Попробуйте підготувати розв’язки задач вдома


с. 1
Попробуйте підготувати розв’язки задач вдома.

Задача 1. Невелике заряджене тіло масою прикріплене до нитки довжиною , може рухатись по колу у вертикальній площині. Однорідне магнітне поле індукцією перпендикулярне до площини рисунка. При якій найменшій швидкості тіла у нижній точці воно може зробити повний оберт? Заряд тіла позитивний і дорівнює

Задача 2.Конденсатор ємностю С і котушки індуктив­ності і включені у електричне коло, як показано на рисунку. Знайти найбільшу силу струму у колі, якщо початкова різниця потенціалів на пластинах конденсатора дорівнює . Енергія магнітного поля у котушці індуктивністю дорівнює

Задача 3.Нагрівник електричного чайника складається з чотирьох секцій, кожна з яких має опір 1Ом. Нагрівник живлять від акумуляторної батареї з ЕРС =8 В та внутрішнім опором 1Ом. Як потрібно включити елементи нагрівника, щоб вода в чайнику нагрівалася швидше? Яка при цьому потуж­ність, що витрачається акумулятором?
с. 1

скачать файл

Смотрите также: