Положення про організацію навчання за індивідуальною формою


с. 1
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Затверджено

вченою радою РОІППО

Протокол № 4 від 05.11.2004 р.

Положення

про організацію навчання за індивідуальною формою

в післядипломній педагогічній освіті
Згідно Положення “Про республіканський (Автономної Республіки Крим) обласні та Київський і Севастопільський міські інститути післядипломної педагогічної освіти” (додаток до рішення колегії Міносвіти і науки України від 17.08.2000р. № 2/1-2, розділу 5 “Організація навчального процесу”, відповідно до законів України “Про освіту”, Державних стандартів освіти, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, Положення про державний вищий заклад освіти, навчання в інституті можуть проводитись за денною, вечірньою, заочною, дистанційною та іншими формами.

Підставами для зарахування слухачів курсів на навчання за індивідуальною формою є: 1. Наявність у слухача вищої категорії, звання “старший вчитель”, “вчитель-методист”.

 2. Відношення відділу (управління) освіти про дозвіл на навчання за індивідуальною формою.

 3. Підсумки діагностування теоретичної, методичної , психолого-педагогічної підготовки.

 4. Високий рівень професійної діяльності, визначенням якого є представлені матеріали, узагальнений педагогічний досвід роботи, публікації у фахових виданнях, засобах масової інформації, навчально-методичні доробки тощо.

 5. Заява слухача курсів про зарахування на індивідуальну форму навчання.

 6. Підсумки діагностування, які повинні свідчити про те, що слухач всебічно і глибоко володіє основними пріоритетними проблемами професійної діяльності.

Організація навчального процесу за індивідуальною формою навчання здійснюється: 1. Куратор групи знайомить слухача курсів з навчально-тематичним планом.

 2. На основі навчально-тематичного плану слухач курсів складає індивідуальний план роботи, який погоджується завідувачем кабінету, завідувачем навчального відділу та затверджується проректором з навчальної роботи.

 3. Слухач зобов”язаний відвідувати лекції, семінари, практичні заняття за власним вибором, але не менше, ніж 50% від загальної кількості годин, передбачених навчальним планом підвищення кваліфікації, зобов”язаний вести зошит по самоосвіті.

 4. Бере участь у науково-практичних конференціях на загальних підставах.

 5. Контроль за якістю засвоєння навчального матеріалу здійснюється у вигляді співбесіди.

Формами узагальнення результатів роботи слухачів за індивідуальною формою навчання є: 1. Творча робота, підготовлена на основі власного педагогічного досвіду (не менше 15 сторінок).

 2. Захист творчих робіт.

Слухач отримує посвідчення встановленого зразка.Вик. Ю.П.Олексин
с. 1

скачать файл

Смотрите также: