«Моя студентська кімната – найкраща серед усіх»


с. 1
Проект постанови

конференції студентського самоврядування Львівського автомобільно-дорожнього коледжу НУ «Львівська Політехніка»

від 11.11.2013р.

Роботу Ради студентського самоврядування коледжу за 2012-2013н.р. вважати задовільною.


1.Спільно з кураторами навчальних груп проводити заходи з національно-патріотичного

виховання молоді та формуванню національної самосвідомості, суспільно-політичної

активності студентів
2.Регулярно контролювати стан успішності та навчально-виховної дисципліни в студентських

групах. Надавати допомогу адміністрації коледжу у боротьбі з прогульниками навчання.

Періодично заслуховувати ці питання на спільних засіданнях з студентським профкомом
3.Взяти шефство з благоустрою і догляду за фігурою Пресвятої Богородиці, погруддями

Т.Г.Шевченка, І.Я. Франка, пам’ятним знаком Л.Українки, Шевченковим гайом і плодово-

ягідними насадженнями на навчально-дорожньому полігоні
4.Покращити роботу в студентському гуртожитку:

4.1.Брати участь у засіданнях студради гуртожитку.

4.2.Разом з членами студради проводити рейд-перевірки санітарного стану жилих блоків та

побутових приміщень і запровадити дзеркало чистоти, передбачивши штрафні санкції за

порушення

4.3.Брати участь при поселенні і здачі студентами жилих блоків при від’їзді на канікули,

практики, закінченні коледжу.

4.4.Організовувати трудові толоки по благоустрою території коледжу і гуртожитку

4.5.Провести огляд-конкурс на тему «Моя студентська кімната – найкраща серед усіх»
5.Приймати дійові заходи з метою економії енергоресурсів і збереження державного майна

та проводити рейд-перевірки кабінетів, лабораторій та житлових блоків гуртожитку з цього

питання .
6.Всім членам Ради студентського самоврядування взяти під постійний контроль законодавчі

акти і накази Міністра освіти та науки України та директора коледжу про заборону

куріння у невідведених для цього місцях, з притягненням порушників до відповідальності.
7.Приймати активну участь в організації і проведенні огляд-конкурсу художньої

самодіяльності, тематичних заходів, вечорів відпочинку, дискотек і забезпеченні

громадського порядку під час їх проведення
8.Вносити конкретні пропозиції і брати участь в роботі педагогічної ради коледжу,

стипендіальної комісії з питань покращення навчально-виховної роботи та соціального

захисту студентів
9.Налагодити шефство над дітьми - сиротами і допомагати студентам-сиротам, з багатодітних

сімей у покращенні матеріального забезпечення, організації літнього відпочинку і

оздоровлення
10.З метою економії енергоресурсів в зимовий період підтримати пропозицію адміністрації

коледжу про навчання по суботах з тим, щоб закінчити І семестр 2013/14н.р. до06.01.2014р з відповідним збільшенням канікулярного періоду для студентів в січні 2014р
с. 1

скачать файл

Смотрите также: