«притча про блудного сина», «притча про сіяча». Біблія святе письмо


с. 1 ... с. 19 с. 20 с. 21 с. 22 с. 23 ... с. 25 с. 26

Тема. А. МАЛИШКО. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. «ХМАРИНКА

В НЕБІ ГОЛУБІМ «ПАЛАЮТЬ ОГНІ ПРИ ДОРОЗІ»,

«ЛИСТ ДО ГРЕЧКИ», «ПРАВДА», «ВАЖКІ ВІТРИ НЕ ВИПИЛИ РОСИ «ПІСНЯ ПРО РУШНИК»

Варіант 1 1. Від матері у А. Малишка виявилась любов...

А До праці на землі.

Б Живописної майстерності.В Рідного слова.

Г Краси природи. 1. Початок творчості А. Малишка позначений...

А Ретельними дослідженнями в античній літературі.

Б Сумлінним навчанням.

В Копіткою працею у фармацевтичній справі.

Г Пошуком творчих рис власної поетичної майстерності.


 1. Найдорожчою людиною, першим авторитетом, людським ідеалом була для А. Малишка...

А Бабуся.

Б Кохана дівчина.В Його мати.

Г Вчителька початкової школи. 1. Укажіть поезію А. Малишка, яка належить до його збірки « Жайворонки».

А «Хмарина в небі голубім».

Б Лист до гречки».

В «Правда».

Г «Палають огні при дорозі».


 1. Визначте художні засоби, які містить уривок з поезії А. Малишка «Хмарина в небі голубім»: «Хмаринка в небі голубім / Пливе, як мрія, одиноко, /1 вітру раннього потоки / Несуть її крилом своїм. А Епітет, гіпербола, порівняння.

Б Епітет, порівняння, метафора.

В Синекдоха, метафора, порівняння.

Г Анафора, метафора, оксюморон.


 1. «Важкі вітри не випили роси» А. Малишка належить до його поетичної збірки...

А «Що записано мною».

Б «Далекі орбіти».

В «Серце моєї матері»

Г «Прозорість». 1. З-поміж перелічених тем визначіть ту, яка характерна для поезії А. Малишка «Палають огні при дорозі».

А Оспівування життя трудівників колгоспних ланів, робітників, інтелігентів.

Б Зображення січових козаків як вірних синів свого народу, оборонців рідної землі.

В Відтворення духовної і фізичної краси людини праці.

Г Поетизація материнської відданості, величі й краси, щирості й душевної щедрості.


 1. Римування, яке характерне для поезії А. Малишка «Правда». А Кільцеве.

Б Перехресне.

В Суміжне.Г Твір написаний білим віршем.

 1. Свою матір у творі «Пісня про рушник» А. Малишко називає... А Любою.

Б Щирою.

В Рідною.

Г Милою.


 1. Для чого мати (А. Малишко «Пісня про рушник») сину дає рушник?

А На згадку про рідний край.

Б Щастя, долю.

В Задоволення власних потреб.

Г Випадок поранення.


 1. Герой твору А. Малишка «Пісня про рушник» простеле материнський рушник, наче:

А Скатертину.

Б Килим.


В Долю.

Г Оберег. 1. Музику на слова А. Малишка «Пісня про рушник» написав...

А П. Майборода.

Б А. Пашкевич.

В Л. Ревуцький.

Г М. Лисенко.

Варіант 2


 1. За фаховою освітою Андрій Самійлович...

А Інженер.

Б Лікар.


В Агроном.

Г Учитель.

 1. Найбільшим авторитетом-наставником, перед яким благоговійно схилявся поет, був...

А І. Франко.

Б М. Хвильовий.

В Батько письменника.

Г Т. Шевченко.


 1. У яких рядках найяскравіше виявився лейтмотив багатьох ліричних поезій А. Малишка?

А «Є своя радість на віки вічні, / В тім, щоб надіятись і виглядати».

Б «За мир, за труд, за гомін волі, щоб сурми грали тонко- стволі / Проти війни,— не на війну!»

В «Я віддам свою кров, свою силу і ніжність до краплі, / Щоб з пожару ти встала, тополею в небо зросла».

Г «Піду з полком крізь пил і дим, / Із лоба піт утерши, / Правофланговим рядовим, / Заспівувачем першим». 1. «Вогнистий син України, улюбленець народу...співець життя, молодості, любові»,— так про А. Малишка висловився...

А Д. Павличко.

Б І. Драч.В О. Гончар.

Г Я. Галан. 1. Яку функцію виконує пейзаж у змісті поезії А. Малишка «Хмарина в небі голубім»?

А Це символ злагоди й добробуту.

Б Втілення незабутньої краси матінки-природи.

В Увиразнення місцевості, де відбуваються події.

Г Є тлом почуттів і настроїв ліричного героя.


 1. Ідейною основою поезії А. Малишка «Важкі вітри не випили роси»...

А Є возвеличення подвигу жінки-трудівниці.

Б Заклик любити природу — вона мати.

В Краса, яка може врятувати світ.

Г Тільки в єднанні поезії і праці може прийти справжній успіх.


 1. Історична постать, яка згадується у творі А. Малишка «Палають огні при дорозі».

А Б. Хмельницький.

Б І. Мазепа.В 77. Сагайдачний.

Г П. Дорошенко. 1. Про які два скупі і нелегкі слова зазначає мати, звертаючись до своєї дитини (А. Малишко «Правда»)?

А Мудрість і мужність.

Б Порядність і правда.

В Велич і доброта.

Г Щирість і відвертість. 1. Мати (А. Малишко «Пісня про рушник») сина у далеку дорогу проводжала...

А Коли він був повнолітнім.

Б У вечірню пору.

В Під час жнив.

Г На зорі.


 1. Яким був материнський рушник? (А. Малишко «Пісня про рушник»)

А Тканим.

Б Фабричним.

В Вишитим.

Г Пофарбованим.


 1. Проводжаючи сина в дорогу (А. Малишко «Пісня про рушник»), мати була...

А Засмученою.

Б Веселою.

В Надто стурбованою.

Г Метушливою. 1. Що в уяві героя (А. Малишко «Пісня про рушник») оживає на материнському рушникові?

А Дитинство й розлука.

Б Поля край села.

В Шовковисті й густі діброви.

Г Криниця та біля неї рушник.

Варіант З


 1. Перша книжка творів письменника.

А «Богунські пісні».

Б «В північний час ударить грім».В «Батьківщина».

Г «Лірична сповідь». 1. Серед різноманітних творів А. Малишка довоєнного періоду на особливу увагу заслуговують вірші...

А У яких уславлюється велич людини, мужнього захисника рідного краю.

Б Що возвеличують митців слова.В Про трудівників села.

Г Де письменник намагався передати свою любов до вітчизняної культури. 1. Державну премію А. Малишко отримав за збірку поезій...

А «Серпень душі моєї».

Б « Рута ».

В «Синій літопис».

Г «Дорога під яворами».


 1. Утвердження думки про те, що мудрість приходить до людини після пізнання усього сущого і забезпечує високий злет душі, відтворюється в поезії А. Малишка...

А «Правда».

Б «Лист до гречки».

В «Палають огні при дорозі».

Г «Хмаринка в небі голубім» 1. ВіршА. Малишка «Хмарина в небі голубім» побудований у формі... А Полілогу.

Б Монологу-звернення.

В Суцільного діалогу хмарини з ліричним героєм.

Г Медитації.


 1. Ліричний герой твору А. Малишка «Важкі вітри не випили роси» відчуває повноту життя, духовну і фізичну красу...

А Коли сприймає музику природи.

Б Саме в трудовому середовищі.

В Під час прогулянки осіннім вечором вздовж річки.

Г Тільки у колі своїх друзів.


 1. Ліричний герой поезії А. Малишка «Лист до гречки» висловлює вдячність гречці за те, що вона...

А Дозволила бджолам збирати зі своїх квіток медвяний пил. Б Захистила землю від спеки.

В Врятувала людей від голоду.

Г Не залишилася байдужою до поневірянь комах і метеликів. 1. Поезія А. Малишка «Правда» — це...

А Гімн справедливості.

Б Заповіт митця нащадкам.

В Маніфест для теперішнього і майбутнього.

Г Філософські роздуми письменника над призначенням людини.


 1. Куди водила мати (А. Малишко «Пісня про рушник») свою дитину?

А У поля край села.

Б До школи.

В На зелені луги.

Г До лісу. 1. Усмішка матері у творі А. Малишка «Пісня про рушник» названа... А Щирою і доброю.

Б Незрадливою і ласкавою.

В Приємною і вражаючою.

Г Загадковою.


 1. Які гаї хоче бачити герой твору А. Малишка « Пісня про рушник » на рушнику матері?

А Зелені.

Б Солов'їні.

В Квітучі.

Г Росянисті.


 1. «Пісню про рушник» А. Малишко присвятив...

А Друзям.

Б Коханій.

В Незаміжнім дівчатам.

Г Своїй мамі.

Тема. О. ГОНЧАР. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. «СОБОР»Варіант 1

 1. О. Т. Гончар, за свідченням офіційних документів, народився... А На Сумщині.

Б Дніпропетровщині.

В Львівщині.

Г Тернопільщині.


 1. Олесь — це літературне ім’я, подароване Гончарові під час першої зустрічі з молодим талантом...

А О. Фадєєвим.

Б Л. Смілянським.

В Ю. Яновським.

Г А. Малишком. 1. З 1938 року О. Гончар навчається...

А У Ніжинському педагогічному інституті.

Б Харківському університеті.

В Інституті журналістики у Львові.

Г Полтавському педагогічному коледжі.


 1. Перше бойове загартування сержант-міноментник О. Гончар одержав у боях...

А За Харків.

Б Одесу.


В Луганськ.

Г Київ.

 1. Найпліднішими для О. Гончара як митця були...

А 60-ті рр.

Б 70-ті рр.

В 80-ті рр.

Г 50-ті рр. 1. Витязем молодої української поезії О. Гончар назвав...

А В. Стуса.

Б В. Симоненка.

В І. Драча.

Г Л. Костенко.


 1. Роман «Собор» О. Гончара був написаний...

А У 1968р.

Б 1960 р.

В 1966 р.

Г 1985р.


 1. За жанром «Собор» О. Гончара — це роман...

А Соціально-побутовий.

Б Епопея.

В Трагедія.

Г Проблемно-філософський.


 1. Боротьба Миколи та Ельки з бандитизмом і правопорушенням у романі «Собор» О. Гончара...

А Є кульмінацією.

Б Розв'язкою.

В Зав’язкою.

Г Розвитком дії.


 1. У творі «Собор» О. Гончара згадуються такі історичні постаті, доля яких була пов’язана із собором.

А Денікін і Бандера.

Б Махно і Яворницький.

В Мазепа і Петлюра.

Г Петро І і Хмельницький.


 1. Кому з героїв твору О. Гончара «Собор» належать слова: «Собори душ своїх бережіть, друзі... Собори душ!»?

А Учителю математики.

Б Бригадиру водостанції.

В Ягору Картатому.

Г Ельці.


 1. Яка риса не притаманна Володьці Лободі? (О. Гончар «Собор») А Розум.

Б Щирість.

В Винахідливість.

Г Неврівноваженість.

Варіант 2 1. За гороскопом О. Гончар...

А Діва.

Б Стрілець.

В Лев.

Г Овен.


 1. Після закінчення семирічної школи в страшному 1933-му році

О. Гончар працює...

А Учителем початкових класів.Б Кореспондентом районної газети.

В Різноробочим на цукровому заводі.

Г Режисером на кіностудії імені О. Довженка.


 1. Символічною є смерть Ізота Лободи (О. Гончар «Собор»), бо він помирає...

А У човні, що рухається по річці.

Б Кріслі, біля куща жовтих троянд.

В Власній кімнаті від передозування ліками.

Г Приміщенні собору. 1. Під час Другої світової війни письменник...

А Упродовж усього часу безпосередньо брав участь у військових подіях.

Б Перебував в Уфі і писав твори на військову тему.

В Емігрував за кордон.

Г Працював на авіазаводі. 1. Роман «Людина і зброя» О. Гончара удостоєний...

А Ленінської премії.

Б Державної премії УРСР імені Т. Шевченка.

В Державної премії імені Й. Сталіна.

Г Орденом Слави і Червоної Зірки.


 1. Собор (О. Гончар «Собор») намагалися знищити...

А Через відсутність коштів на його ремонт.

Б Бо заважав руху транспорту.

В 3 метою зашкодити мешканцям Зачіплянки.

Г Як пам’ятку архітектури. 1. Суспільні, морально-етичні проблеми, сміливо й відверто порушені О. Гончаром у «Соборі», вже висвітлювалися у його творі...

А «Прапороносці».

Б «Берег любові».

В «Полігон».

Г «Людина і зброя».


 1. У центрі твору «Собор» О. Гончара порушена проблема...

А Дозвілля молоді.

Б Збереження природи.В Духовності сучасної людини.

Г Що в будь-яких обставинах кожний найперше має бути людиною. 1. До молодих трудівників міста й села, що борються проти бездуховності (О. Гончар «Собор»), належить...

А Ягор Картатий.

Б Ізот Лобода.

В Іван Баглай.

Г Микола Баглай.


 1. Ідейно-тематична спрямованість майже всіх романів О. Гончара визначає таку рису його творчого почерку як:

А Планетарність мислення.

Б Глобальність роздумів.

В Романтична індивідуальність.

Г Поетизація буденного, звичайного.


 1. У грудневому номері 1938 року журналу « Радянська літераутра» надруковано оповідання першокурсника О. Гончара.

А «Стокозове поле».

Б «Черешні цвітуть».

В «Бригантина».

Г «Щоб світився вогник».


 1. Чимало негативних явищ, які відобразив О. Гончар у творі «Собор», залишаються в нашому суспільстві й дотепер, а саме...

А Нарокоманія.

Б Кар'єризм.

В Бандитизм.

Г Егоїзм.

Варіант З 1. О. Гончар походить з родини...

А Учителя.

Б Шевця.


В Військового.

Г Колгоспника.

 1. Хто із зазначених письменників, що були вчителями для О. Гончара, зайвий у логічному ряді?

А Леся Українка.

Б І. Карпенко-К арий.

В С. Васильченко.

Г Панас Мирний.


 1. О. Гончар отримав свою першу премію за оповідання «Орля»...

А У 1941р.

Б 1938р.


В 1947р.

Г 1945р.


 1. Яка заповітна мрія була у О. Гончара після закінчення війни? А Зустрітися з фронтовими товаришами.

Б Написати про своїх бойових побратимів.

В Стати цивільним військовим.

Г Створити спілку письменників.


 1. «Собор» О. Гончара був заборонений...

А На 10р.

Б 15р.


В 5р.

Г 20 р.

 1. Яка із зазначених проблем не порушується в романах О. Гончара?

А Науково-технічна революція.

Б Збереження природи.В Наслідки революційних подій.

Г Героїзм народів у Другій світовій війні. 1. Сам О. Гончар зазначив, що роман «Собор»...

А Про сучасника.

Б Зневажливе ставлення до пам’яток культури.

В Палке кохання двох молодих людей.

Г Січових козаків як вірних синів свого народу.


 1. Собор (О. Гончар «Собор») — це історична реальність, архітектурний пам’ятник доби...

А Київської Русі.

Б XIX століття.

В Кінця VI — початку VII ст.

Г Козаччини.


 1. Живуть на Зачіплянці люди (О. Гончар «Собор»), більшість із яких працює...

А На коксохімічному комбінаті.

Б Металургійному заводі.

В Деревопереробному підприємстві.

Г Міській водостанції.


 1. Табличку з собору (О. Гончар «Собор») було знято...

А Місцевими хуліганами.

Б Володькою Лободою.

В Таратутою.

Г Бабкою Шпачихою.


 1. Яка з нижчезазначених проблем не притаманна роману О. Гончара «Собор»?

А Національне відродження культури рідного краю.

Б Руйнування моральних цінностей.

В Порушення принципів демократії в суспільстві.

Г Засудження пристосовництва. 1. До якої країни було відряджено Івана Баглая? (О. Гончар «Собор»)

А До Туреччини.

Б Індії.

В Німеччини.

Г Польщі.

Варіант 4 1. «Я не став би письменником без...»,— пише Олесь Терентійо- вич.

А Рідної сестри.

Б Першого вчителя.В Бабусі.

Г Любові до природи. 1. У якому виданні О. Гончар, починаючи з 1937 року, активно не друкувався?

А У «Новій зорі».

Б «Літературній Україні».

В «Піонерії».

Г «Молодому більшовикові». 1. Здобуваючи вищу освіту, О. Гончар збирає матеріал для роману...

А Про І. Франка.

Б О. Кониського.

В Лесю Українку.

Г Г. Сковороду.


 1. У 1946 р. в журналі «Україна» було надруковано блискучий романтичний твір...

А «Земля гуде».

Б «Модри Камінь».

В «Прапороносці».

Г «Микита Братусь».


 1. Літературну діяльність Олесь Терентійович починав...

А З новел і оповідань.

Б Поезій і пісень.

В Повістей.

Г Військових романів. 1. Герої творів О. Гончара...

А Захоплюються мандрами.

Б Задумуються над сенсом людського життя.

В Цікавляться життям інших народів світу.

Г Не лякаються важких випробувань.


 1. «Собор» О. Гончара було названо соколиним, романом-набатом. Таку оцінку роману дав...

А Д. Павличко.

Б Г. Тютюнник.

В В. Шевчук.

Г А. Малишко.


 1. Собор (О. Гончар «Собор») раніше був приміщенням, де зберігалися...

А Церковні коштовності.

Б Залишки металобрухту.В Зброя, корм.

Г Знаряддя праці. 1. Володя Лобода (О. Гончар «Собор») всіляко намагався сприяти зруйнуванню собора і натомість збудувати...

А Магазин.

Б Спортивний майданчик.

В Автобусну зупинку.

Г Кафе.


 1. Ізот Лобода (О. Гончар «Собор») поділяє людей на дві групи.

А Герої і відступники.

Б Велетні і кар’єристи.В Майстри і браконьєри.

Г Працівники і ледарі. 1. На думку О. Гончара, у творі «Собор» незнищенною в усі віки залишається...

А Краса природи.

Б Любов людська.

В Цивілізація.

Г Справедливість.


 1. Ягор Картатий (О. Гончар «Собор») дуже полюбляв...

А Ловити рибу.

Б Полювати на зайців.

В Обробляти городину.

Г Доглядати сад.


с. 1 ... с. 19 с. 20 с. 21 с. 22 с. 23 ... с. 25 с. 26

скачать файл

Смотрите также: