«притча про блудного сина», «притча про сіяча». Біблія святе письмо


с. 1 ... с. 21 с. 22 с. 23 с. 24 с. 25 с. 26

«ДИКИЙ АНГЕЛ»

Варіант 1 1. Батьківщиною для О. Коломійця, як і для Г. Сковороди, І. Котляревського, М. Гоголя, Є. Гребінки, О. Гончара є благословенна...

А Миколаївщина.

Б Сумщина.

В Харківщина.

Г Полтавщина.


 1. «Він традиційний лише в одному — безмежній любові до свого народу і театру»,— так про О. Коломійця зазначив...

А А. Малишко.

Б Д. Павличко.В М. Зарудний.

Г О. Гончар. 1. На літературній ниві О. Коломієць виступив у 1960 році...

А Як драматург.

Б Прозаїк.

В Поет.


Г Сатирик.

 1. За переконаннями головного героя твору О. Коломійця «Дикий ангел», людина для того живе на світі, щоб:

А Зробити його кращим.

Б Залишити по собі позитивні наслідки.

В Задовольнити власні потреби.

Г Здобути честь і славу. 1. Кому з героїв твору О. Коломійця «Дикий ангел» належить висловлювання: «Хочеш, щоб люди тебе любили — не лізь їм на очі»?

А Вілі.

Б Крячку.

В Уляні.

Г Тетяні. 1. Мотив, який характерний для ранньої і пізньої творчої спадщини О. Коломійця.

А Поєднання двох могутніх людських начал — праці і кохання.

Б Невмирущості духовної краси людини і її зв’язок з мистецтвом.

В Оспівування любові і шанобливого ставлення до рідної природи.

Г Осмислення поняття нації як повноправного суб’єкта історії. 1. Підзаголовок до «Дикого ангела» О. Коломійця, який визначив найголовнішу проблему твору.

А «Епізоди з життя трудящих».

Б «Нарис про прагнення людини до свободи у власному виборі».В «Повість про сім'ю».

Г «Оповідь про цінності національної етики». 1. У чому полягала життєва позиція Платона Ангела (О.Коломієць «Дикий ангел»)? Щоб:

А Мати здоров'я і гроші.

Б Бачити свою родину щасливою у розкошах і прибутках.

В Кожний член сім’ї був освічений і приносив користь державі. Г Шанувати здобутки наших предків.


 1. Як головний герой твору ставився до грошей (О. Коломієць «Дикий ангел»)?

А Байдуже.

Б Шанує і витрачає на будь-що.В Не любить, але поважає.

Г Бачить у них єдиний засіб для існування. 1. Яким чином П. Ангел виховав своїх дітей порядними (О. Коломієць «Дикий ангел»)?

А Жорстокістю і скнарістю.

Б Замашками «жмикрута» чи «куркуляки».В Глибоким переконанням.

Г Демократично. 1. Дилогію «Голубі олені» та «Кравцов» О. Коломійця справедливо називають...

А Твором ідейно-філософського змісту.

Б Етапною у спадщині митця.

В Яка нагадує драматичний памфлет.

Г Комедіографічною.


 1. Персонажами багатьох творів письменника...

А Є інтелігенція.

Б Ті, хто брав участь у Другій світовій війні.В Представники молодого покоління.

Г Науковці й дослідники.

Варіант 2


 1. На запитання кореспондента Клокова (О. Коломієць «Дикий ангел»), з якого часу розпочав трудову діяльність, Платон Ангел відповів, коли...

А «Пішов до школи».

Б «Штанці сам одягнув, ... з двох років».

В «Іграшки почав сам собі майструвати».

Г «Батьки занедужали».


 1. Що сталося з сином пенсіонера Крячка Іваном наприкінці твору

О. Коломійця «Дикий ангел»? Молодик:

А Вирішив присвятити своє подальше життя живопису.

Б Влаштувався на завод.

В Відбував покарання у виправно-трудовій колонії.

Г Одружився і виїхав за кордон. 1. Перша п’єса митця, яка переконала всіх глядачів і слухачів, всю мистецьку громадськість у тому, що до полку драматургів прибуло досить солідне поповнення.

А «Кравцов».

Б «Голубі олені».

В «Дикий ангел».

Г «Фараони».


 1. У творах О. Коломійця не порушується проблема...

А Боротьби правди і кривди в житті з давніх часів і до наших днів.

Б Вірності, духовного зв’язку молоді з минулим і майбутнім. В Нерозривності кожної людини зі своєю країною, з потужним ритмом її трудових буднів.

Г Ранніх шлюбів.


 1. Людську працю митець розуміє...

А Як засіб задоволення матеріальних благ.

Б Факт, що дозволяє відокремити за соціальним станом одну людину від іншої.

В Сродну, тобто таку, яка б узгоджувалась з природними здібностями і прагненнями особистості.

Г Засіб своєрідного очищення, облагородження.


 1. Особливість, яка характерна для п’єс Олексія Федотовича.

А Пригодницький сюжет, драматизм, сценічність, антимілітаристське спрямування.

Б Психологічна переконливість, трагікомічне звучання.В Уживання патетики і сатири, ліризму і комедійності.

Г Соціально-психологічний конфлікт, пристрасне громадське звучання. 1. У змісті твору О. Коломійця «Дикий ангел» мають місце...

А Епізоди з історичних переказів.

Б Прислів’я і пісні.

В Ліричні відступи, в яких герой розмірковує над призначенням рідної мови і культури у суспільстві.

Г Описи природи як тло для подій п’єси.


 1. Яким чином життя Олексія Федотовича пов’язано з Харківщиною?

А Тут митець написав першу п’єсу.

Б Навчався в університеті.

В Працював директором літературного музею.

Г Відкрив студію художньої творчості.


 1. Герой твору О. Коломійця «Дикий ангел», у якого почерк — літери, цифри — як макове зерно?

А Кореспондент Клоков.

Б Пенсіонер Крячко.В Платон Ангел.

Г Уляна, дружина Платона. 1. Хто, на думку Платона Ангела (О. Коломієць «Дикий ангел»), схожий на тимчасового правителя?

А Іван.

Б Федір.


В Крячко.

Г Петро.

 1. Віля у п’єсі О. Коломійця «Дикий ангел» — це...

А Син Платона.

Б Дільничий лікар.

В Передовик виробництва.

Г Художник.


 1. У повоєнний час Олексій Федотович працював...

А Театральним актором.

Б Журналістом.

В Військовим кореспондентом.

Г Міністром освіти.

Тема. Ю. МУШКЕТИК. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. «СУД»

Варіант 1


 1. «Поміж чималої кількості письменників помітних особистостей менше, ніж хотілося б, ніж потрібно на користь загальної справи; Ю. Мушкетик належить до числа помітних особистостей у царині красного письменства»,— так про видатного митця зазначив...

А Д. Павличко.

Б Є. Гуцало.

В В. Шевчук.

Г І. Дзюба.


 1. Після закінчення аспірантури при Київському університеті, Ю. Мушкетик...

А Емігрував за кордон.

Б Учителював у рідному селі.В Працював головним редактором журналу «Дніпро».

Г Потрапив на фронт. 1. Традиції яких митців художнього літературного слова продовжує Ю. Мушкетик, виявляючи при цьому власну яскраву індивідуальність?

А Є. Плужника, М. Хвильового, Т. Шевченка.

Б М. Шашкевича, І. Франка, Є. Маланюка.

В Лесі Українки, О. Кобилянської, Л. Костенко.

Г Панаса Мирного, М. Коцюбинського, В. Стефаника.


 1. Більшість творів Юрія Михайловича мають характер...

А Романтичний.

Б Соціальний.В Історичний.

Г Філософський. 1. До твору Ю. Мушкетика, в якому не порушені гострі проблеми морально-духовного плану через розкриття людських взаємин і характерів внутрішнього світу сучасника, належить...

А «Вогні серед ночі».

Б «Крапля крові».

В «Серце і камінь».

Г «Біла тінь». 1. Трагізм головної героїні твору «Суд» автор зображує через окрему деталь. Так, Ганна не має бажання...

А Співати.

Б Доглядати за худобою.

В Спілкуватися з односельчанами.

Г Слідкувати за власною зовнішністю. 1. У залі суду, де було багато народу, над Г. Розсохою посміювалися через те, що вона (Ю. Мушкетик «Суд»)...

А Мала на собі брудний одяг.

Б Висловлювала свою думку мляво, безграмотно, вимовляючи окремі слова.В Знала наступну підсудну кандидатуру — багатожонець, аферист.

Г Повсякчас то плакала, то сміялася. 1. Устим Рукавиця на суді над Ганною Розсохою був (Ю. Мушкетик «Суд»)...

А Секретарем.

Б Свідком.

В Звичайним присутнім.

Г Позивачем.


 1. Головна героїня оповідання Ю. Мушккетика «Суд» полюбляла... А Затишок.

Б Обробляти городину.

В Збирати у лісі ягоди і гриби.

Г Спостерігати, як танцювала молодь на вечорницях.


 1. Літніми вечорами Омелько найбільше полюбляв (Ю. Мушкетик «Суд»)...

А Рибалити.

Б Пити чай у родинному колі.

В Спостерігати за зорями.

Г Варити польову кашу.


 1. Тимчасово захистив Г. Розсоху від поборів І. Рукавиці та Й. Шила (Ю. Мушкетик «Суд»)...

А Голова сільради.

Б Військкомат.

В Обласний прокурор.

Г Урядовець з райвиконкому.


 1. Яким чином сільські крутії І. Рукавиця і Й. Шило обдурили Г. Розсоху? (Ю. Мушкетик «Суд»)

А Зобов’язали їі сплачувати податки замість триста карбованців тисячу триста.

Б Змусили жінку обробляти поточну ділянку з буряком.

В Звинуватили у тому, що начебто вона критикувала діяльність Й. Сталіна.

Г Дорікали селянці у її недбайливому ставленні до державного майна, тим самим вимагали у неї грошової компенсації.

Варіант 2


 1. Народився майбутній письменник у родині вчителя...

А На Закарпатті.

Б Поліссі.

В Поділлі.

Г Волині.


 1. Укажіть твори Юрія Михайловича, які відзначені Державною премією України імені Т. Шевченка.

А «Позиція» та «Рубіж».

Б «Смерть Сократа» і «Суд на Сенекою».

В «Семен Палій» і «Гайдамаки».

Г «Крапля крові і «Жовтий цвіт кульбаби». 1. Художньою метою творів письменника...

А Є відтворення єдності особистого і громадського.

Б Майстерний показ побуту, повір’їв, звичаїв, елементів язичництва в них.

В Викриття соціальних проблем тяжкого становища трудового народу за часів кріпацтва та пореформеного часу.

Г Зображення торжества істини, справедливості, духовної чесності, свободи.


 1. Яким творам письменника В. Шевчук дав досить високу оцінку і зазначив про те, що вони — вдала спроба мислення Ю. Мушке- тика про життя людини на землі, про її духовний світ?

А «Позиція», «Рубіж».

Б «Яса», «Суд».В «Смерть Сократа», «Суд над Сенекою».

Г «Гайдамаки», «Жовтий цвіт кульбаби». 1. Темою оповідання Ю. Мушкетика «Суд»...

А Є художнє осмислення нелегкої долі праці, звеличення простої людини, її мудрості.

Б Змалювання образу сильної, вольової особистості, яка бореться за ідеали, що розходяться з тогочасною дійсністю. В Відтворення життя й побуту провінційної інтелігенції.Г Трагічне становище нашого народу в умовах командно-бюрократичного управління державою.

 1. «Добрий, лагідний, усім уступливий, полохливий, трохи лінькуватий, одразу... оддав голоблі важкого хазяйського воза»,— так Ю. Мушкетик охарактеризував героя «Суду»...

А Данила.

Б Ілька.


В Омелька.

Г Гриця.


 1. Головна героїня твору Ю. Мушкетика «Суд» звинувачувалася в тому, що вона...

А Вкрала півмішка зерна.

Б Не доглядала належним чином за худобою.

В Багато часу приділяла власному дозвіллю.

Г Не виробила мінімуму трудоднів.


 1. Ганна, як зазначає автор « Суду », працювала з дитинства, не любила безділля і виконуала роботу...

А 3 великим бажанням і натхненням.

Б Посмішкою і гумором.В Піснею.

Г Не завжди з великим бажанням. 1. Історична епоха, яка не відображена у творі Ю. Мушкетика «Суд».

А Колективізація.

Б Голодомор В Революція 1918 року.

Г Друга світова війна. 1. У чому прославився Омелько серед мешканців села (Ю. Мушкетик «Суд»)? Він:

А Змайстрував три вітряки.

Б Відремонтував комбайни.

В Почистив ставок.

Г Збудував клуб. 1. Устим Рукавиця звинувачував Грицька, сина Г. Розсохи, у тому, що він (Ю. Мушкетик «Суд»)...

А Є розкрадачем державного майна.

Б Неосвіченою людиною.В Іноземним шпигуном.

Г Недобросовісним працівником у колгоспі. 1. Суть вироку Ганни (Ю. Мушкетик «Суд»), що був проголошений за рішенням суду.

А Півтора року виправних робіт.

Б Щомісячна сплата державі по 100 карбованців.В Примусове відпрацювання у колгоспі.

Г Позбавлення волі на піроку.Тема. Я. КОСТЕНКО «ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. «ПАСТОРАЛЬ XX СТОРІЧЧЯ», «ТУТ ОБЕЛІСКІВ ЦІЛА РОТА»,

«ЖИТТЯ ІДЕ І ВСЕ БЕЗ КОРЕКТУР», «СВІТЛИЙ СОНЕТ», «ВЖЕ ПОЧАЛОСЬ, МАБУТЬ, МАЙБУТНЄ», «РОЗКАЖУ ТОБІ ДУМКУ ТАЄМНУ...», «МАРУСЯ ЧУРАЙ»

Варіант 1 1. Для Л. Костенко безкомпромісність — це...

А Основна риса героїв її творів.

Б Лейтмотив поетичної діяльності поетеси.

В Уособлення власної життєвої місії.

Г Пароль віршів митця.


 1. Визначте першу збірку творів Ліни Василівни.

А «Сад нетанучих скульптур».

Б «Проміння землі».

В «Мандрівники серця».

Г «Вітрила».


 1. Л. Костенко — не тільки ніжний лірик, але й...

А Драматург.

Б Публіцист.В Філософ.

Г Критик. 1. У творі Л. Костенко «Пастораль XX сторіччя» майстерно поєднано...

А Тепле співчуття з тверезою розважливістю.

Б Черствість і безсердечність людей.

В Сила волі і стійкість духу.

Г Епічність з глибоким ліризмом.


 1. Зазначте рядки поезії Л. Костенко «Тут обелісків ціла рота», які є кульмінаційним її центром.

А «Тут обелісків ціла рота, / Стрижі над кручею стрижуть». Б «Хтось, може, винен перед ними. / Хтось, може щось колись забув».

В «Лежать наморені солдати, / а не проживши й півжиття!» Г «Хтось, може, має яку звістку, / які несказані слова...». 1. Сприймаючи поезію Л. Костенко «Розкажу тобі думку таємну», читач спостерігає народження в свідомості ліричної героїні...

А Смутку і розчарування.

Б Дивного здогаду.

В Пам’ятної події у її житті.

Г Планетарного мислення.


 1. Світлою і водночас трагічною постаттю ввійшла в нашу історію легендарна поетеса-співачка Маруся Чурай...

А 3 Новгорода.

Б Києва.


В Умані.

Г Полтави.

 1. За жанровою спрямованістю поезія Л. Костенко « Вже почалось, мабуть, майбутнє»...

А Інтимна.

Б Громадянська.В Філософська.

Г Пейзажна. 1. За жанром твір Л. Костенко «Життя іде і все без коректур» — вірш...

А Одкровення.

Б Роздум.

В Вирок.


Г Епіграма.

 1. Визначте жанр твору Л. Костенко «Маруся Чурай».

А Історико-трагічна поема.

Б Історичний роман-хроніка.В Історичний роман у віршах.

Г Драматична поема. 1. Характерною особливістю поезії Л. Костенко «Світлий сонет»... А Є своєрідність композиції.

Б Афористичність мови, оригінальність рим.

В Пафосність.

Г Алегоризм художніх деталей.


 1. Найбільшим злочином Маруся Чурай вважає для себе (Л. Костенко «Маруся Чурай»)...

А Підступність.

Б Улесливість.

В Крадіжку.

Г Зраду.

Варіант 2 1. Народилася письменниця...

А На Сумщині.

Б Прикарпатті.

В Херсонщині.

Г Київщині.


 1. У часи, коли ідеологічний контроль над словом і думкою людини після короткої хрущовської «відлиги» знову став тотальним, Л. Костенко у багатьох своїх віршах промовляє «від імені болю», про що підкреслив...

А А. Малишко.

Б А. Макаров.

В Д. Павличко.

Г Гр. Тютюнник.


 1. Ліна Василівна є представником...

А Неокласиків.

Б Авангардистів.В Шістдесятників.

Г Футуристів. 1. Визначте віршовий розмір поезії Л. Костенко « Пастораль XX сторіччя».

А П’ятистопний анапест.

Б Чотиристопний ямб.

В Чотиристопний хорей.

Г П’ятистопний дактиль. 1. Тишу обелісків на кладовищі стережуть (Л. Костенко «Тут обелісків ціла рота»)...

А Стрижі.

Б Сумні зорі.

В Дуби і ясени.

Г Високі цвинтарні ворота.


 1. Кожна людина у своєму житті, на думку поета, мусить («Життя іде і все без коректур»)...

А Опанувати рідну мову.

Б Здобути освіту.В Подбати про довкілля.

Г Оволодіти певними професійними навичками. 1. Кому з героїв твору Л. Костенко «Маруся Чурай» доручено виклопотати в гетьмана помилування Марусі Чурай?

А Лесю Черкасу.

Б Івану Іскрі.

В Пушкару.

Г Якиму Шибалисту.


 1. Л. Костенко у творі «Вже почалось, мабуть, майбутнє» закликає...

А Збагачуватись духовними цінностями, які роблять людину людиною.

Б Нести відповідальність кожного за свою працю.

В Захищати архітектурні пам’ятки рідного краю.

Г Боротися проти кривди, несправедливості, не боятися важких випробувань. 1. За жанровою спрямованістю твір Л .Костенко «Розкажу тобі думку таємну» — це вірш...

А Заклик.

Б Напучування.

В Благання.

Г Мініатюра.


 1. За «Марусю Чурай» Л. Костенко пошанована...

А Державною премією України імені Т. Шевченка.

Б Премією Франческа Петрарки.

В Премією Лесі Українки.

Г Цінним подарунком. 1. Композиційно твір Л. Костенко «Маруся Чурай» складається... А Із вступу, п’яти розділів, епілогу.

Б Двох вступів і трьох розділів.

В Дев'яти розділів, різних за обсягом.

Г Одинадцяти розділів. 1. Розчарування сімнадцятирічної дівчини виникло у коханні через те (Л. Костенко «Світлий сонет»), що:

А Вона сприймала любов не так, як її хлопець.

Б Герой не відповідав взаємністю на щирість закоханої.

В Героїня прагнула заволодіти серцем досить багатого чоловіка.Г Батьки не дозволяли їй насолоджуватися цим почуттям.

Варіант З

 1. Для волелюбної музи Л. Костенко характерно...

А Самозреченість.

Б Стандартизація.

В Спрощення.

Г Неповторність.


 1. Перші поезії Л. Костенко були опубліковані...

А У 1938р.

Б 1946р.

В 1950р.


Г 1940 р.

 1. Поезія Л. Костенко має особливість...

А Глобально відтворювати внутрішній світ людських взаємин. Б Констатувати причини трагічної роздвоєності між уявленнями про норми моральної людської поведінки та обов’язком її виконання.

В Викривати фальшиве народолюбство лібералів.Г Не копіювати реальність.

 1. Характеризуючи загиблих хлопців («Пастораль XX сторіччя»), Л. Костенко зазначила, що вони...

А Тільки-но пішли до школи.

Б Сумлінно ставилися до роботи.

В Необережно повели себе з незнайомими предметами.

Г Були козацького доброго крою.


 1. Для поетичної форми вірша Л. Костенко «Тут обелісків ціла рота» характерна...

А Надзвичайна простота.

Б Гнівна пафосність.

В Народнопісенна основа.

Г Лірична окриленість. 1. Із сердечною стурбованістю і добротою авторка поезії звертається (Л. Костенко «Життя іде і все без коректур»)...

А До дітей, які щойно розпочинають власний життєвий шлях. Б Людей похилого віку з багатим досвідом.

В Майбутнього покоління.Г Побратима-творця.

 1. Сюжет Марусиної пісні «Ой не ходи, Грицю...» (Л. Костенко «Маруся Чурай») поклала в основу свого твору...

А Леся Українка «Бояриня».

Б О. Кобилянська «У неділю рано зілля копала».

В Марко Вовчок «Інститутка».

Г О. Кобилянська «Людина».


 1. Поезія Л. Костенко «Вже почалось, мабуть, майбутнє» належить до циклу віршів поетеси...

А «Тихе сяйво над моєю долею».

Б «Обличчя Сувида».

В «Руки на клавіші слова кладу».

Г «Пам’яті безсмертна діорама». 1. У змісті поезії «Розкажу тобі думку таємну» Л. Костенко відтворено...

А Сердечну стурбованість і доброту героїні.

Б Піднесений психологічний стан дівчини.В Тугу за безповортно загубленим коханням.

Г Власні найсвітліші почуття письменниці, їх щирість. 1. Сльози закоханої героїні (Л. Костенко «Світлий сонет») порівнюються у творі...

А Із сяйвом смарагдів.

Б Золотими зірками.

В Краплями ранкової роси.

Г Квітом вишні.


 1. Під час суду Маруся (Л. Костенко «Маруся Чурай») відчуває полегкість, бо:

А Прагнула свободи.

Б Серед люду побачила тих, хто намагався її захистити і виправдати.В Тюрма для неїсвобода.

Г Мати молилась за щасливу долю своєї дочки. 1. У творі «Маруся Чурай» Л. Костенко відображується боротьба українського народу під керівництвом Б. Хмельницького...

А 3 монголо-татарами.

Б Печенігами і варягами.

В Турками.

Г Ляхами.

Варіант 4 1. Поетеса відвідувала літературну студію при Спілці письменників України під час:

А Захоплення поезіями вірменського поета Паруйра Севака. Б Педагогічної діяльності в школі.

В Занять у драмгуртку.Г Навчання у школі.

 1. У 1963 році разом з А. Добровольським Л. Костенко створила сценарій фільму...

А «Перевірте свої годинники».

Б «Зоряний інтеграл».

В «Проміння землі».

Г «Княжа гора». 1. Світовий конгрес українців (Торонто, 1998р.) нагородив письменницю найвищою своєю відзнакою — медаллю...

А Святого Володимира.

Б Ярослава Мудрого.

В Олександра Невського.

Г Княгині Ольги. 1. Укажіть троп, який містить рядок з поезій Л. Костенко «Пастораль XX сторіччя»: «Коли зносили їх, навіть сонце упало ниць».

А Гіпербола.

Б Метафора.

В Синекдоха.

Г Епітет.


 1. «Маруся Чурай» Л. Костенко — художня енциклопедія життя українського народу...

А Середини XVII століття.

Б Кінця XVII — початку XVIII ст.

В Кінця XVIII ст.

Г Початку XIXст. 1. Гуманістичний пафос твору Л. Костенко «Життя іде і все без коректур», його ідейний наголос містять рядки...

А «Життя іде і все без коректур, / і як напишеш, так воно і буде».

Б «Не бійся правди, хоч яка гірка, / не бійся смутків, хоч вони, як ріки».

В «Єдиний, хто не втомлюється — час, / А ми живі, нам треба поспішати».

Г «Людині бійся душу ошукать, / бо в цьому схибишто уже навіки».


 1. Чим, на думку поетеси, вимірюється справжнє кохання? (Л. Костенко «Світлий сонет»)

А Матеріальним благополуччям.

Б Оптимізмом.В Вірністю.

Г Надією. 1. Укажіть тип римування уривку з твору Л. Костенко «Вже почалось, мабуть, майбутнє»: «Любіть травинку і тваринку, / І сонце завтрашнього дня, / Вечірню в попелі жаринку, / Шляхетну інохідь коня».

А Суміжне.

Б Білий вірш.

В Кільцеве.

Г Перехресне.


 1. Укажіть художній троп, який відсутній у вірші Л. Костенко «Розкажу тобі думку таємну ».

А Повтори.

Б Оксюморон.

В Метафора.

Г Епітет.


 1. Хто із героїв твору Л. Костенко «Маруся Чурай» зазначив, що серце у Марусі «горде і трудне»?

А Мати героїні.

Б Бобренчиха.

В Лесь Черкес.

Г Пушкар.


 1. Правдиве змалювання страхітливих руйновищ на Україні містить розділ твору Л. Костенко «Маруся Чурай»...

А «Облога Полтави».

Б «Проща».

В «Дідова балка».

Г «Сповідь».


 1. Укажіть тип римування уривку з поезії Л. Костенко «Тут обелісків ціла рота», рядки з якого наведено: «Звання і прізвища, і дати. / Печалі бронзове лиття. / Лежать наморені солдати, / А не проживши й півжиття!»

А Суміжне.

Б Білий вірш.В Перехресне.

Г Кільцеве.

Тема. В. СТУС. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. «ВЕСНЯНИЙ ВЕЧІР. МОЛОДІ ТУМАНИ», «НЕ ОДЛЮБИ СВОЮ ТРИВОГУ РАННЮ...», «ОСТАННІЙ ЛИСТ ДОВЖЕНКА», «НЕ МОЖУ Я БЕЗ ПОСМІШКИ ІВАНА...», «О ЗЕМЛЕ ВТРАЧЕНА, ЯВИСЯ...», «У ЦЬОМУ ПОЛІ, СИНЬОМУ, ЯК ЛЬОН...», «ЗА ЛІТОПИСОМ САМОВИДЦЯ», «НА КОЛИМІ ЗАПАХЛО ЧЕБРЕЦЕМ...», «ЯРІЙ, ДУШЕ, ЯРІЙ,

А НЕ РИДАЙ...», «ВЕРНИ ДО МЕНЕ, ПАМ’ЯТЕ МОЯ...»

Варіант 1 1. З-поміж українських письменників XX ст. доля В. Стуса найбільш схожа на долю...

А І. Франка.

Б Т. Шевченка.

В Лесі Українки.

Г Б. Грінченка.


 1. Першою прочитаною В. Стусом книгою був твір...

А І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».

Б І. Франка «Мойсей».В В. Стпефаника «Кленові листки».

Г Т. Шевченка «Лілея». 1. У ранніх творах митця виразно звучить мотив...

А Злиденного життя селян.

Б Руйнування патріархального укладу.

В Щирого і відданого кохання до рідної землі.

Г Приреченості, трагічної долі, самотності.


 1. Вид вірша, яким користувався у своїй творчості письменник.

А Паліндром.

Б Верлібр.

В Білий.


Г Астрофічний.

 1. Ідейний зміст твору В. Стуса «Не одлюби свою тривогу ранню» містить рядок...

А «Ми віддані, і нам віддасться в славі!»

Б «Ходім. Нам є де йти — дороги неозорі».

В «Нам є де йти — на хвилі, на землі —».

Г «Не одлюби свою тривогу ранню —». 1. Предковічне небо уособлює у творі В. Стуса «Весняний вечір. Молоді тумани»...

А Зраду і відчай.

Б Єдність.

В Роздоріжжя і розгубленість.

Г Смятіння.


 1. Факт з життя видатного українського письменника і кінорежисера, покладений в основу поезії В. Стуса «Останній лист Довженка».

А Перебування митця на фронті.

Б Плідна робота на кіностудії.

В Вчителювання на Житомирщині.

Г Життя в Москві, розлучення з Україною.


 1. З якою метою письменник у творі «О земле втрачена, явися...» звертається до землі? Щоб вона:

А Захистила страждаючого у неволі митця.

Б Надала йому наснаги протистояти власній безпорадності. В Помстилася за його страждання у неволі.Г Відтворила світлі спогади дитячих і юнацьких літ її сина.

 1. Художні засоби, які містить поезія В. Стуса «Ярій душе, ярій, а не ридай...».

А Гіпербола, повтор, оксюморон.

Б Літота, алегорія, уособлення.В Повтор, метафора, епітет.

Г Інверсія, антитеза, анафора. 1. Вірш В. Стуса «У цьому полі, синьому, як льон...» засвідчив творче продовження традицій української лірики, де символ серед інших зображувально-виражальних засобів посідав одне з визначальних місць. Ця особливість має місце у поетичному мовленні...

А Д. Павличка.

Б В. Сосюри.В Г. Сковороди.

Г М. Шашкевича. 1. «З любов’ю паду про тебе в спогади лицем», — так звертається В. Стус у поезії «На Колимі запахло чебрецем»...

А До рідної землі.

Б Дружини.

В Колими.

Г Коханої сестри.


 1. До поетичних образів поезії В. Стуса «Верни до мене, пам’яте моя» не належить...

А Земля з рахманною журбою.

Б Соловей у гаю нічному.

В Струм Дніпра.

Г Терен колючий.

Варіант 2 1. Батьківщиною для письменника...

А Є Київщина.

Б Мордовія.В Вінниччина.

Г Дніпропетровщина. 1. За спогадами літературознавця І. Дзюби характер у Василя Семеновича був...

А М’яким і компромісним.

Б Урівноваженим, а іноді суперечливим.

В Надмірно романтизованим.

Г Вольовим, цілеспрямованим.


 1. Положення філософії, які В. Стус особисто пережив і глибоко поділяв.

А Емпіризму.

Б Екзистенціалізму.

В Раціоналізму.

Г Позитивізму.


 1. Жанр, за допомогою якого поет має можливість висловити свої сокровенні почуття та по-філософському осмислити реалії життя.

А Лірична медитація.

Б Експромт.

В Мадригал.

Г Газель. 1. До кого звертається письменник наприкінці поезії «Не одлюби свою тривогу ранню» ?

А До майбутнього покоління.

Б Сивих предків.В Хто править кермом.

Г Подорожуючих, які щойно стали на життєвий шлях. 1. Визначте твір, із змістом якого перегукується поезія В. Стуса «За літописом Самовидця».

А У. Самчук «Марія».

Б В. Симоненко «Кривда».В «П. Куліш» «Чорна рада»

Г А. Малишко «Пісня про рушник». 1. У вірші «Останній лист Довженка» митець відтворює прагнення

О. Довженка...

А Повернутися на Україну.

Б Возвеличити рідний придеснянський край.

В Захистити пригноблених тоталітарною системою українців. Г Написати твір про героїзм співвітчизників у Другій світовій війні.


 1. Визначте римування в уривку з твору В. Стуса «О земле втрачена, явися...»: «Сонця хлюпочуться в озерах, / Спадають гуси до води, / В далеких пожиттєвих ерах / Мої розтанули сліди».

А Білий вірш.

Б Перехресне.

В Паралельне.

Г Кільцеве.


 1. У чому виявляється спорідненість долі автора вірша «Не можу я без посмішки Івана» і того, кому він присвячений (Івану Світ- личному)? Вони обидва:

А Були заслані на Далекий Схід.

Б Боролися за соціальну справедливість і понесли за це покарання.

В Друкувалися в «Літературній Україні».

Г Друкувалися, перебуваючи в еміграції, за кордоном.


 1. «Синій» колір у поезії В. Стуса «У цьому полі, синьому, як льон...» символізує...

А Красу василькового поля.

Б Світлий і сонячний настрій.

В Спокій ліричного героя.

Г Своєрідність національного світобачення.


 1. Визначте вид римування в уривку з поезії В. Стуса «Верни до мене, пам’яте моя» / «Верни до мене, пам’яте моя, / нехай на серце ляже ваготою / моя журба з рахманною журбою, / Хай сходить співом горло солов’я».

А Паралельне.

Б Кільцеве.

В Перехресне.Г Білий вірш.

 1. Події у творі В. Стуса «На Колимі запахло чебрецем відбуваються...

А У рідному селі поета під час жнив.

Б Місці заслання письменника.

В Напередодні звільнення митця з ув’язнення.

Г У сні, коли ліричний герой потрапляє у світ власного дитинства.

Варіант З 1. За фаховою освітою Василь Семенович...

А Інженер-конструктор.

Б Журналіст.В Учитель української мови та літератури.

Г Будівельник. 1. Улюбленим митцем художнього слова для В. Стуса був...

А Р.-М. Рільке.

Б Е.-М. Ремарк.

В Е. Хемінгуей.

Г О. Солженіцин. 1. Визначте першу збірку творів письменника.

А «Зимові дерева».

Б « Палімпсести ».

В «Час творчості».

Г «Круговерть».


 1. Визначте поезію В. Стуса, у якій він засуджує тих, хто матір- Україну грабує, принижує, і роздерту продає чужинцям.

А «О земле втрачена, явися...».

Б «У цьому полі, синьому, як льон».

В «Останній лист Довженка».

Г «За літописом Самовидця». 1. Поезія В. Стуса «Весняний вечір. Молоді тумани» належить до лірики...

А Філософської.

Б Інтимної.

В Пейзажної.

Г Громадянської.


 1. Вірш В. Стуса «Ярій душе, ярій, а не ридай...» присвячений...

А Усім тим, хто постраждав від тоталітарного режиму.

Б Художниці А. Горській.

В Дружині митця.

Г Марку Вовчку.


 1. Рідний край Олександр Петрович називає (В. Стус «Останній лист Довженка»)...

А Селянським і полинним.

Б Просмоленим війною В Щасливою мрією.

Г Квітучим садом.


 1. За жанровою спрямованістю вірш В. Стуса «Верни до мене, пам’яте моя»...

А Філософський.

Б Епістолярний.В Громадянський.

Г Інтимний. 1. В. Стус, характеризуючи свого друга у творі «Не можу я без посмішки Івана», порівнює його...

А 3 білим світом.

Б Зорею і сонцем.

В Запашним квітучим садом.

Г Мужнім орлом.


 1. Поле у творі В. Стуса «У цьому полі, синьому, як льон...» порожнє, лише має...

А Тіні тих людей, які зусібіч оточують ліричного героя.

Б Обгорілу після нещодавнього бою землю.

В Кілька кущиків калини.

Г Кілька зронених колгоспниками колосків пшениці. 1. Композиційно поезія В. Стуса «Верни до мене, пам’яте моя» споріднена з його твором...

А «О земле втрачена, явися...».

Б «Ярій душе, ярій, а не ридай».

В «Не можу я без посмішки Івана...».

Г «За літописом Самовидця». 1. Улюблений і звичайний в народнопісенній творчості образ, до якого В. Стус («За літописом Самовидця») звертається в момент найвищого емоційного напруження, втілюючи в ньому, як і в пісні чи думі, добрі начала — вірності, незрадливості.

А Сонце.

Б Калина.В Кінь.

Г Дорога.

Варіант 4


 1. В. Стус захоплювався і отримував неабияку користь для себе... А Від занять фізичною культурою і спортом.

Б Роботи у живописній сфері.

В Вивчення іноземних мов.

Г Тривалих подорожей шляхами козаччини. 1. У вірші В. Стуса «Верни до мене, пам’яте моя» відтворюється... А Туга за рідним краєм, за Україною.

Б Спогад про співвітчизників, приречених на важку працю. В Жагуче прагнення вистояти, тобто жити, бути самим собою, незважаючи на страшне і важке життя.

Г Поєднання теплого співчуття з твердою розважливістю. 1. Особливістю вірша Василя Семеновича...

А Є висока поетичність, образність мови.

Б Народнопісенна основа.

В Глибокий ліризм, мінорність авторської інтонації.

Г Точність, щільність, метал і пристрасть.


 1. У поезії В. Стуса «Не одлюби свою тривогу ранню» оспівується...

А Духовна цінність, яка робить людину людиною.

Б Краса рідної мови.

В Щире почуття інтернаціонального братерства з трудовими людьми всього світу.

Г Любов до рідного краю, відданість життю у творчому горінні.


 1. Вірш письменника «Весняний вечір. Молоді тумани» містить... А Монолог одного з героїв.

Б Діалог молодят.

В Художню деталь, яка підкреслює риси обстановки, особливості пейзажу.

Г Ліричні відступи, де письменник розмірковує над долею майбутнього покоління.


 1. Рядки поезії «Не можу я без посмішки Івана», які є лейтмотивом творчості В. Стуса.

А «Моє ж досьє, велике, як майбутнє, / напевне, пропустив котрийсь із трутнів».

Б «Допомогти, зарадити, вступитись, / стражденного в нещасті прихистить».В «І зважитись боротися, щоб жити, /1 зважитись померти, аби жить?».

Г «Коли вже не терпіти, ні мовчати / Не можу, що, читаючи, люблю». 1. Визначте композиційну форму поезії В. Стуса «О земле втрачена, явися...».

А Суцільний діалог між поетом і його мріями.

Б Обрамлення.

В Вірш-хроніка.

Г Полілог з ліричними відступами.


 1. Художня особливість поезії В. Стуса «Ярій душе, ярій, а не ридай... », яка характерна для цього твору.

А Використання релігійної лексики.

Б Змістовність і яскравість деталей.

В Стислість викладу.

Г Цільність малюнку. 1. Символом совісті, людськості, віри в добро та справедливість у творі В. Стуса «За літописом Самовидця»...

А Є життєвий простір.

Б Дух козацький.

В Серце України.

Г Бог.


 1. Поет відчув у далекому від України краю запах не тільки чебрецю, а й (В. Стус «На Колимі запахло чебрецем»)...

А Духмяного материнського хліба.

Б Троянд біля батьківської хати.

В Рідної землі.

Г М'яти і кропиви.


 1. Хто із видатних вітчизняних майстрів поетичного художнього слова благословив Василя Семеновича на нелегкий літературний шлях?

А І. Драч.

Б П. Тичина.В А. Малишко.

Г М. Бажан. 1. Укажіть віршований розмір в уривку з поезії В. Стуса «О земле втрачена, явися...»: «О земле втрачена, явися / Бодай у зболеному сні, / І лазурово простелися, / Пролийся мертвому мені!».

А Ямб.

Б Хорей.


В Дактиль. Г Анапест.


с. 1 ... с. 21 с. 22 с. 23 с. 24 с. 25 с. 26

скачать файл

Смотрите также: