Обробка та аналіз результатів


с. 1
Методика “Розкажи за картинкою”
Мета: вивчення активного словникового запасу дитини 3-4 р.

Матеріали та обладнання: серія картинок для дітей молодшого дошкільного віку

Процедура дослідження: досліджуваному пропонують уважно розглянути картинки впродовж 2 хвилин. Якщо дитина відволікається або не може зрозуміти, що зображено на картинках, експериментатор роз’яснює і спеціально звертає увагу на це. Коли дитина закінчила розглядати картинки, їй пропонують розповісти про те, що вона бачила. На розповідь за кожною картинкою відводиться по 2 хвилини.

Дослідник фіксує результати у таблиці, відзначає наявність і частоту вживання дитиною різних частин мови, граматичних форм і конструкцій.
Обробка та аналіз результатів


Проводиться якісна обробка результатів дослідження.
Джерела:

Немов Р.С. Психология: в 3 кн. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Кн.3.: Психодиагностика. – с.117


Протокол обстеження активного словникового запасу


за методикою “Розповідай за картинкою”

Прізвище, ім’я дитини _____________________________________


Вік _____________________________________________________

Дата, час обстеження _____________________________________
№ з/п

Уривки розповіді, що фіксуються в процесі дослідження

Частота вживання

1.

Іменники


2.

Дієслова


3.

Прикметники у простій формі


4.

Прикметники у порівняльному ступеню


5.

Займенники


6.

Сполучники


7.

Прийменники


8.

Прийменники найвищого ступеню


9.

Прислівники


10.

Складні речення і конструкції

с. 1

скачать файл

Смотрите также: