«притча про блудного сина», «притча про сіяча». Біблія святе письмо


с. 1 ... с. 20 с. 21 с. 22 с. 23 с. 24 с. 25 с. 26

Тема. В. СИМОНЕНКО. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ.

«КРИВДА», «ЛЕБЕДІ МАТЕРИНСТВА», «ТИ ЗНАЄШ,

ЩО ТИ - ЛЮДИНА?» «ДЕ ЗАРАЗ ВИ, КАТИ МОГО НАРОДУ?», «ВОНА ПРИЙШЛА», «Є В КОХАННІ І БУДНІ, І СВЯТА», «КИРПАТИЙ БАРОМЕТР»

Варіант 1 1. В. Симоненко — витязь молодої української поезії — народивСЯ «•«

А На Сумщині.

Б Полтавщині.

В Київщині.

Г Миколаївщині.


 1. Поряд із творчо переосмисленими літературними джерелами у ліриці В. Симоненка особливе місце відводилося народним... А Думам.

Б Переказам.

В Пісням.

Г Легендам. 1. Віршовий розмір, який письменник найчастіше використовував у власних поезіях.

А Дактиль.

Б Анапест.В Ямб.

Г Хорей.


 1. Будучи в колі «шістдесятників», письменник розкрився не тільки як лірик, а й як...

А Драматург.

Б Філософ.В Сатирик та гуморист.

Г Літературний критик. 1. Для поета народ (В. Симоненко «Де зараз ви, кати мого народу?») — це...

А Ті, у кого в крові пульсує козацька кров.

Б Сила, що здатна зберегти культурну спадщину.

В Мільйонний натовп, який потребує допомоги.

Г Голос правди і гул століть. 1. За жанровою спрямованістю, як визнав сам письменник, «Кривда» — це...

А Легенда.

Б Лірична сповідь.В Новела.

Г Поетична казка. 1. Колір лебедів у поезії В. Симоненка «Лебеді материнства»...

А Білий.

Б Голубий.

В Сірий.

Г Рожевий.


 1. Коли син виросте (В. Симоненко «Лебеді материнства»), то він... А Вирушить у дорогу.

Б Відремонтує батьківську хату.

В Змайструє млин.

Г Збудує новий дім.

Поезія В. Симоненка «Лебеді материнства» покладена на музику композитором...

А М. Лисенком.

Б П. Майбородою.

В А. Пашкевичем.

Г Л. Ревуцьким. 1. Звертаючись до читача («Ти знаєш, що ти — людина?»), В. Симоненко в кожній людині вбачає...

А Індивідуальність.

Б Уміння писати поезії.

В Прагнення матеріально збагатитися.

Г Обдарованість у сприйнятті довкілля. 1. Письменник у своєму зверненні (В. Симоненко «Ти знаєш, що ти — людина?») наполягає на тому, щоб кожна людина...

А Звела будинок.

Б Написала хоча б одну поезію.

В Була відповідальною перед суспільством.

Г Поспішала жити і кохати.


 1. Автор поезії (В. Симоненко «Ти знаєш, що ти — людина?») змушує людину замислитися над тим, що їй необхідно...

А Не завдавати шкоди ближньому.

Б Відстоювати інтереси суспільства.

В Розвиватися і вдосконалюватися.

Г Залишити по собі добру пам'ять.

Варіант 2 1. Навчаючись на третьому курсі Київського університету, Василь Андрійович...

А Уперше виявив свою поетичну обдарованість.

Б Відвідував політичний гурток.

В Захоплювався літературою поетів-емігрантів.

Г Багато уваги приділяв фізкультурі і спорту. 1. Носіями духовних скарбів нації, на думку поета,...

А Є політичні діячі.

Б Митці театру.В Прості люди.

Г Науковці з гуманітарних дисциплін. 1. За своїм світобаченням В. Симоненко...

А Романтик.

Б Неокласик.

В Авангардист.

Г Футурист. 1. Визначте поезію В. Симоненка, зміст якої споріднений із рядками поета: «В мене була лиш мати / Та був іще сивий дід,— / Нікому не мовив «тату» / І вірив, що так і слід».

А «Вона прийшла».

Б «Де зараз ви, кати мого народу?»В «Кривда».

Г «Кирпатий барометр». 1. Поезія «Кирпатий барометр» належить до збірки письменника...

А «Тиша і грім».

Б «Лебеді материнства».

В «Земне тяжіння».

Г «Вино з троянд».


 1. Зав’язкою твору В. Симоненка «Кривда» є епізод, коли:

А Відбулася сутичка хлопця із сусідом.

Б Герой страждав від того, що у нього не було батька.

В Підліток помстився за поругану честь.

Г Івася було ошукано. 1. Мавки чорноброві (В. Симоненко «Лебеді материнства») чекатимуть від дорослого хлопця...

А Цікавих пропозицій.

Б Уваги і грошей.

В Багато позитивних емоцій.

Г Ніжності й любові.


 1. Лебеді (В. Симоненко «Лебеді материнства») порівнюються...

А 3 хмарами.

Б Чаклунством.В Мріями.

Г Літаками. 1. «Лебеді материнства» В. Симоненка за своєю будовою нагадують...

А Стрілецьку пісню.

Б Веснянку.В Коломийку.

Г Колискову. 1. У людини єдина (за поезією В. Симоненка «Ти знаєш, що ти — людина?»)...

А Думка.

Б Мета.


В Радість.

Г Усмішка і мука.

 1. В. Симоненко застерігає читача («Ти знаєш, що ти — людина?»), щоб той...

А Боровся з розкрадачами державного майна.

Б Не проспав своє життя.

В Обрав вірне рішення своїх проблем.

Г Не залишався байдужим до горя іншого.


 1. Читач під впливом вірша В. Симоненка «Ти знаєш, що ти — людина?» намагається...

А Надати допомогу всім, хто її потребує.

Б Розпочати пошуки щастя.В Переглянути своє ставлення до життя.

Г Зробити правильний вибір.

Варіант З


 1. Першою збіркою письменника була...

А «Поезія».

Б «Тиша і грім».

В «Земне тяжіння».

Г «Лебеді материнства».


 1. Після закінчення університету В. Симоненко працював журналістом у газеті...

А «Львівські новини».

Б «Друг читача».

В «Молодь Сумщини».

Г «Черкаська правда».


 1. Найповніше першоджерело поезії Василя Андрійовича — це... А Народна пісня.

Б Історії діда про козаків.

В Т. Шевченко.

Г І. Франко. 1. Образ лебедів у творі В. Симоненка «Лебеді материнства» асоціюється...

А 3 мужністю.

Б Відповідальністю.

В Ніжністю.

Г Вірністю.


 1. Що символізує у змісті поезії В. Симоненка «Вона прийшла» злагоду між людьми, яка несе добро і щастя?

А Солов'їний спів українських степів.

Б Голуб, як утілення високого благородства і душевної чистоти.

В Сонце — життєдайне джерело.

Г Калинова сопілка, звук якої проймає серце будь-кого. 1. Укажіть художні засоби, які містить уривок з поезії В. Симоненка «Кирпатий барометр»: «Над народами, над віками / Вставало горе, мов чорний гном. / Торохтять бойові тамтами / Над прозорим дитячим сном».

А Анафора, порівняння, епітет.

Б Епітет, оксюморон, звертання.В Порівняння, епітет, метафора.

Г Синекдоха, гіпербола, порівняння. 1. Кого мати не пускала до хати (В. Симоненко «Лебеді материнства») гойдати колиску?

А Досаду.

Б Смуток.

В Лихо.

Г Нещастя. 1. У житті, на думку В. Симоненко («Лебеді материнства»), кожна людина не може вибирати...

А Друга.

Б Дружину.В Матір.

Г Місце мешкання. 1. Звертаючись до народу (В. Симоненко «Де зараз ви, кати мого народу?»), Василь Андрійович...

А Упевнений, що той непереможний.

Б Прагне піднести культуру нації.

В Хвилюється за майбутнє покоління.

Г Акцентує увагу на тому, що Україна перебуває у небезпеці. 1. Люди, на думку поета (В. Симоненко «Ти знаєш, що ти — людина?»), бувають...

А Щасливі й нещасливі.

Б Добрі й злі.

В Вимогливі й жорстокі.

Г Відповідальні й байдужі.


 1. Який рядок поезії В. Симоненка «Ти знаєш, що ти — людина?» повторюється двічі?

А «І жити спішити треба...».

Б «Очі твоїодні».

В «Бо ти на землі — людина».

Г «Кохати спішити треба».


 1. «Ти знаєш, що ти — людина?» В. Симоненка належить до збірки... А «Тиша і грім».

Б «Земне тяжіння».

В «Поезії».

Г «Вино з троянд».

Варіант 4 1. Поетична діяльність В. Симоненка вплинула на творчість...

А В. Стуса і Б.-І. Антонича.

Б А. Малишка і В. Сосюри.В І. Драча і Б. Олійника.

Г С. Плужника і Є. Маланюка. 1. «Василь Андрійович у своїх творах ніби готував власні думки для бронзових та гранітних літер»,— зазначав про митця...

А Д. Павличко.

Б Л. Костенко.

В І. Драч.

Г В. Стус. 1. Характерною ознакою манери і творчого почерку В. Симоненка вважається вірш...

А Медитація.

Б Білий.


В Заповіт.

Г Сюжетний.

 1. У своїй поезії «Ти знаєш, що ти — людина?» В. Симоненко проголошує, що кожна людина повинна мати право...

А На свободу.

Б Відпочинок.

В Отримання приватного житла.

Г Кохання. 1. У народних легендах верба, яка згадується у вірші В. Симоненко «Лебеді материнства», означає дерево...

А Життя.

Б Добробуту.

В Мужності і наполегливості.

Г Кохання. 1. Над чим розмірковує ліричний герой твору В. Симоненка «Є в коханні і будні, і свята»?

А У житті гартується, міцніє справжнє кохання.

Б Закохані повинні вміти протистояти життєвим негараздам.

В Смисл життя — у коханні.

Г Справжня любов вимірюється часом. 1. Лебеді (В. Симоненко «Лебеді материнства») танцювали в хаті на стіні...

А Під час темряви.

Б У будь-який час.

В Тільки у дощову погоду.

Г Вранці-рано. 1. Останній рядок поезії В. Симоненка «Лебеді материнства» — це...

А «Вибрати не можна тільки Батьківщину».

Б «Та не можна рідну матір вибирати».

В «Можна все на світі вибирати, сину».

Г «Можеш вибирати друзів і дружину». 1. Укажіть, який зміст твору В. Симоненка «Кирпатий барометр» характеризує його назву.

А Метафоричний.

Б Символічний.

В Філософський.

Г Гіперболічний. 1. Чим багата людина на землі? (В. Симоненко « Ти знаєш, що ти — людина?»)

А Озерами, гаями, степами.

Б Горами, морями, полонинами.

В Лісами, полями, луками.

Г Розумом, поглядами, друзями. 1. Поезія В. Симоненка «Де зараз ви, кати мого народу?» належить до лірики...

А Філософської.

Б Громадянської.

В Пейзажної.

Г Інтимної.


 1. Автор у творі «Ти знаєш, що ти — людина?» зазначає, що завтра на цій землі...

А «Кохати спішити треба».

Б «Інші ходитимуть люди».

В «І жити спішити треба».

Г «Не буде мук, страждань».

Тема. Д. ПАВЛИЧКО. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. «О РІДНЕ СЛОВО, ХТО БЕЗ ТЕБЕ Я?», «КОЛИ МИ ЙШЛИ УДВОХ

З ТОБОЮ...», «Я СТУЖИВСЯ, МИЛА, ЗА ТОБОЮ

«КОЛИ ПОМЕР КРИВАВИЙ ТОРКВЕМАДА», «ДВА

КОЛЬОРИ», «ДЗВЕНИТЬ У ЗОРЯХ НЕБО ЧИСТЕ

ЦИКЛ «ВІРШІ З МОНГОЛІЇ» («ПОЛЕЧУ Я ДО МОНГОЛІЇ», «МІЖ ГОРАМИ В ДОЛИНІ БІЛІ ЮРТИ

Варіант 1 1. Д. Павличко — син простого хлібороба...

А 3 Волині.

Б Поділля.В Підкарпаття.

Г Полісся. 1. Мати Д. Павличка прищепила сину любов...

А До творчості російських поетів.

Б Гуцульського різьбярства і кераміки.

В Природи рідного краю.

Г Поезії Шевченка і Франка.


 1. Один із головних рушіїв Павличкового поетичного руху — це... А Чуття спорідненості із землею батьків.

Б Повага до людини-трударя, її праці.

В Уболівання поета за історичні пам’ятки культури.Г Почуття національної справедливості.

 1. Композитор, який написав музику до багатьох поезій письменника.

А П. Майборода.

Б О. Білаш.

В А. Штогаренко.

Г Ю. Мейтус.


 1. Думка про те, що тоталітарна держава залишається тюрмою народів навіть тоді, коли зникає тиран, характерна для поезій Павличка...

А «Два кольори».

Б «Коли помер кривавий Торквемада».

В «Дзвенить у зорях небо чисте...».

Г «Між горами в долині білі юрти...».


 1. Визначте письменника і його твір, за яким Д. Павличко написав сценарій до однойменного кінофільму.

А Леся Українка «Бояриня».

Б П. Загребельний «Диво».В І. Франко «Захар Беркут».

Г О. Гончар «Собор». 1. За ідейним змістом твір Д. Павличка «Полечу я до Монголії» пов’язаний з його поезією...

А «Між горами в долинах білі юрти».

Б «Два кольори».В «Коли помер кривавий Торквемада...»

Г «О рідне слово, хто без тебе я?» 1. Жанр усної народної творчості, який згадує Д. Павличко у творі «О рідне слово, хто без тебе я?»

А Приказка.

Б Загадка.

В Переказ.

Г Пісня.


 1. Яких змін зазнала власна душа ліричного героя поезії Д. Павличка «Дзвенить у зорях небо чисте», коли збагатилася любов’ю? А Вона зазеленіла на снігу.

Б Неначе черешня зацвіла.

В Стала, мов яблуня в плодах.

Г Була, мов дерево безлисте.


 1. Головний образ твору Д. Павличка «Я стужився, мила, за тобою» не припиняє свого існування, просто йде у нову естетичну форму, із його журби зроблять...

А Човен.

Б Обрамлення до ікони.

В Арфу.

Г Скрипку.


 1. «Зодягнуті в лахміття, як старці, підступні пастухи »,— так митець змальовує (Д. Павличка «Коли помер кривавий Торквемада»)...

А Поневолений народ.

Б Прибічників Торквемади.

В Кобзарів-співців про щасливу долю народну.

Г Тих, хто намагався протистояти соціальній несправедливості тогочасного тоталітарного режиму.


 1. «Між горами в долиниах білі юрти» Д. Павличка містить епі- граф-висловлювання...

А І. Франка.

Б Т. Шевченка.

В Лесі Українки.

Г О. Гончара.

Варіант 2 1. Дмитра Васильовича справедливо називають...

А Гомером українського мистецтва.

Б Прометеем сьогодення.

В Борцем за відродження національної свідомості.

Г Одним із лідерів української культури.


 1. Д. Павличко в поезії «Два кольори» лаконічно відтворює...

А Красу материнської душі.

Б Життєвий шлях ліричного героя.

В Майстерність ткацької справи.

Г Красу жінки-творця української вишиванки.


 1. У ранніх поезіях Д. Павличка національні болі концентрувалися навколо...

А Історичної спадщини українців.

Б Культурного самоусвідомлення.В Мови.

Г Почуттів кохання. 1. Що є цінністю для монголів (Д. Павличко «Між горами в долинах білі юрти»)?

А Завоювання Європи й Азії.

Б Розведення «червоних» коней.

В Виготовлення килимів.

Г Збереження рідної мови.


 1. До пісенної творчості письменника не належить твір...

А «О рідне слово, хто без тебе я?».

Б «Дзвенить у зорях небо чисте...».

В «Я стужився, мила, за тобою...».

Г «Два кольори». 1. «Доки діє приклад праці й подвигу в мистецтві, доти матиме до нього пряме відношення Павличко як недремний поет свого часу, своєї доби, покликаний нею ж до праці — нелегкої, звитяжної»,— так про Дмитра Павличка зазначив...

А О. Гончар.

Б В. Земляк.

В І. Драч.

Г Ю. Мушкетик.


 1. За жанровою спрямованістю «Коли помер кривавий Торквемада» Д. Павличка — це...

А Високомайстерний сонет.

Б Драматична поема.

В Політичний фейлетон.

Г Поетична пародія. 1. У поезії Д. Павличка «Коли ми йшли удвох з тобою» художньо втілена проблема...

А Народу і правителя.

Б Бережливого ставлення до мови.В Возвеличення праці як мірила оцінки людини.

Г Духовного збагачення особистості. 1. Настрій ліричного героя зазнає мінливості від (Д. Павличко «Дзвенить у зорях небо чисте»)...

А Тієї благородної справи, яку він робить на землі.

Б Того, як до нього ставляться у суспільстві.

В Бажань його коханої.

Г Впливу на нього природи.


 1. Почуття національної гордості сформувались у Дмитра Васильовича під впливом...

А Захоплення ним програмною діяльністю Кирило-Мефоді- ївського товариства.

Б Батька, який був людиною мислячою і справедливою.

В Матері-оповідача про події героїчного історичного минулого. Г Університетського викладача — захисника вільної думки. 1. Для відтворення місцевого колориту, збагачуючи водночас і словниковий склад літературної мови, Д. Павличко у мову своїх творів іноді вводить...

А Афоризми.

Б Слова діалектизми.

В Метафори.

Г Риторичні оклики і запитання.


 1. У творі Д. Павличко «Полечу я до Монголії»...

А Вболіває за історичні пам’ятки культури, знищені в часи тоталітарного режиму.

Б Висловлює повагу до трудівників-хліборобів та їхньої праці. В Утверджує думку про силу і міць історичних коренів нашої древньої нації.

Г Гнівно засуджує пристосуванство, моральну хиткість, духовну спустошеність.

Варіант З


 1. Митець народився у краю, в якому...

А Витав дух великого Кобзаря.

Б Квітнули таланти В. Стефаника, М. Черемшини, Л. Мар- товича.

В Навчався В. Барка, здобуваючи вищу освіту.

Г Виникла і сформувалась вітчизняна кінодраматургія.


 1. Після закінчення Львівського університету Д. Павличко...

А Продовжує навчання в аспірантурі.

Б Працює у редакції журналу «Жовтень» (тепер «Дзвін»).

В Є редактором журналу «Всесвіт».

Г Захопившись історичним минулим, вирушив у подорож до Коломиї. 1. Улюблений поетичний жанр Д. Павличка, який він запозичив з поезії Заходу.

А Ода.

Б Вірші-медитації.

В Елегія.

Г Сонет.


 1. Книжка віршів Дмитра Васильовича «Таємниця твого обличчя» за силою змальованих у ній почуттів нагадує...

А Ліричну сповідь — сувору правду життя.

Б Творчу діяльність Лесі Українки.

В Поезії В. Шекспіра.

Г Збірку І. Франка «Зів’яле листя».


 1. Сорочка для героя поезії Д. Павличка «Два кольори» — це...

А Оберіг від лиха у життєвому вирі.

Б Натхнення у праці на благо народу.В Пам’ять про матір як заповіт вірності рідній землі.

Г Втілення краси природи рідного краю. 1. Державною Шевченківською премією відзначена збірка Д. Павличка...

А «Днина».

Б «Пелюстки і Леза».

В Задивлений у будущину».

Г «Любов і ненависть».


 1. Той, хто занедбає священнй обов’язок громадянина і патріота любити Україну, плекати й оберігати рідне слово, може перетворитися (Д. Павличко «О рідне слово, хто без тебе я?»)...

А На сліпця.

Б Купу пожовклого паперу.В Німого жебрака.

Г Національного зрадника. 1. Ліричний герой (Д. Павличко «Коли ми йшли удвох з тобою») гладить золоте колосся і згадує ті колосочки, що...

А Вирощували його батьки.

Б Нагодували голодний люд під час війни.В У неволі збирав на чужому лану.

Г Нищив кривавий Торквемада. 1. В основі поезії Д. Павличка «Я стужився, мила, за тобою» оспіваний у народних піснях образ...

А Дуба.

Б Непоборного козака.

В Рекрута.

Г Явора.


 1. Великою заслугою Д. Павличка є введення в літературне життя України творчості незаслужено забутого поета , книгу якого «Пісня про незнищенність матері» він упорядкував і видав у 1967 році, супроводивши її ґрунтовною вступною статтею під такою назвою, як і книжка. Це...

А О. Олесь.

Б Б.-І. Антонич.

В М. Вороний.

Г Є. Маланюк.


 1. Для Д. Павличка («Полечу я до Моноголії») не так страшні завойовники Русі...

А Як зрадники і «юшкоїди».

Б Злочинні дії освічених варварів.

В Обмежені і безвідповідальні чиновники.

Г Ті, хто зневажливо ставився до вітчизняного мистецтва.


 1. Визначте римування уривку з поезії Д. Павличка «Між горами в долинах білі юрти»: «Якби сказав їм Бог... — Беріть півсвіту, / Я вам Європу й Азію даю, / А ви мені віддайте дзвонковиту, / Пісенну мову прадідну, свою».

А Суміжне.

Б Перехресне.

В Кільцеве.

Г Білий вірш.

Варіант 4 1. Майбутній письменник зазнав принижень і образ...

А Навчаючись у польській школі.

Б Від місцевого куркуля.

В Під час подорожі до Космоча.

Г Виховуючись у сім’ї нерідного батька. 1. Уперше окремою книжкою вірші Д. Павличка вийшли 1953 року, і назва збірки звучала як кредо, як декларація принципів.

А «Любов і ненависть».

Б «Правда кличе!».

В «Таємниця твого обличчя».

Г «Моя земля». 1. У поезії Д. Павличка «Між горами в долиннах білі юрти» йдеться... А Про ті лиха і страждання, які заподіяли загарбники Русі-

У країні.

Б Традиції монгольського народу.В Любов монголів до своєї вітчизни, рідної мови.

Г Подорож ліричного героя по долині, де було багато білих юрт. 1. Художній прийом, який має місце у багатьох поетичних творах письменника, що водночас становить мотиви полярності.

А Оксюморон.

Б Контрастне зіставлення.

В Синекдоха.

Г Метафора.


 1. На думку письменника, поезія — це...

А Зліт людської душі.

Б Здатність піднести рідну культуру до світового рівня.

В Уміння образно мислити.

Г Мова молодих.


 1. Для твору Д. Павличка «Я стужився, мила, за тобою» характерна така особливість.

А Пристрасний, полемічний характер.

Б Діалогічна форма.

В Оригінальність слухових і зорових деталей.

Г Точність і виваженість кожного слова.


 1. Мова багатомільйонного народу є цінністю, оскільки вона (Д. Пав- личко «О рідне слово, хто без тебе я?»)...

А Спадок.

Б Національний скарб.

В Засіб спілкування.

Г Те, за допомогою чого можна возвеличити або образити людину. 1. Визначте художні засоби, які містить уривок з поезії Д. Павлич- ка «Коли ми йшли удвох з тобою»: «Я гладив золоте колосся, / Як гладить милому волосся / Щаслива, ніжна наречена».

А Епітет, порівняння.

Б Гіпербола, фразеологізми.

В Метафора, оксюморон.

Г Порівняння, анафора. 1. Художній прийом, за допомогою якого Д. Павличко у змісті поезії «Коли помер кривавий Торквемада» відтворив інквізитора XXст. А Контраст.

Б Гіпербола.

В Алегорія.

Г Ґрадація. 1. Червоний і чорний кольори (Д. Павличко «Два кольори») — це традиційні барви української вишивки, які містять наповнення...

А Соціальне.

Б Побутове.В Символічне.

Г Соціально-психологічне. 1. Дмитро Васильович, на думку літературознавця І. Дзюби, « най- блискучіший у нашій літературі публіцист після»...

А Ю. Яновського.

Б Остапа Вишні.

В О. Гончара.

Г М. Хвильового.


 1. Кого намагається протиставити Д. Павличко монголам у поезії «Між горами в долинах білі юрти»?

А Тих, хто емігрував за кордон.

Б Своїх «рідних» земляків.

В Знавців вітчизняної культури.

Г Борців-українців за свою незалежність.

Тема. О. КОЛОМІЄЦЬ. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ.с. 1 ... с. 20 с. 21 с. 22 с. 23 с. 24 с. 25 с. 26

скачать файл

Смотрите также: