Методичні вказівки до курсового проектування для студентів денної


с. 1
Міністерство освіти і науки України

Одеський національний політехнічний університет
ПРИКЛАДНА ТЕОРІЯ ЦИФРОВИХ АВТОМАТІВ
Методичні вказівки

ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Одеса

2009Міністерство освіти і науки України

Одеський національний політехнічний університет


ПРИКЛАДНА ТЕОРІЯ ЦИФРОВИХ АВТОМАТІВ


Методичні вказівки

ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ

для студентів денної та заочної форм навчання фаху 7.091501

Затверджено

на засіданні кафедри

комп`ютерних інтелектуальних

систем та мереж

Протокол №Одеса

2009
Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Прикладна теорія цифрових автоматів» для студентів денної та заочної форм навчання фаху 7.091501 / Авт.: М.Б.Копитчук, І.Г.Мілейко, В.В. Шабадаш, Д.В. Шабадаш. – Одеса, 2008. – 16 с.


Укладачі: доктор техн. наук, професор

М.Б.Копитчук,

кандидат техн. наук

Д.В. Шабадаш

старш. викл.

І.Г.Мілейко

В.В. Шабадаш

Навчальне видання


Прикладна теорія цифрових автоматів

Методичні вказівки до курсового проектування


для студентів денної та заочної форми навчання

фаху 7.091501.Укладачі: Копитчук Микола Борисович

Мілейко Ігор Генріхович

Шабадаш Валерій Вікторович

Шабадаш Дарія Валеріївна


с. 1

скачать файл

Смотрите также: