«притча про блудного сина», «притча про сіяча». Біблія святе письмо


с. 1 ... с. 23 с. 24 с. 25 с. 26
Тема. Б. ОЛІЙНИК. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. «КРИЛО», «ПІСНЯ ПРО МАТІР», «В ОБОРОНУ ХЛІБА»

Варіант 1 1. Б. Олійник належить до покоління поетів, яких називають...

А Аналітиками сучасності.

Б Провісниками незалежності.В Шістдесятниками.

Г Неокласиками. 1. Уперше твір майбутнього письменника було надруковано в районній газеті, коли він...

А Перебував на фронті.

Б Був її позаштатним співробітником.В Навчався у п'ятому класі.

Г Закінчив Новосанжарську середню школу. 1. Визначить першу збірку творів Бориса Ілліча.

А «Сива ластівка».

Б «Б'ють у криницю ковалі».

В «У дзеркалі слово».

Г «Двадцятий вал».


 1. Для індивідуального стилю Б. Олійника характерне...

А Лексичне багатство, синтаксична розмаїтість мови творів. Б Використання традицій та зображувально-виражальних засобів світської літератури.

В Застосування ідей просвітництва.Г Непомітне поєднання високих істин, простоти буття.

 1. Твір письменника, який тематично споріднений з поемою І. Драча «Чорнобильська мадонна».

А «Пришестя».

Б «Сім».

В «Поворотний круг».

Г «Мати».


 1. Удар юнака ногою по хлібу (Б. Олійник «В оборону хліба») для літньої людини все одно, що...

А Влучення кедом під серце.

Б Втрата свідомості.

В Осліплення.

Г Неможливість швидко рухатися. 1. Визначіть художні засоби в уривку з поезії Б. Олійника «Пісня про матір», за допомогою яких митець підкреслює благородство української жінки: «Вона посміхнулась, / Красива і сива, як доля, / Махнула рукою — / Злетіли увись рушники».

А Епітет, метафора.

Б Порівняння, метафора.

В Гіпербола, метонімія.

Г Анафора, риторичний оклик.


 1. Мати залишає рідним на згадку про себе (Б. Олійник «Пісня про матір»)...

А Гучну українську пісню.

Б Життєву науку і казки.

В Садок вишневий коло хати.

Г Любов до рідної мови та вітчизняної культури.


 1. Жорстокий вчинок молодика виявився у тому (Б. Олійник «В оборону хліба»), що він...

А Образив старого фронтовика.

Б Відлупцював меншого за себе віком хлопця.В Грав у футбол хлібом за відсутністю м'яча.

Г Байдуже поставився до тих, хто помирав і страждав під час війни. 1. Мати (Б. Олійник «Пісня про матір»), відчуваючи наближення неминучого, вирішила...

А Благословити своїх дітей і онуків шанувати добро і боротися із злом.

Б Скласти заповіт.В Залишити родину.

Г Вишити на пам’ять про себе рушник. 1. За жанром «Крило» Б. Олійника — це...

А Поетична притча.

Б Драматична оповідь.В Поема-казка.

Г Поема-реквієм. 1. Через що суд не зміг винести вирок сусідові за його злочин (Б. Олійник «Крило»)?

А Бо підсудний мав дванадцять орденів — заслуги перед Батьківщиною.

Б Злодій брехливо виправдався.

В Вовкуватий дядько розкаявся у скоєній хибній справі.

Г У кодексі не було статті за якою його можна було покарати.

Варіант 2 1. Народився Борис Ілліч 22 жовтня 1935 року...

А На Херсонщині.

Б Сумщині.В Полтавщині.

Г Тернопільщині. 1. Захоплюючим світом дитинства для Б. Олійника була...

А Невелика бібліотека — спадщина від батька.

Б Поезія.

В Діяльність у драмгуртку.

Г Мандрівка славними шляхами козаччини.


 1. Хліб під час війни ділили (Б. Олійник «В оборону хліба»)...

А Мов чудо із чудес.

Б Світлу душу.

В Святиню людську.

Г Долю у бою.


 1. Тема Б.Олійника, яка звучить у його ліриці як звеличення всього доброго і чесного на землі.

А Ставлення людини до природи.

Б Шанобливе ставлення народу до свого минулого.В Жінки-матері.

Г Возвеличення краси поетичного слова. 1. Мова віршів Б. Олійника...

А Алегорична і дотепна.

Б Лаконічна, містка, самобутня за словниковим складом. В Афористична, пафосна.

Г Яскрава, багата на церковнослов’янізми. 1. Поезія Б. Олійника «Пісня про матір» містить...

А Ліричні відступи.

Б Пролог та епілог.

В Монологи та полілоги.

Г Діалог у трьох строфах.


 1. Наприкінці твору Б. Олійника «Пісня про матір» героїня стала... А «Замисленим полем».

Б «Сріблом на травах».

В «Золотом на колосках».

Г «Райдугою із журавлями».


 1. У чому «народна світиться дума» (Б. Олійник «В оборону хліба»)? А У любові до фізичної культури і спорту.

Б Живописних картинах художнього мистецтва.

В Військовій справі.Г Шанобливому ставленні до праці хлібороба.

 1. Віршам і поемам письменника властиве...

А Співвідношення романтичної поетики та реалістичної оповіді.

Б Поєднання реалістичних подробиць і узагальнено-симво- лічних образів.

В Синтезування символічних, імпресіоністичних і реалістичних засобів поетичного творення.

Г Прагнення глибоко проникати в соціально-політичні, філософські проблеми, які хвилюють суспільство.


 1. Олійник виступив «в оборону хліба», захистив його від тих, хто... А Не має душі.

Б Не розумів призначення людського витвору.

В Бачить у ньому засіб для збагачення.

Г Намагався возвеличити себе над усім земним.


 1. Чому навчив журавлик хлопчика (Б. Олійник «Крило»)?

А Передбачати погоду.

Б Літати.

В Орієнтуватись у важких життєвих ситуаціях.Г Шанувати і поважати красу природи.

 1. У творі «Крило» Б. Олійник оригінально розкриває тему...

А Сенсу життя.

Б Гармонії людини і природи.

В Виховання в сім’ї.
с. 1 ... с. 23 с. 24 с. 25 с. 26

скачать файл

Смотрите также: