Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності


с. 1
УКРАЇНА
НАКАЗ ДИРЕКТОРА

ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇвід 30 вересня 2013 року № 536

м. Кіровоград


Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» в номінації «Керівник гуртка-2014»
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України
від 18.06.2013 р. № 793 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка-2014», відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 01.07.2013 р. № 1/9-461, з метою підтримки творчої діяльності, популяризації педагогічних здобутків, підвищення авторитету працівників позашкільних навчальних закладів області
НАКАЗУЮ:
1. Провести в лютому-березні 2014 року обласний етап Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» в номінації «Керівник гуртка-2014».

2. Затвердити Умови проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» в номінації «Керівник гуртка-2014» (додаток 1), склад оргкомітету (додаток 2) та журі конкурсу (додаток 3).

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міськвиконкомів:

1) провести в листопаді-грудні 2013 року районні (міські) конкурси майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» в номінації «Керівник гуртка-2014»;

2) забезпечити до 20 грудня 2013 року надходження матеріалів учасників конкурсу до обласного оргкомітету (комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»).

4. Комунальному закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»


(Корецька Л.В.):

1) здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсу на районному (міському), обласному рівнях;

2) узагальнити подані матеріали на переможців обласного етапу конкурсу і до 15 березня 2014 року надіслати їх до відділу змісту позашкільної освіти Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти»;

3) висвітлювати хід конкурсу та кращий досвід діяльності позашкільних навчальних закладів у засобах масової інформації та на сайті комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».

5. Контроль за виконанням наказу покласти на директора комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» Корецьку Л.В.


Директор департаменту Е. Лещенко

Додаток 1

до наказу директора департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації

30 вересня 2013536
Умови

проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу

майстерності педагогічних працівників позашкільних

навчальних закладів «Джерело творчості»

в номінації «Керівник гуртка-2014»
І. Загальні положення

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» (далі – Конкурс) проводиться згідно з Положенням про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних


закладів «Джерело творчості» (наказ Міністерства освіти і науки України
від 09.06.2005 р. № 350), на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 18.06.2013 р. № 793 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка-2014», відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 01.07.2013 р. № 1/9-461, з метою підтримки творчої педагогічної діяльності, популяризації педагогічних здобутків, підвищення авторитету працівників позашкільних навчальних закладів області (вказані документи розміщенні на сайті науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування культури здоров’я комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут імені Василя Сухомлинського» – http://koippo414.at.ua).

У Конкурсі беруть участь керівники гуртків соціально-реабілітаційного, гуманітарного, науково-технічного напрямів позашкільної освіти та керівники дослідницько-експериментальних гуртків таких відділень: літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство (українська, світова, російська література, літературна творчість); мовознавство; філософія та суспільствознавство; технічні науки; комп’ютерні науки; математика; фізика і астрономія; економіка.

Обласний етап Всеукраїнського Конкурсу проводиться департаментом освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації спільно з комунальним закладом «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».
ІІ. Порядок і терміни проведення Конкурсу

1. Конкурс передбачає три етапи:

– І (районний, міський) – листопад-грудень 2013 року;

– ІІ (обласний) – січень-лютий 2014 року;

– ІІІ (всеукраїнський) – березень-квітень 2014 року.

2. Другий (обласний) та третій (всеукраїнський) етапи конкурсу організовуються в два тури:

– перший тур – заочний, у ході якого члени журі розглядають та оцінюють конкурсні роботи;

– другий тур – очний проводиться за участю претендента.

3. Про терміни проведення та програму очного туру другого і третього етапів Конкурсу повідомляється додатково.

4. Витрати на відрядження учасників очного туру Конкурсу здійснюються за рахунок організацій, що відряджають.

5. Для організації та методичного забезпечення проведення районного (міського) етапів Конкурсу місцевими органами управління освітою райдержадмінстрацій, міськвиконкомів створюються районний (міський) оргкомітет та журі.

6. Для організації та проведення обласного етапу Конкурсу департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації створює обласний оргкомітет.

Оргкомітет обласного етапу Конкурсу:

– здійснює координацію підготовки та проведення Конкурсу; • формує склад журі;

 • визначає терміни і програму проведення другого (очного) туру обласного етапу Конкурсу;

 • надсилає запрошення переможцям першого (заочного) туру для участі в другому (очному) турі обласного етапу Конкурсу;

 • створює призовий фонд для переможців;

 • забезпечує висвітлення ходу та результатів Конкурсу в засобах масової інформації та на сайті комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут імені Василя Сухомлинського»;

 • до 15 березня 2014 року надсилає матеріали переможців обласного етапу оргкомітету Всеукраїнського конкурсу «Керівник гуртка-2014».


ІІІ. Учасники Конкурсу

У Конкурсі можуть брати участь керівники гуртків соціально-реабілітаційного, гуманітарного, науково-технічного напрямів позашкільної освіти та керівники дослідницько-експериментальних гуртків таких відділень: літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство (українська, світова, російська література, літературна творчість); мовознавство; філософія та суспільствознавство; технічні науки; комп’ютерні науки; математика; фізика й астрономія; економіка незалежно від фахової освіти, педагогічного стажу, віку.


IV. Вимоги до представлених робіт та критерії оцінювання матеріалів

1. Конкурсні матеріали включають:

1) заявку на участь у Конкурсі (додається);

2) фотографії: портрет та дві жанрові фотографії (із заняття чи масового заходу) в електронному вигляді;

3) характеристику професійної педагогічної діяльності учасника конкурсу;

4) анотацію власного досвіду роботи (до 10-ти друкованих сторінок), що містить: • тему досвіду;

 • обґрунтування актуальності досвіду, його практичної значущості для підвищення якості й результативності навчально-виховного процесу;

 • систему педагогічних дій (організацію, зміст, форми, прийоми, методи навчання, виховання);

 • участь у семінарах, конференціях, змаганнях, освітніх проектах і програмах;

 • упровадження досвіду на місцевому, регіональному, Всеукраїнському рівнях;

5) додатки (матеріали щодо результативності роботи гуртка, відгуки про роботу, публікації у засобах масової інформації тощо);

6) розробки двох занять та одного масового заходу з повним дидактичним забезпеченням на паперових та електронних носіях;

7) список друкованих праць, публікацій у мережі Інтернет (із зазначенням Інтернет-ресурсу) та ксерокопії статей (до 5-ти);

8) навчальну програму, за якою працює гурток (у разі використання типової програми, вказати назву).

2. Конкурсні матеріали надсилаються українською мовою на паперових (формат А-4, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; верхнє і нижнє поля – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм) та електронних носіях (матеріали пунктів 3-7 подаються на CD або DVD-дисках єдиним файлом у текстовому редакторі Word). Презентації подаються тільки в електронному вигляді.

3. Матеріали, подані на Конкурс, не повертаються.

4. Визначення переможців Конкурсу здійснюється за такими критеріями:

1) культура оформлення матеріалів (відповідність Положенню про конкурс);

2) опис досвіду роботи:


 • актуальність досвіду роботи;

 • інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу;

 • системність роботи керівника гуртка;

 • практична значущість та впровадження досвіду в регіоні;

3) наявність навчально-методичних, наукових розробок;

4) участь у фахових конкурсах, семінарах, конференціях, форумах, змаганнях, фестивалях та інше (вказати);

5) результати участі педагога та вихованців у всеукраїнських, регіональних, місцевих конкурсах, акціях, змаганнях, зльотах, олімпіадах, що підтверджуються грамотами, дипломами, сертифікатами;

6) розробки занять: • відповідність навчальній програмі;

 • відповідність завдань визначеній меті заняття;

 • реалізація мети і завдань під час заняття;

 • чіткість та логічність побудови заняття;

 • мотивація діяльності вихованців;

 • зв’язок із життям, системність, доступність матеріалу заняття;

 • урахування компетентнісного та діяльнісного підходів до навчально-виховного процесу;

 • використання наочності, ТЗН, IT-технологій, дидактичних матеріалів;

 • урахування вікових особливостей та застосування диференційованого підходу до вихованців;

 • доцільність вибору методів, прийомів, організаційних форм роботи на занятті;

 • підсумок заняття;

6) розробка масового заходу:

 • актуальність теми, зв’язок із життям вихованців, закладу, громади;

 • оптимальність обраної форми проведення, урахування вікових особливостей учнів, цілісність елементів заходу, логічність їх побудови;

 • результативність заходу: розвиток творчих та інтелектуальних здібностей, зростання спортивного рівня, розширення світогляду, виховний вплив на особистість.

Додаток

до Умов проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу

майстерності педагогічних працівників позашкільних

навчальних закладів «Джерело творчості» в номінації «Керівник гуртка-2014»
ЗАЯВКА

на участь у ІІ-му етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів

«Джерело творчості» в номінації «Керівник гуртка-2014»


1.

Регіон
2.

Номінація

Керівник гуртка соціально-реабілітаційного напряму
Керівник гуртка гуманітарного напряму
Керівник гуртка науково-технічного напряму (вказати профіль)
Керівник дослідницько-експериментального гуртка (вказати відділення та секцію)
3.

Повна назва закладу

(відповідно до статуту закладу)


4.

Адреса закладу, телефон,

електронна пошта


5.

Прізвище, ім’я, по батькові конкурсанта
6.

Мобільний телефон
7.

Електронна пошта
8.

Освіта
9.

Стаж педагогічної роботи
10.

Стаж роботи на посаді
11.

Державні нагороди; відомчі та регіональні відзнаки; наукові, педагогічні звання
Даю згоду на внесення інформації в базу даних та публікацію матеріалів у періодичних та інших освітніх виданнях з можливим редагуванням

Підпис учасника


Дата

Додаток 2

до наказу директора департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації

30 вересня 2013536

Склад оргкомітету


щодо проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів

«Джерело творчості» в номінації «Керівник гуртка-2014»

Голова оргкомітету

Олійник

Алла Володимирівназаступник директора департаменту – начальник управління освіти і науки департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації.


Заступники голови оргкомітету:

Корецька

Люмила Вікторівнадиректор комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», заслужений працівник освіти України;


Шатна

Лідія Францівнаначальник відділу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та виховної роботи управління освіти і науки департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації.


Члени оргкомітету:

Гайда

Лариса Анатоліївнаметодист науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування культури здоров’я комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»;

Дяченко


Надія Іванівна


методист науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування культури здоров’я комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»;

Міцай


Юлія Віталіївна


завідувач науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування культури здоров’я комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»;


Філянт

Світлана Володимирівна
виконавчий директор Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді, заступник директора з навчально-методичної роботи Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія – інтернат – школа мистецтв) Кіровоградської обласної ради.

Додаток 3

до наказу директора департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації

30 вересня 2013536

Склад журі


обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів

«Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка-2014»

Голова журі

Калініченко

Надія Андріївназавідувач кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», доктор педагогічних наук, професор, заслужений вчитель України.


Члени журі:

Амосов

Володимир Васильовичкандидат технічних наук, доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування Кіровоградського національного технічного університету; керівник секції конструювання Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді (за згодою);


Волчанська

Ганна Василівнакандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; керівник секції української мови Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді (за згодою);


Дрєєв Олександр Миколайович


асистент кафедри програмного забезпечення Кіровоградського національного технічного університету; керівник секції програмування Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді (за згодою);


Ізюмченко Людмила Володимирівнакандидат фізико-математичних наук,
доцент кафедри математики Кіровоградського державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка; керівник секції математики Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді (за згодою);


Кириченко

Олена Іванівнакандидат мистецтвознавсва, доцент
кафедри хореографічних дисциплін, образотворчого мистецтва та дизайну Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; керівник секції мистецтвознавства Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді (за згодою);


Ковальов

Юрій Григоровичкандидат технічних наук, старший викладач кафедри фізико-математичних наук Кіровоградської льотної академії Національного університету України, керівник секції фізики та астрономії Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді (за згодою);


Маранська

Ірина Андріївнаметодист науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»;


Міцай

Юлія Віталіївназавідувач науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування культури здоров’я комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»;


Пляка

Сергій Миколайовичметодист науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування культури здоров’я комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»;


Ратушняк

Олександр Михайловичкандидат педагогічних наук, старший
викладач кафедри української літератури Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, керівник секції української літератури та фольклористики Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді (за згодою);


Рубан Олександр Миколайович


кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Кіровоградського інституту імені Святого Миколая Міжрегіональної Академії управління персоналом, керівник секції суспільствознавства Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді (за згодою);


Тимофієва

Ульяна Василівнакандидат філологічних наук, учитель польської мови комунального закладу «Педагогічний ліцей» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, керівник секції російської мови та літератури Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді;


Філянт

Світлана Володимирівнавиконавчий директор Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді, заступник директора з навчально-методичної роботи Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія – інтернат – школа мистецтв) Кіровоградської обласної ради;


Частакова

Надія Сергіївнакандидат філологічних наук, старший викладач кафедри документознавства Кіровоградського інституту розвитку людини «Україна», керівник секції літературної творчості Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді (за згодою);


Червонець

Інна Володимирівна

завідувач науково-методичної лабораторії з інклюзивного та інтегрованого навчання комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».
с. 1

скачать файл

Смотрите также: