Поурочно-тематичний план з предмету «Алгебра І початки аналізу» II


с. 1
Поурочно-тематичний план

з предмету «Алгебра і початки аналізу» II курс


з\п

Назва теми


Кількість годин

Повторення.

1.

Повторення алгебри за курс 10 класу.

1

2.

Розв’язування задач та вправ.

1

3.

Зондуюча контрольна робота.

1

Тема: Показникова та логарифмічна функції.

4.

Корінь n–го степеня та його властивості.

1

5.

Ірраціональні рівняння.

1

6.

Степінь із раціональним показником.

1

7.

Показникова функція та її властивості. Графік.

1

8.

Розв’язання показникових рівнянь та нерівностей.

1

9.

Розв’язання показникових рівнянь та нерівностей.

1

10.

Поняття логарифма та його основні властивості.

1

11.

Логарифмічна функція та її властивості.

1

12.

Логарифмічна функція та її властивості.

1

13.

Розв’язання логарифмічних рівнянь та нерівностей.

1

14.

Розв’язання логарифмічних рівнянь та нерівностей.

1

15.

Контрольна робота №1: «Показникова та логарифмічна функції.»

1

Тематичне оцінювання №1

Тема: Похідна та її застосування.

16.

Задачі, які приводять до поняття похідної.

1

17.

Похідна елементарних функцій.

1

18.

Похідна суми, добутку та частки функцій.

1

19.

Похідна складеної функції.

1

20.

Розв’язання задач.

1

21.

Розв’язання задач.

1

22.

Зростання та спадання функцій.

1

23.

Екстремальні точки. Локальний екстремум функції.

1

24.

Найбільше та найменше значення функції на відрізку.

1

25.

Найбільше та найменше значення функції на відрізку.

1

26.

Дослідження функції за допомогою похідної, побудова графіків функцій.

1

27.

Дослідження функції за допомогою похідної, побудова графіків функцій.

1

28.

Розв’язання задач.

1

29.

Контрольна робота №2: «Похідна та її застосування.»

1

Тематичне оцінювання №2

Разом

29Викладач О.О.Осадча

Поурочно-тематичний план

з предмету «Геометрія» II курс


з\п

Назва теми


Кількість годин

Повторення.

1.

Повторення матеріалу за курс 10 класу.

1

2.

Повторення матеріалу за курс 10 класу.

1

3.

Зондуюча контрольна робота.

1

Тема: Координати і вектори.

4.

Декартові система координат.

1

5.

Поняття вектора у просторі. Формула обчислення довжини вектора, координати вектора.

1

6.

Дії над векторами у просторі.

1

7.

Скалярний добуток векторів. Знаходження кута між векторами.

1

8.

Умова перпендикулярності векторів.

1

9.

Рівняння фігур: площини та сфери.

1

10.

Розв’язування задач на моделювання та обчислення геометричних та фізичних величин.

1

11.

Розв’язування задач на моделювання та обчислення геометричних та фізичних величин.

1

12.

Розв’язання задач з теми : «Координати і вектори.»

1

13.

Контрольна робота №1: «Координати і вектори.»

1

Тематичне оцінювання №1

Тема: Геометричні тіла, об’єми та площини поверхонь геометричних тіл.

14.

Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута. Тригранний і многогранний кути.

1

15.

Многогранник та його елементи. Призма.

1

16.

Зображення призми. Побудова перерізів призми.

1

17.

Площі бічної поверхні і повної поверхні призми.

1

18.

Розв’язання задач.

1

19.

Піраміда. Правильна піраміда.

1

20.

Перерізи піраміди, їх побудови.

1

21.

Площі бічної та повної поверхонь піраміди.

1

22.

Розв’язання задач а обчислення площ.

1

23.

Правильні многогранники.

1

24.

Розв’язування задач.

1

25.

Контрольна робота №2: «Призма.»

1

Тематичне оцінювання №2

Разом

25Викладач О.О.Осадча
с. 1

скачать файл

Смотрите также: