«притча про блудного сина», «притча про сіяча». Біблія святе письмо


с. 1 ... с. 22 с. 23 с. 24 с. 25 с. 26
Тема. Г. ТЮТЮННИК. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. «ЗАВ’ЯЗЬ», «ТРИ ЗОЗУЛІ З ПОКЛОНОМ»

Варіант 1


 1. Г. Тютюнник відчував людину, за його словами, як...

А Рослина мороз.

Б Роса сонце.

В Шлунок голод.

Г Рана сіль.


 1. Народився Григір Тютюнник майбутній митець художнього літературного слова...

А На Херсонщині.

Б Тернопільщині.В Полтавщині.

Г Сумщині. 1. На Харківщині письменник...

А Написав свій перший художній твір.

Б Навчався в машинобудівному технікумі.

В Очолював міську радіостанцію.

Г Працював на заводі імені Малишева.


 1. Найпершим літературним учителем для Григора Тютюнника був...

А Досвід, який він отримав, навчаючись у Зінківському ремісничому училищі.

Б Дядько Филимон з Донбасу.

В Є. Гуцало.

Г Рідний брат письменника.


 1. Епіграф до твору Г. Тютюнника « Три зозулі з поклоном »має такі слова:

А «Близьким і рідним мешканцям села».

Б «З повагою до минулого».В «Любові всевишній присвячується».

Г «На згадку про мого батька». 1. Найщасливішими були для Г. Тютюнника роки...

А Навчання в Харківському університеті.

Б Роботи у видавництвах «Дніпро», «Молодь».

В Життя у дядька Филимона.

Г Акторської діяльності на кінопробі фільму за повістю В. Земляка «Дочка Стратіона». 1. До творів Г. Тютюнника про життя учнів ремісничого училища належать...

А «Зав’язь», «Три зозулі з поклоном».

Б «Обнова», «Син приїхав».

В «Іван Срібний», «Климко».

Г «Вогник далеко в степу», «Смерть кавалера».


 1. Зимовими вечорами дід Лаврін (Г. Тютюнник «Зав’язь») полюбляв розповідати внукові...

А Про мужність і героїзм українського козацтва.

Б Красу праці на землі.В Часи, коли він перебував у австрійському полоні.

Г Своє перше кохання. 1. Улюблений російський автор Г. Тютюнника, окремі твори якого він переклав українською.

А В. Висоцький.

Б Б. Пастернак.В В. Шукшин.

Г Л. Утьосов. 1. Визначіть художні засоби в уривку з твору Г. Тютюнника «Зав’язь»: «Я не допомагаю, а майже виношу її вгору на руках. І сила в мене, як у вола».

А Метонімія, уособлення.

Б Гіпербола, порівняння.

В Літота, епітет.

Г Оксюморон, синекдоха.


 1. Поштовхом для написання Г. Тютюнником новели «Три зозулі з поклоном» послужила незначна подія.

А Поїздка письменника до рідного села.

Б Виконання народних пісень сліпим бандуристом.

В Епізод із кінофільму за повістю В. Земляка «Дочка Стратіона».

Г Смерть рідного брата.


 1. Надумку якого письменника-«шістдесятника», Г. Тютюнник — майстер, який любив «оживлювати» епізоди своїх майбутніх творів і робив те досить артистично і дотепно?

А В. Шевчук.

Б І. Драч.

В Є. Гуцало.

Г Д. Павличко.

Варіант 2


 1. Новели письменника — це насамперед...

А Світлий сонет миру і злагоді.

Б Біль, страждання за людину.

В Щира любов до всього на землі.

Г Експромт і популярність.


 1. Після арешту батька Григір:

А Потрапляє на Донбас до свого дядьки.

Б Виїжджає на заробітки до Гадячого.В Навчається у Зінківському ремісничому училищі.

Г Працює на птахофермі у рідному селі. 1. Що пообіцяв Микола купити Соні (Г. Тютюнник «Зав’язь»), коли він вивчиться на шофера?

А Різнокольорову хустку.

Б Намисто, мов з роси.

В Черевики, наче цвіт яблуні.

Г Сріблясті ґудзики.


 1. Де не працював письменник, перебуваючи з 1963 року у Києві? А У Національному університеті.

Б Сценарній майстерні кіностудії імені О. Довженка.

В Видавництвах «Радянський письменник», «Веселка».

Г «Літературній Україні».


 1. Визначіть першу книжку оповідань письменника.

А «Крайнебо».

Б «Коріння».В «Зав'язь».

Г «Деревій». 1. «Три зозулі з поклоном» Григора Михайловича містить елементи...

А Сентименталізму.

Б Романтизму.В Класицизму Г Автобіографізму.

 1. У своїй творчій праці митець обрав жанри, традиційні для української літератури.

А Легенда, притча.

Б Роман, поема.

В Драма, водевіль.

Г Оповідання, повість.


 1. З якою делікатністю і тактом описує Григір Тютюнник у творі «Зав’язь»...

А Турботу героя кожною рослинкою.

Б Мешканців тваринного світу.

В Життя людини у злагоді.

Г Зародження почуття кохання в юних героїв.


 1. Характерна ознака для багатьох художніх творів письменника. А Невмирущість, неперехідність справжніх моральних, мистецьких, життєвих цінностей.

Б Чуття спорідненості із землею батьків, повага до людини- трударя, її праці.

В Полярні і водночас взаємопроникаючі мотиви — любов і ненависть, ніжність серця і нетерпимість до зла.Г Колоритні образи людей скромних і тихих, з доброю душею і чутливим серцем.

 1. Під час служби у морфлоті на Далекому Сході Григір Михайлович значну увагу приділяв...

А Фізичному розвитку.

Б Самоосвіті.

В Публіцистичній діяльності.

Г Формуванню власної політичної свідомості.


 1. 0. Гончар, характеризуючи мистецьку обдарованість Григора Михайловича, назвав письменника...

А Живописцем правди.

Б Майстром слова високого класу.

В Князем духу.

Г Оберегом української літератури. 1. У своєму листі Михайло (Г. Тютюнник «Три зозулі з поклоном») просить, звертаючись до дружини, щоб вона...

А Тимчасово забула про нього.

Б Пригостила трьох зозуль з його поклоном.В Відвідала Марфу.

Г Гідно виховала їх сина.

Тема. І. ДРАЧ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. «БАЛАДА ПРО СОНЯШНИК», «ЕТЮД ПРО ХЛІБ», «ЧОРНОБИЛЬСЬКА МАДОННА»

Варіант 1 1. Перша збірка письменника «Соняшник» надрукована...

А У 1959р.

Б 1971р.


В 1962р.

Г 1956р.


 1. На думку І. Драча, справжнє мистецтво започатковується...

А На гуманістичних цінностях.

Б Бажанні щось написати.

В Умінні уявити той чи інший образ.

Г Народній основі.


 1. «Чорнобильська мадонна» І. Драча належить до його книжки... А «Соняшник».

Б «Корінь і крона».

В «Храм сонця».

Г «Теліжинці». 1. Чого не робив соняшник (І. Драч «Балада про соняшник») під час свого дозвілля і розваг?

А Стріляв горобців з рогатки.

Б Ганяв голубів.

В Бігав наввипередки з вітром.

Г Купався коло млина.


 1. Що мав на увазі письменник, звертаючись до сонця («Балада про соняшник»)?

А Добро і злагоду.

Б Духмяний хліб.

В Джерело тепла і здоров’я.

Г Поезію.


 1. Вид вірша, який використав І. Драч і творі «Балада про соняшник».

А Білий.

Б Астрофічний.

В Паліндром.

Г Верлібр.


 1. В основі невеликого вірша І. Драча «Етюд про хліб» — розповідь...

А Про випікання хліба.

Б Важку працю селян.

В Часи, коли голод панував на Україні.

Г Шанобливе ставлення до пекарів, їх сумлінної праці. 1. Композиційно поема «Чорнобильська мадонна» І. Драча нагадує картину...

А О. Архипенка «Карусель П’єро».

Б І7. Пікассо «Герніка».

В М. Бурачека «Овини».

Г А. Куїнджі «Українська ніч».


 1. Довкола постаті І. Драча, ще молодого автора, спалахнули дискусії, зокрема з приводу його твору...

А «Ніж у сонці»,

Б «Похорон голови колгоспу».

В «Українські коні над Парижем».

Г «Чорнобильська мадонна». 1. Визначіть римування в уривку з поезії І. Драча «Етюд про хліб»: « В підсохлому тісті кленова лопата / Вийме з черені, де пікся в теплі,— / І зачарується білена хата / 3 сонця пахучого на столі». А Білий вірш.

Б Паралельне.

В Кільцеве.Г Перехресне.

 1. Твір, за який письменнику присуджено звання лауреата державної премії імені Т. І. Шевченка.

А «Крила».

Б «Зварники Королі».

В «Січнева балада».

Г «Поліська легенда».


 1. Кого у творі «Чорнобильська мадонна» І. Драча названо «свистуном», «антихристом»?

А Генерала.

Б Головного інженера станції.

В Солдата, який відмовився надати допомогу Мадонні.

Г Будівельникасина баби у целофані.

Варіант 2 1. На світосприйняття І. Драча впливали...

А Реалії середини XXст.

Б Події історичного минулого.

В Особливості художнього стилю поетів-романтиків.

Г Твори українських письменників XVст. 1. Батьківщиною для І. Драча...

А Є Сумщина.

Б Київщина.

В Кіровоградщина.

Г Миколаївщина.


 1. Малярські роботи якої української художниці вплинули на творчу майстерність письменника?

А К. Білокур.

Б А. Горської.

В М. Приймаченко.

Г Т. Яблонської.


 1. Жанр української літератури, який митець оновив, розбавив його описовою манерою викладу.

А Балада.

Б Роман у віршах.В Драматична поема.

Г Соціально-психологічна новела. 1. За яких обставин герой твору І. Драча «Балада про соняшник» побачив сонце?

А Коли він лежав у піску.

Б їхав у піднебессі на велосипеді.

В Вилазив на грушу і рвав у пазуху гнилиці.

Г Стрибав на одній нозі, виливаючи воду з вуха.


 1. Етюд — з французької мови — це невеликий за обсягом твір...

А У якому автор подає конкретну картину, фіксує момент,

вихоплений із життя, відтворює внутрішній стан людини, нерідко на тлі співзвучного пейзажу.

Б Життя людей розкривається на тлі історичних або соціально вагомих обставин.

В Сюжет заснований на певному епізоді з життя одного персонажа (іноді кількох).

Г Розповідається про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом. 1. Хто з українських митців поетичного слова, ознайомившись із текстом І. Драча «Балада про соняшник», записав у своєму щоденнику, що жовтогаряча барва («сонце моє оранжеве») відповідає «характерові творчого сприймання світла українського народу»?

А В. Стус.

Б Д. Павличко.

В А. Малишко.

Г П. Тичина.


 1. Жанрова особливість, яка притаманна для твору І. Драча «Балада про соняшник».

А Фантастичність.

Б Мелодійність.

В Тривалий час дії.

Г Детальне зображення подій і персонажів. 1. Укажіть художні засоби, які мають місце в уривку з поезії І. Драча «Етюд про хліб».

А Гіпербола, оксиморон.

Б Порівняння, градація.

В Анафора, літота.

Г Епітет, метафора.


 1. Ознака, характерна для змісту твору І. Драча «Чорнобильська мадонна».

А Замилування красою природи, виразність зорових і слухових деталей.

Б Монологічна форма, персоніфікований образ Вітчизни.В Високе, біблійне перемежовується з розмовним, побутовим. Г Ліризм, його алегоричність.

 1. Кульмінацію твору «Чорнобильська мадонна» І. Драча містить його розділ...

А «Баба в целофані».

Б «Солдатська мадонна».

В «Вічна материнська елегія».

Г «Хрещатицька мадонна».


 1. Поемою «Чорнобильська мадонна» І. Драч продовжив традиції... А П. Грабовського.

Б І. Франка.

В Д. Павличка.Г Т. Шевченка.

Варіант З 1. Іван Федорович у своїй творчості продовжував традиції...

А І. Франка.

Б В. Сосюри.В П. Тичини.

Г М. Рильського. 1. Для поезій Івана Федоровича характерний...

А Мотив суму над тяжкою долею людини.

Б Урбаністичний пафос.

В Піднесено-емоційний настрій.

Г Порушення в них гострих морально-етичних проблем.


 1. Проблема, яка є основною із центральних у творчості І. Драча наприкінці 60-х рр.

А Пам’ять.

Б Невиправдані репресії в умовах командно-адміністративної системи.

В Свідомий вибір у житті.

Г Рід.

4.1. Драч — автор кінофільму «Іду до тебе», який розповідає...А Про Лесю Українку.

Б Своє перше кохання.

В Важкі випробування козаків у турецькій неволі.

Г Художника, якого не сприймала дійсність. 1. Яким І. Драч у «Баладі про соняшник» відтворив образ сонця? А Воно було у червоній сорочці із золотими кучерями.

Б Викотилося на небосхил, наче червоногаряча діжа.

В Заблищало, мов цінна коштовність.

Г Відразу все довкілля осяяло теплим промінням.


 1. У поезії І. Драча «Балада про соняшник» утверджується думка про те, що сонце...

А Справжнє одкровення митця перед суспільством.

Б Джерело розвитку і щастя.В Символ краси мистецтва, народного духу і віри.

Г Загадковий світ природи. 1. П. Тичина назвав «Етюд про хліб» І. Драча твором...

А Приємної духмяності.

Б Чудесним.

В Художньо піднесеним.

Г Мистецького таланту.


 1. «Етюд про хліб» І. Драча — це...

А Відтворення важкої праці жінки-селянки.

Б Яскравий словесний малюнок.

В Мовно-літературний портрет господаря столу.

Г Буденна розповідь кухаря.


 1. Чорнобильська атомна електростанція розташована у чарівному краї...

А На Поділлі.

Б Волині.В Поліссі.

Г Прикарпатті. 1. За жанром «Чорнобильська мадонна» І. Драча — це поема, яка водночас...

А Є трагедією і фарсом.

Б Мозаїкою і спокутою.

В Драмою і оповіддю.

Г Інтригою і утопією.


 1. Головним символом поеми «Чорнобильська мадонна» І. Драча... А Є реактор, який вибухнув.

Б Природа, що вмить згоріла.

В Дума ліричного героя.Г Божа Матір.

 1. В образі Чорнобильської мадонни (І. Драч «Чорнобильська мадонна») письменник відобразив...

А Невідворотність суду совісті.

Б Сильну жінку, яка протистоїть страхіттям цивілізації.

В Героїню, неспроможну покарати винних трагедії.

Г Недосконалість дій людей у надзвичайній ситуації.


с. 1 ... с. 22 с. 23 с. 24 с. 25 с. 26

скачать файл

Смотрите также: