«притча про блудного сина», «притча про сіяча». Біблія святе письмо


с. 1 с. 2 с. 3 с. 4 ... с. 25 с. 26
Тема. УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ БАЛАДИ «БОНДАРІВНА»,

«ОЙ ЛЕТІЛА СТРІЛА», «ОЙ НА ГОРІ ВОГОНЬ ГОРИТЬ», «КОЗАКА НЕСУТЬ». ТЕМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, КЛАСИФІКАЦІЯ БАЛАД

Варіант 1 1. Бондарівна («Бондарівна») гуляла...

А Біля річки.

Б По високому мосту.В По містечку.

Г У дворі власного маєтку. 1. Через що Бондарівна висловила незадоволення пану Каховському? («Бондарівна») Бо він її:

А Переобтяжував важкою роботою.

Б Ображав і принижував.В Обійняв і поцілував.

Г Примушував готувати собі смачні страви. 1. Хто вбив Бондарівну? («Бондарівна»)

А Два жовніри.

Б Пан Каньоеський.

В Батько героїні.

Г Старий солдат.


 1. Риса характеру пана («Бондарівна»), яка проявилася у ньому в кульмінаційний момент.

А Хитрість.

Б Жадність.

В Улесливість.

Г Жорстокість.


 1. Що радили люди зробити героїні у зв’язку з пильною увагою до неї пана? («Бондарівна»)

А Втекти від нього.

Б Погодитися на шлюб із ним.

В Остерігатися його.

Г Не зустрічатися з ним. 1. Що пошановував пан Каньовський у Бондарівні? («Бондарівна») А Її вроду і красу.

Б Уміння гарно співати і танцювати.

В Доброту і порядність.

Г Майстерність у вишиванні хрестиком.


 1. Де сіла перша рябенька зозуля? («Ой летіла стріла»)

А Біля голови померлого.

Б На старому дубі.

В На сходинках хати вбитого.

Г У криниці під калиною. 1. Події на початку твору «Ой на горі вогонь горить» відбуваються...

А Біля гори.

Б У долині.

В За лісом.

Г Неподалік від села.


 1. Кінь у героя твору «Ой на горі вогонь горить» був...

А Біленький.

Б Сіренький.

В Сивенький.

Г Вороненький.


 1. З приводу смерті козака сумує не тільки автор балади «Козака несуть»,а й:

А Дівчина.

Б Дружка молодої.В Кінь.

Г Усі, хто його знав. 1. У баладі «Козака несуть» не використовується...

А Гіпербола.

Б Епітет.

В Повтор.

Г Пестливі слова. 1. Слово «балада» походить з мови...

А Латинської.

Б Англійської.

В Німецької.

Г Грецької.

Варіант 2 1. Серед інших дівчат героїня «Бондарівни», наче...

А Спляча красуня.

Б Троянда.

В Ластівка.

Г Сива голубка.


 1. Описуючи вродливість Бондарівни, творці балади «Бондарівна» зазначили, що вона...

А Приваблива.

Б Хороша.

В Вродлива.

Г Симпатична.


 1. Найбільше героїня «Бондарівни» у своєму житті цінувала...

А Доброту.

Б Порядність.В Волю.

Г Щирість. 1. Яким було останнє бажання героїні «Бондарівни»? Вона:

А Прагнула щастя своєму коханому.

Б Мріяла про скасування кріпацтва.

В Наполягала на укладанні шлюбу з коханим.

Г Хотіла бачити своє життя вільним.


 1. За смерть дочки («Бондарівна») пан дав її батьку...

А Гроші.

Б Стадо худоби.

В Дозвіл безкоштовно рибачити у річці.

Г Нову хату. 1. Звідкіль летіла стріла, що влучила у вдовиного сина? («Ой летіла стріла»)

А 3 гори.

Б Долини.

В Дрімучого лісу.

Г Синього моря.


 1. Де матінка за сином плаче («Ой летіла стріла»), там...

А Сліз криниця.

Б Земля сухенька.В Дунай розлився.

Г Калюж багато. 1. Смерть козака («Ой на горі вогонь горить») оплакував його:

А Кінь.

Б Вороги.

В Голубка.

Г Вітер.


 1. Хто зустрів посланця козака? («Ой на горі вогонь горить»)

А Батько.

Б Селянські заробітчани.

В Кохана.

Г Сестра з матір’ю.


 1. Дізнавшись про трагічну смерть коханого (« Козака несуть »), дівчина...

А Білі рученьки ламала.

Б Плакала і голосно кричала.

В Вирішила закінчити життя самогубством.

Г Виявила байдужість. 1. Балада як фольклорний жанр став дуже швидко поширюватися в Україні з початку:

А XVIII ст.

Б XIX ст.

В XVII ст.

Г XVI ст.


 1. Балада — один із видів народних...

А Дум.

Б Легенд.

В Казок.

Г Пісень.

Тема. БІБЛІЯ. ЛЕГЕНДИ «ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ»,«ПРО ПОТОП НА ЗЕМЛІ», «ПРО ПЕРШИХ ЛЮДЕЙ АДАМА І ЄВУ»

Варіант 1 1. Місце зібрання води («Про створення світу») Бог назвав...

А Морем.

Б Озером.

В Річкою.

Г Ставком. 1. День, на який було створено («Про створення світу») «земну звірину за родом її, і худобу за родом її».

А Третій.

Б П'ятий.

В Шостий.

Г Четвертий.


 1. Поруч із світилами («Про створення світу») Господь «вчинив»...

А Тварин.

Б Морську рибу.

В Людину.

Г Зорі.


 1. У давнину казали («Про перших людей Адама і Єву»), начебто всю нашу землю створив великий, всемогущий Бог...

А Перун.

Б Зевс.


В Ягве.

Г Посейдон. 1. Бог створив Адама («Про перших людей Адама і Єву»)...

А 3 піску.

Б Глини.

В Каменя.

Г Вапняка.


 1. Письменник, який використав у своїх творах мотив повернення білого голуба, що сповіщав про кінець Всесвітнього потопу...

А Т. Шевченко.

Б І. Франко.В Г. Сковорода.

Г С. Васильченко. 1. За словами Змія («Про перших людей Адама і Єву»), той, хто з’їсть яблуко із забороненого дерева...

А Помре.

Б Стане мудрим і всемогутнім.

В Потрапить в інший світ.

Г Буде сильним і мужнім.


 1. Де Бог створив чудесний райський сад? («Про перших людей Адама і Єву»)

А На заході.

Б Горі Арарат.

В Узбережжі самої великої річки.

Г Сході.


 1. З’явившись на землі («Про потоп на землі»), люди спочатку навчилися...

А Шити одяг.

Б Ловити рибу.В Сіяти хліб.

Г Вирощувати виноград. 1. Ім’я Ной («Про потоп на землі») буквально означає...

А Веселий.

Б Сумний.В Той, хто заспокоює.

Г Справедливий. 1. Жінку для Адама Бог створив (« Про перших людей Адама і Єву »)... А 3 гілки дерева.

Б Слонової кістки.

В Гірського каміння.Г Ребра першого чоловіка.

 1. Скільки днів і ночей ішов дощ, затоплюючи землю? («Про потоп на землі»)

А Сорок.

Б Сім.


В Сто.

Г П’ятдесят.

Варіант 2


 1. На третій день («Про створення світу») Господь вчинив...

А Небо.

Б Птахів і риб.В Два великих світла.

Г Дерева і траву. 1. Добром («Про створення світу») Бог назвав...

А Воду на землі.

Б Перших людей.В Світло.

Г Сонце і луну. 1. Бог відділив світило від темряви («Про створення світу»), бо воно, на його погляд...

А Чарівне.

Б Добре.

В Яскраве.

Г Сяюче.


 1. Едем у легенді «Про перших людей Адама і Єву» — це...

А Чудесний, райський сад.

Б Місце, де лікувалися люди.

В Річка зі свяченою водою.

Г Земля, де нічого не росло. 1. Після Адама («Про перших людей Адама і Єву») на землі було створено...

А Дерева.

Б Гори.


В Звірів і птахів.

Г Моря і ріки. 1. Побачивши вперше жінку («Про перших людей Адама і Єву»), Адам проголосив...

А «Яка ти прекрасна!»

Б «Я захоплююсь тобою!»

В «Ти мені так потрібна!»

Г «Як це чудово!» 1. Раніше («Про перших людей Адама і Єву») забороненим плодом вважали...

А Гранат.

Б Банан.


В Грушу.

Г Яблуко. 1. Єва (« Про перших людей Адама і Єву ») у буквальному перекладі означає...

А Прекрасна.

Б Мудра.


В Жива.

Г Працьовита. 1. Через що люди ставали нерозумними і лихими? («Про потоп на землі»)

А Коли мали багато грошей.

Б Пили вино.

В Отримували владу над іншими.

Г Не виявляли бажання навчатися.


 1. Гора Арарат, що згадується в легенді «Про потоп на землі», знаходиться на сучасній території...

А Німеччини.

Б Франції.

В Польщі.

Г Туреччини.


 1. На думку Господа («Про потоп на землі»), Ной був...

А Розумним і винахідливим.

Б Праведним.

В Хитрим і підступним.

Г Ледачим.


 1. Перед потопом («Про потоп на землі») Бог звелів Ноєві збудувати...

А Літак.

Б Корабель.

В Багатоповерховий дім.

Г Вежу.

Тема. ЛЕГЕНДИ З БІБЛІЇ «ПРО ВАВИЛОНСЬКУ ВЕЖУ»,

« ПРО МОЙСЕЯ». ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ

Варіант 1 1. Події у творі «Про Вавилонську вежу» відбувалися...

А Перед Всесвітнім потопом.

Б Наприкінці минулого століття.В Коли всі люди говорили однією мовою.

Г Незабаром після створення світу. 1. Поруч із вежею («Про Вавилонську вежу») поселенці звели...

А Храми.

Б Власні хати.

В Бібліотеки.

Г Школи.


 1. У який колір було пофарбовано верх вежі? («Про Вавилонську вежу»)

А Синій.

Б Червоний.

В Жовтий.

Г Жовтогарячий. 1. Як зреагував Ягве на будівництво людьми вежі? (« Про Вавилонську вежу»)

А Виявив байдужість.

Б Зацікавився цією спорудою.

В Намагався їм допомогти у цій нелегкій справі.

Г Не сподобався йому їх намір.


 1. Що сталося з вежею після припинення її будівництва? («Про Вавилонську вежу»)

А У ній оселився Ягве.

Б Почала мало-помалу руйнуватися.

В Люди охороняли її від занепаду.

Г Вона стала пам’яткою культури давніх часів.


 1. Споруда в легенді «Про Вавилонську вежу» названа...

А Красунею.

Б Могутнім велетнем.

В Історичною пам’яткою.

Г Витвором давнього мистецтва. 1. Будівництвом вежі («Про Вавилонську вежу») люди хотіли...

А Залишити пам'ять про себе майбутньому поколінню.

Б Продемонструвати власну майстерність.

В Уберегтися від шкідливих звичок.

Г Захиститися від Ягве. 1. Пропозицію щодо зведення вежі («Про Вавилонську вежу») люди сприйняли...

А Стримано.

Б 3 радістю.

В Байдуже.

Г Примусово.


 1. Мойсей (по-єврейськи — моше) («Про Мойсея») одержав ім’я від: А Бога.

Б Царя.

В Знаменитого вченого.Г Принцеси.

 1. З яким проханням звернулася царівна до матері немовля, коли побачила його? («Про Мойсея») Щоб жінка виростила дитину і привела її:

А До царського двору.

Б Навчила плести кошики.

В Віддала навчатися до духовної семінарії.

Г Відвезла до Греції. 1. Чим займався Мойсей, оселившись у священика Медиамського Йосифа? («Про Мойсея»)

А Шив одяг.

Б Випасав худобу.

В Обробляв городину.

Г Доглядав сад.


 1. Що наказав зробити Бог Мойсею? («Про Мойсея»)

А Допомогти йому вибудувати вежу для свого народу.

Б Засіяти поле добірним зерном.В Вивести євреїв з країни, де вони були рабами.

Г Сприяти розвитку освіти і культури єврейського народу.

Варіант 2


 1. Матеріал, з якого люди будували вежу? («Про Вавилонську вежу »)

А Вапняк.

Б Мармур.

В Каміння.

Г Глина.


 1. Вавилон знаходився («Про Вавилонську вежу») на території сучасного...

А Ірану.

Б Іраку.

В Ізраїлю.

Г Афганістану.


 1. Золота покрівля споруди нагадувала («Про Вавилонську вежу»)... А Сяяння сонця.

Б Купол храму.

В Сховище скарбів.

Г Царську корону.


 1. Фразеологізм, який використано у творі «Про Вавилонську вежу».

А «Як риба об лід».

Б «Накрити мокрим рядном».

В «Кури не клюють».

Г «Мов у воду опущений».


 1. У результаті бурі, яку послав Ягве на землю («Про Вавилонську вежу»)...

А Вчинився потоп.

Б Вежу було знищено.В Вітер порозносив людські слова.

Г Загинуло багато майстрів будівництва веж. 1. За сприяння Ягве («Про Вавилонську вежу»)...

А Вежа набула великої цінності.

Б З’явилися різні народності.

В Виникло нове місто.

Г Збереглася спільна народна мова.


 1. Хто запропонував збудувати Вавилонську вежу? («Про Вавилонську вежу»)

А Божий слуга.

Б Ягве.


В Один чоловік з народної маси.

Г Старець. 1. Події в легенді «Про Мойсея» відбуваються...

А В Єгипті.

Б Греції.

В Азії.

Г Ізраїлі. 1. Намагаючись зберегти життя немовляті Мойсею («Про Мойсея»), мати вирішила сховати його...

А В укріпленні гір.

Б Під корінням старого дуба.В У кошику біля річки.

Г У гущавинах лісу. 1. Через що Мойсей вимушений був залишити царський палац? («Про Мойсея»)

А Бо вирішив вирушити у далеку мандрівку.

Б Прагнув вільного життя.В Убив єгиптянина, захищаючи приниженого єврея.

Г Царівна наказала його довічно ув’язнити. 1. Яку дивну подію побачив герой, перебуваючи неподалік від гори Хорив? («Про Мойсея»)

А Сяючий пісок.

Б Палаючий кущ.

В Падіння зірки.

Г Невідомі птахи гніздилися високо на скелі над морем.


 1. Янгол по велінню Божому («Про Мойсея»), аби допомогти євреям...

А Сприяв загибелі старших дітей гнобителів.

Б Наслав хворобу на царське військо.

В Звернувся по допомогу до Мойсея.

Г З’явився до царя з проханням відпустити євреїв.

Тема. «ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА», «ПРИТЧА ПРО СІЯЧА». БІБЛІЯ - СВЯТЕ ПИСЬМО І ЗБІРКА ЛІТЕРАТУРНИХ ПАМ’ЯТОК

Варіант 1 1. Ознака характеру старшого сина із «Притчі про блудного сина». А Швидкість.

Б Роздратованість.

В Урівноваженість.

Г Повільність. 1. Через що батько відмовляв молодшому синові у мандрівці? («Притча про блудного сина») Бо той:

А Не мав грошей.

Б Повсякчас хворів.В Не вмів нічого робити.

Г Часто скаржився на погіршення стану здоров’я. 1. Яким видалося подорожуючому місто, куди він приїхав? («Притча про блудного сина»)

А Малолюдним.

Б Старовинним.

В Напівзруйнованим.

Г Веселим.


 1. Ісус розповідав «Притчу про сіяча»...

А Біля храму.

Б У великій залі чоловічого монастиря.В На березі річки.

Г На центральній площі міста. 1. Хто з героїв висловився: «В кого є, тому буде дано ще»? («Притча про сіяча»)

А Ісус.

Б Учень Бога.

В Сіяч.

Г Ісайя.


 1. Ісус звертає увагу на те, що людина («Притча про сіяча») має можливість...

А Вирушити у світову подорож.

Б Засівати землю.

В Влаштувати собі дозвілля.

Г Бачити і чути.


 1. Про який звичай розповіли мешканці міста подорожуючому? («Притча про блудного сина»)

А Найбагатший має усіх поїти-годувати.

Б Хто вперше приїжджає, той відвідує храм.

В Спочатку помолись, а потім починай гостювання.

Г Щоб порозумітися з ними, необхідно випити свяченої води і покаятися у гріхах. 1. За що старший син дорікав батькові? («Притча про блудного сина») Бо старий:

А 3 неповагою ставився до наймитів.

Б Був жадним і хитрим.В 3 радістю прийняв блудного сина.

Г Не дозволяв йому одружитися на бідній дівчині. 1. Залишившись без грошей, герой твору «Притча про блудного сина» вирішив спочатку продати ...

А Коня.

Б Шовкову сорочку.В Шапку.

Г Вуздечку. 1. Голодуючи, перебуваючи у скруті, герой («Притча про блудного сина») вагався у рішенні щодо повернення додому, бо:

А Соромився.

Б Вважав це непристойним.

В Боявся старшого брата, що той його вижене з дому.

Г Не хотів чути плітки людей. 1. Розповідь про дні Божого Суду над людьми містить (Біблія — Святе Письмо):

А Апокаліпсис.

Б Книга Суддів.

В Апостол.

Г Псалтир. 1. Лікарем з учнів Христа був (Біблія — Святе Письмо):

А Даниїл.

Б Мойсей.

В Петро.

Г Лука.

Варіант 2 1. З якою метою молодший син прагнув вирушити у подорож? («Притча про блудного сина»)

А Щоб віднайти красуню-молодицю і одружитися з нею.

Б Здобути квітку щастя.

В Багато чому навчитися.

Г Побачити світ.


 1. Фразеологізм, який використано у змісті легенди «Притча про блудного сина».

А «Подався світ за очі».

Б «Бути чи не бути».

В «Щоб і комар носа не підточив».

Г «Пійматися на слизькому». 1. Навколо молодшого сина («Притча про блудного сина») по його приїзду до міста зібрався народ...

А Бо дивувалися новому гостю.

Б Хотіли побачити багача.

В Той намагався їх розвеселити.

Г Йому не подобався чужинець, який завітав до них.


 1. Молодшому синові («Притча про блудного сина») було приємно почувати себе серед міського люду, бо вони вважали його...

А Найспритнішим у спортивних змаганнях.

Б Наймудрішим під час розв’язування важливих справ.В Найбагатшим, враховуючи його зовнішність і наявність грошей.

Г Найсильнішим, оскільки він зміг подолати хижого звіра. 1. Не маючи жодної копійки, молодший син («Притча про блудного сина») улаштувався працювати...

А Кухарем.

Б Шевцем.

В Теслею.

Г Свинопасом.


 1. Батько простив свого молодшого сина («Притча про блудного сина»), оскільки той...

А Відпрацював гроші, які безрозсудливо пропиячив.

Б Покаявся перед ним.

В Допомагав жебракам.

Г Був ще надто молодим.


 1. Книги Нового Завіту після Ісуса Христа були написані мовою, яка вважалася найрозповсюдженішою й найуживанішою на той час (Біблія — Святе Письмо).

А Давньоєврейською.

Б Арамейською.В Грецькою.

Г Німецькою. 1. Швидко посходили ті зерна («Притча про сіяча»), які потрапили... А На дорогу.

Б На камінь.

В У тернину.Г На добру землю.

 1. У чому Ісус звинувачував людей? («Притча про сіяча») У тому, що вони...

А Не цікавилися тим, що відбувалося довкола них.

Б Стали жорстокими, злими і бездушними.

В Не читають Біблії.

Г Прагнуть збагатитися за рахунок інших.


 1. Хто із зазначених осіб не брав участі в перекладі Біблії?

А П. Куліш.

Б І. Франко.

В І. Нечуй-Левицький.Г І. Пулюй.

 1. Який з крилатих виразів вважається біблійним? (Біблія — Святе Письмо)

А «Грати першу скрипку».

Б «Дивитись крізь пальці».

В «Тягти кота за хвіст».

Г «На ловця і звір біжить».


 1. Письменник, у творчості якого використано сюжет «Притчі про блудного сина».

А І. Франко.

Б С. Васильченко.

В М. Коцюбинський.

Г Т. Шевченко.


с. 1 с. 2 с. 3 с. 4 ... с. 25 с. 26

скачать файл

Смотрите также: