Правильні відповіді на завдання тесту з фізики 2008 року


с. 1

Правильні відповіді на завдання тесту з фізики 2008 року


1. Зміст завдання. Установіть, який із графіків залежності прискорення тіла від часу, що рухається прямолінійно, відповідає рівноприскореному руху.

Правильна відповідь:

Фізика, 9 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. - С. 29-43.

2. Зміст завдання. Під час ремонту будинку шматки штукатурки падають з третього поверху. Визначте, з якого поверху шматки штукатурки падають удвічі довше. Висота, з якої падають шматки, визначається кількістю нижніх поверхів, під тим, з якого вони впали. Опором повітря знехтуйте.

Правильна відповідь: З дев'ятого

Фізика, 9 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. - С. 43-48.

3. Зміст завдання. Визначте масу бруска, що висить на нитці. Вважайте, що g =10 м/с2.Правильна відповідь: 90 г

Фізика, 7 кл.: Підручник для серед. загальноосвіт. шк. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - Київ; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2000. - С. 86-88.

4. Зміст завдання. Визначте, як зміниться гравітаційна сила взаємодії двох тіл однакової маси, якщо половину маси першого тіла перенести на друге.

Правильна відповідь: Зменшиться на 25%

Фізика, 9 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. - С. 79-82.

5. Зміст завдання. На коротке плече важеля довжиною 16 см діє сила 100 Н. Щоб підняти вантаж, до довгого плеча довжиною 80 см було прикладено силу 25 Н. Визначте ККД важеля.

Правильна відповідь: 80 %

Фізика, 7 кл.: Підручник для серед. загальноосвіт. шк. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - Київ; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2000. - С. 142-145.

6. Зміст завдання. Тепловою рівновагою називають такий стан системи, при якому:

Правильна відповідь: усі параметри системи за відсутності зовнішніх впливів залишаються незмінними

Фізика, 10 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2002. - С. 12-14.

7. Зміст завдання. На рисунку в системі координат V, T зображено замкнутий цикл 1231, здійснений газом сталої маси. Визначте, який вигляд має графік цього циклу в системі координат р, V.Правильна відповідь:


Фізика, 10 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2002. - С. 15-20, 27-28.

8. Зміст завдання. Визначте, яку швидкість повинна мати свинцева куля, щоб унаслідок удару в сталеву плиту куля нагрілась до температури плавлення. Температура кулі до удару дорівнює 127 oС, температура плавлення свинцю дорівнює 327 oС. Питома теплоємність свинцю дорівнює 121 Дж/(кг·К). Вважайте, що вся кінетична енергія витрачається на нагрівання кулі.

Правильна відповідь: 220 м/с

Фізика, 8 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - 2-ге вид., перероб. Та доп. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. - С. 23-28.

9. Зміст завдання. На рисунку зображено робочий цикл теплового двигуна. Визначте корисну роботу, яку здійснює двигун за один цикл.Правильна відповідь: 20 Дж

Фізика, 10 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2002. - С. 45-47.

10. Зміст завдання. У електронагрівачі, через який тече постійний струм, за певний час виділяється кількість теплоти, що дорівнює Q. Визначте кількість теплоти, що виділиться за вдвічі більший час у електронагрівачі з удвічі більшим опором за умови, що величина струму залишається тією самою, що і в першому випадку.

Правильна відповідь: 4Q

Фізика, 8 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - 2-ге вид., перероб. Та доп. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. - С. 125-126.

11. Зміст завдання. При електролізі ZnSO4 виділилося 68 г цинку. Визначте затрачену при цьому енергію, якщо напруга на затискачах електролітичної ванни становить 10 В. Електрохімічний еквівалент цинку дорівнює 34·10- 8кг/Кл.

Правильна відповідь: 2 МДж

Фізика, 10 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2002. - С. 253-258.

12. Зміст завдання. Магнітний потік усередині контуру з площею поперечного перерізу 10 см2 становить 0,2 мВб. Визначте перпендикулярну складову індукції магнітного поля всередині контуру. Поле вважайте однорідним.

Правильна відповідь: 0,2 Тл

Фізика, 11 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. - С. 15-18.

13. Зміст завдання. У магнітне поле зі сталою магнітною індукцією влітає електрон. Визначте, яка сила діє на електрон.

Правильна відповідь: Сила Лоренца

Фізика, 10 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2002. - С. 224-228.

14. Зміст завдання. Установіть, взаємодію чого спостерігав Ерстед у своєму фундаментальному досліді.

Правильна відповідь: Взаємодію магнітної стрілки з магнітним полем провідника, по якому тече струм.

Фізика, 10 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2002. - С. 207-209.

15. Зміст завдання. Поряд з котушкою, намотаною алюмінієвим дротом на немагнітному каркасі, підвішені на нитках два магніти (1 і 2). Визначте, що відбуватиметься з магнітами після замикання вимикача в електричному колі.Правильна відповідь: Обидва магніти притягнуться до котушки.

Фізика, 8 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - 2-ге вид., перероб. Та доп. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. - С. 136-139.

16. Зміст завдання. Провідник, кожен метр якого має масу 10 г, завис в однорідному магнітному полі перпендикулярно до його силових ліній. Визначте індукцію магнітного поля, коли сила струму в провіднику дорівнює 10 А. Вважайте, що g =10 м/с2.

Правильна відповідь: 0,01 Тл

Фізика, 10 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2002. - С. 219-222.

17. Зміст завдання. Плавучий буй за 45 с піднявся на гребенях хвиль 15 разів. Визначте швидкість хвиль, якщо відстань між їхніми гребенями дорівнює 3 м.

Правильна відповідь: 1 м/с

Фізика, 9 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. - С. 210-213.

18. Зміст завдання. Частота вільних електромагнітних коливань у контурі дорівнює 20 кГц. Визначте частоту, якщо конденсатор ємністю 0,2 мкФ замінити конденсатором ємністю 5 мкФ.

Правильна відповідь: 4 кГц

Фізика, 11 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. - С. 81-89.

19. Зміст завдання. Електромагнітна хвиля поширюється у просторі. Виберіть правильне твердження.

Правильна відповідь: Електромагнітна хвиля є поперечною хвилею.

Фізика, 11 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. - С. 121-124.

20. Зміст завдання. Відомо, що трансформатор під навантаженням гуде. Причиною виникнення звуку є:

Правильна відповідь: коливання пластинок осердя при перемагнічуванні

Фізика, 11 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. - С. 110-112.

21. Зміст завдання. Взаємне посилення чи послаблення двох когерентних світлових хвиль називається:

Правильна відповідь: інтерференцією світла

Фізика, 11 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. - С. 164-167.

22. Зміст завдання. Максимальна відстань виявлення об'єкта локатором становить 150 км. Визначте частоту випромінювання високочастотних імпульсів цим радіолокатором. Максимальна відстань виявлення не залежить від потужності радіолокатора. Швидкість світла дорівнює 3·108 м/с.

Правильна відповідь: 1000 імпульсів за секунду

Фізика, 11 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. - С. 143-146.

23. Зміст завдання. Світловий промінь переходить із середовища 1 в середовище 2 (див. рисунок). Виберіть правильне твердження.Правильна відповідь: Швидкість світла в середовищі 1 менша, ніж у середовищі 2.

Фізика, 8 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - 2-ге вид., перероб. Та доп. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. - С.162-165.

Фізика, 11 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. - С. 147-154.

24. Зміст завдання. Ядро випроменило нейтрон. Укажіть число нуклонів у новому ядрі.

Правильна відповідь: 58

Фізика, 11 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. - С. 254-257.

25. Зміст завдання. Ізотоп якого елемента утворюється при електронному β-розпаді .

Правильна відповідь:

Фізика, 11 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. - С. 260-263.

26. Зміст завдання. Установіть відповідність між фізичним законом та формулою, що його описує:

Правильна відповідь: Закон збереження імпульсу m1v1+m2v2=m1u1+m2u2;

другий закон динаміки Ньютона ;

третій закон динаміки Ньютона F12=-F21;

закон всесвітнього тяжіння .Фізика, 9 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. - С. 74-82, 141-144.

27. Зміст завдання. Установіть відповідність між назвами приладів для реєстрації радіоактивного випромінювання та фізичними процесами, на яких ґрунтується робота цих приладів:

Правильна відповідь: Лічильник Гейгера-Мюллера - газовий розряд, що виник унаслідок іонізації молекул газу;
бульбашкова камера - іонізація молекул рідини;
камера Вільсона - утворення центрів конденсації пари за рахунок іонізації молекул газу;
фотоемульсійний лічильник - іонізація молекул фотоемульсії.

Фізика, 11 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. - С.264-268.

Гончаренко С.У. Фізика: Підручник для 11 кл. серед. загальноосвіт. шк - К.: Освіта, 2002. - С. 227-229.28. Зміст завдання. Установіть відповідність між назвами одиниць фізичних величин і фізичними величинами, для вимірювання яких вони використовуються:

Правильна відповідь: Електроємність - фарад;
магнітна індукція - тесла;
електричний заряд - кулон;
сила струму - ампер.

Фізика, 8 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - 2-ге вид., перероб. Та доп. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. - С. 94-98.

Фізика, 10 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2002. - С. 148-151, 209-216.

29. Зміст завдання. Рух тіла описується рівнянням x = - 5 + 2t + 9t2, де всі величини виражені в одиницях СІ. Визначте (у м/с2) прискорення, з яким рухається тіло.

Правильна відповідь: 18 м/с2

Фізика, 9 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. - С. 29-32.

30. Зміст завдання. Два хлопці розтягують гумовий джгут у протилежні боки, прикріпивши до його кінців динамометри. Визначте (у ньютонах) силу пружності, що виникає в джгуті, коли обидва динамометри показують 10 Н.

Правильна відповідь: 10 Н

Фізика, 9 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. - С. 83-86.

31. Зміст завдання. Температура в нагрівачі теплового двигуна дорівнює 227 °С, температура холодильника дорівнює 27 °С. Визначте (у відсотках) максимально можливе значення ККД теплового двигуна.

Правильна відповідь: 40 %

Фізика, 10 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2002. - С. 54-58.

32. Зміст завдання. У капілярі, зануреному одним кінцем у воду, вода піднімається на висоту 10 мм. Визначте (в міліметрах), якої максимальної довжини (висоти) стовпчик води може втримати вертикальний капіляр з двома відкритими в повітрі кінцями.

Правильна відповідь: 20 мм

Фізика, 10 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2002. - С. 72-75.

33. Зміст завдання. Два конденсатори з'єднані послідовно. На одному з них написано "1 мкФ, 6 В", на другому написано "2 мкФ, 6 В". Визначте (у вольтах), яку максимально допустиму напругу можна прикласти до цієї ділянки кола.

Правильна відповідь: 9 В

Фізика, 10 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2002. - С. 159-162.

34. Зміст завдання. Період вертикальних коливань тягаря на пружині дорівнює 3,6 с. Визначте (у секундах), яким буде період коливань, якщо масу тягаря збільшити у 8 разів, а жорсткість пружини збільшити в 2 рази.

Правильна відповідь: 7,2 с

Фізика, 11 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. - С. 53-55.

35. Зміст завдання. Укажіть період піврозпаду радіоактивного елементу (у добах), якщо кількість його атомів зменшилась у 8 разів за 15 діб.

Правильна відповідь: 5 діб

Фізика, 11 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. - С. 260-263.
с. 1

скачать файл

Смотрите также: