Наказ №616 Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх


с. 1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ


23.05.2012 р. № 616
Про затвердження Типових навчальних планів
загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню
з поглибленим вивченням окремих предметів
На виконання статей 9 і 15 Закону України «Про загальну середню освіту»
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:

- Типовий навчальний план для класів з поглибленим вивченням окремих предметів з українською мовою навчання, що додається;

- Типовий навчальний план для класів з поглибленим вивченням окремих предметів з навчанням мовами національних меншин, що додається.

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра Б. М. Жебровський


ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 23.05.2012 р. № 616
Типовий навчальний план для класів з поглибленим вивченням

окремих предметів з українською мовою навчання
Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

8 клас

9 клас

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Іноземна мова

2

2

Світова література

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Правознавство
1

Музичне мистецтво

1
Художня культура
1

Математика

4

4

Біологія, людина і природа

2

3

Хімія

2

2

Географія

1,5

1,5

Фізика

2

2

Інформатика
1

Трудове навчання, технології

2

1

Фізична культура

3

3

Основи здоров’я

0,5

0,5

Разом

25,5+3

27,5+3

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, предметів за вибором, факультативів

7,5

5,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

33+3

33+3

Примітки. 1. До 15% часу інваріантної складової може перерозподілятися між навчальними предметами.

2. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

3. Загальне навчальне навантаження дозволяється збільшувати до меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм.

4. Згідно з рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування при поглибленому вивченні предметів класи можуть ділитися на групи при наповнюваності меншій від нормативної.

Директор департаменту

загальної середньої та

дошкільної освіти О. В. Єресько

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 23.05.2012 р. № 616
Типовий навчальний план для класів з поглибленим вивченням

окремих предметів з навчанням мовами національних меншин
Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

8 клас

9 клас

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Іноземна мова

2

2

Мова навчання

2

2

Інтегрований курс «Література»

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Правознавство
1

Музичне мистецтво

1
Художня культура
1

Математика

4

4

Біологія, людина і природа

2

3

Хімія

2

2

Географія

1,5

1,5

Фізика

2

2

Інформатика
1

Трудове навчання, технології

2

1

Фізична культура

3

3

Основи здоров'я

0,5

0,5

Разом

27,5+3

29,5+3

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, предметів за вибором, факультативів

5,5

3,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

33+3

33+3

Примітки. 1. До 15% часу інваріантної складової може перерозподілятися між навчальними предметами.

2. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

3. Загальне навчальне навантаження дозволяється збільшувати до меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм.

4. Згідно з рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування при поглибленому вивченні предметів класи можуть ділитися на групи при наповнюваності меншій від нормативної.


Директор департаментузагальної середньої та

дошкільної освіти О. В. Єресько
с. 1

скачать файл

Смотрите также: