Опублікування не менше, як 5 науково-методичних праць, у т ч


с. 1
ІНФОРМАЦІЯ

щодо виконання рекомендаційних вимог

претендента на посаду старшого викладача

кафедри _________________________________________

Національного університету “Львівська політехніка”

п. _________________________________________

№ позиції

з переліку вимогРекомендаційна вимога

(за профілем кафедри)Відповідність претендента даним вимогам

Примітки

1

Стаж науково-педагогічної роботи на посаді асистента не менше 5 років і з оплатою праці не менше, як 0,5 посадового окладу2

Не менше 10 наукових праць, 5 з яких опубліковані у фахових виданнях3

Викладання однієї або декількох навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні (висновок кафедри)4

Представлення навчально-методичного комплексу з однієї або декількох навчальних дисциплін у віртуальному навчальному середовищі5

Опублікування не менше, як 5 науково-методичних праць, у т. ч. конспект лекцій6

Участь у науковій та науково-дослідній роботі кафедри, керівництво науковою роботою одного або декількох студентів
Дата ______________________ Підпис _____________________
с. 1

скачать файл

Смотрите также: