуються за одиницю часу

г) кеш-пам'ять 4) кількість однакових за структурою процесорів, об’єднаних в одну мікросхемуд) кількість ядер 5) ємність кеш-пам’яті першого і другого рівня.

а)
б)
в)
г)
д)
 1. (3 бали) Сформулюйте послідовність дій, які потрібно виконати для зміни дизайну слайдів.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. (3 бали) Опишіть, які дії необхідно виконати, щоб записати звук до файлу, а потім додати цей файл до презентації.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. (3 бали) За допомогою яких засобів текстового процесора MS Word можна створити рекламне оголошення, візитівку?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. (3 бали) Запишіть три способи, за допомогою яких можна забезпечити виведення поточного дня тижня у клітинці А1 табличного процесора MS Excel.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. (3 бали) Опишіть відмінності операції пошуку в середовищі табличного процесору MS Excel від операції фільтрації.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. (3 бали) Заданий фрагмент бази

№ з/п

Країна

Населення, 2005 р. (млн. люд.)

Площа (тис. км2)

1

Канада

29,5

9970,0

2

США

263,3

9364,0

3

Мексика

93,7

1958,2

4

Перу

23,8

1285,2

Яка кількість записів цього фрагменту бази даних задовольняє умові «Населення менше 100 млн. люд.»?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. (3 бали) Які існують типи зв’язків за множинністю? Намалюйте ці типи зв’язків.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

с. 1

скачать файл

Смотрите также: