Рішення №205 від 14 липня 2011 року Про внесення змін до Регламенту


с. 1


ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

IX сесія VI скликанняРІШЕННЯ № 205

від 14 липня 2011 рокуПро внесення змін до Регламенту

Львівської обласної ради

VІ скликання
У зв’язку з набранням чинності Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до пункту 5 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновок постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики та регламенту, Львівська обласна рада

ВИРІШИЛА:
 1. Внести до Регламенту Львівської обласної ради VІ скликання такі зміни:

  1. Частину 1 статті 1 після слів "визначених Конституцією України" доповнити словами "Європейською Хартією місцевого самоврядування."

  2. У другому реченні частини 3 статті 5 слова "обсяг друку" вилучити.

  3. Статтю 14 доповнити частинами 1 та 2 такого змісту:

"1. Обласна рада проводить пленарні засідання в сесійній залі Львівської обласної ради за адресою: вул. В. Винниченка, 16, або в іншому місці, визначеному в розпорядженні про скликання сесії обласної ради.

2. Засідання обласної ради можуть також проводитись в іншому місці за рішенням ради, прийнятим на її засіданні більшістю депутатів від загального складу ради в установленому Регламентом порядку".  1. Частину 1 статті 14 вважати частиною 3.

  2. Частину 2 статті 14 вважати частиною 4 та викласти в такій редакції: "Реєстрація депутатів розпочинається за 30 хвилин до початку пленарного засідання в сесійній залі Львівської обласної ради за адресою: вул. В. Винниченка, 16 (у холі першого поверху), чи у визначеному місці при проведенні сесійного засідання поза межами сесійної зали."

  3. Доповнити Регламент статтею 14-1 такого змісту:

" Стаття 14-1

1. Засідання ради ведуться державною мовою.

2. Промовець, який не володіє державною мовою, може виступати

іншою мовою. Переклад його виступу державною мовою, у разі

необхідності, забезпечує виконавчий апарат ради."


  1. Статтю 16 викласти в такій редакції:

" Стаття 16

1. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова обласної виборчої комісії.

2. Якщо на сесії зареєструвалася більшість депутатів від загального складу ради, голова засідання оголошує сесію повноважною та відкриває пленарне засідання.

3. Голова обласної виборчої комісії інформує раду про підсумки виборів депутатів.

4. Після оголошення підсумків виборів голова обласної виборчої комісії запрошує депутатів до складання присяги.

5. Від імені ради текст зачитує найстарший за віком депутат ради, тримаючи руку на Конституції України та Святому Євангелії. Інші депутати вголос повторюють текст присяги.

Новообрані депутати складають таку присягу:

"Я, ____________________________________________, приступаючи до виконання повноважень депутата Львівської обласної ради, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити Українському народові, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки, неухильно захищати інтереси територіальних громад Львівської області."  1. Частину 1 статті 28 викласти в такій редакції:

"1. Проект рішення ради та його електронна версія, всі матеріали (документи), що стосуються цього рішення, подаються на ім’я голови обласної ради, реєструються у виконавчому апараті обласної ради за 30 календарних днів до відкриття чергової сесії та оприлюднюються на офіційному сайті обласної ради."

  1. Частину 1 статті 29 викласти в такій редакції:

"1. Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, що виносяться на розгляд ради, подаються постійними комісіями на ім’я голови обласної ради, реєструються у виконавчому апараті обласної ради не пізніше як за 30 календарних днів до відкриття чергової сесії та оприлюднюються на офіційному сайті обласної ради."

  1. Статтю 32 викласти в такій редакції:

"1. Порядок денний чергової сесії ради містить питання, які виносяться на розгляд пленарного засідання ради.

2. До проекту порядку денного чергової сесії регулярно вносяться питання звітів постійних комісій ради, керівників органів, які рада створює, обирає, призначає; питання звітів обласної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку, обласного бюджету; питання виконання рішень ради та виконання повноважень, делегованих облдержадміністрації обласною радою.

3. Проект порядку денного сесії ради готується президією ради, доводиться до відома депутатів та оприлюднюється на офіційному сайті обласної ради не пізніше як за 7 днів до відкриття чергової сесії."


  1. Статтю 33 викласти в такій редакції:

"1. Президія ради організовує попередній розгляд питань у термін, визначений у частині 3 статті 32.

2. Відповідні постійні комісії ради подають на розгляд президії ради свої висновки і рекомендації щодо доцільності внесення чи невнесення до порядку денного сесії закріплених за ними питань.

3. До порядку денного сесії президія ради вносить лише ті питання, проекти рішень з яких підготовлені та завізовані відповідно до вимог цього Регламенту, зареєстровані у виконавчому апараті обласної ради не пізніше як за 30 календарних днів до відкриття чергової сесії та оприлюднені на офіційному сайті обласної ради.

4. Пропозиції до порядку денного сесії, зареєстровані пізніше як за 30 календарних днів до відкриття чергової сесії, можуть бути внесені до порядку денного наступної чергової сесії."  1. Частину 2 статті 34 викласти в такій редакції:

"2. До проекту порядку денного додатково можуть бути внесені питання, проекти рішень з яких завізовані відповідно до вимог цього Регламенту, зареєстровані у виконавчому апараті обласної ради не пізніше як за 30 календарних днів до відкриття чергової сесії та оприлюднені на офіційному сайті обласної ради; а також звернення і заяви обласної ради. Дебати щодо внесення питання до порядку денного сесії проводяться за скороченою процедурою (до 3-ох хвилин на виступ)."

  1. Частину 2 статті 38 викласти у такій редакції:

"2. Ранкові пленарні засідання відбуваються з 10.00 до 12.00, вечірні засідання – з 13.00 до 18.00. Після кожних двох годин роботи оголошується перерва на 15 хвилин. "

  1. У частині 21 статті 66 слова "у 10-денний термін" замінити на слова "невідкладно, але не пізніше 5-ти робочих днів".

  2. У частині 4 статті 70 слова "в 5-денний термін" замінити на слова "невідкладно, але не пізніше 5-ти робочих днів від дня їх прийняття".

  3. У частині 6 статті 70 слова "впродовж 10-ти днів" замінити на слова "невідкладно, але не пізніше 5-ти робочих днів".

  4. Статтю 71 доповнити пунктом 2, виклавши його в такій редакції:

"2. Рішення оприлюднюються на офіційному сайті обласної ради невідкладно, але не пізніше 5-ти робочих днів від дня їх прийняття."

  1. Частину 2 статті 71 вважати частиною 3 відповідно.

  2. В абзаці першому статті 73 слова "десять днів" замінити на слова "30 календарних днів".

  3. У частині 3 статті 101 слова "у 5-денний термін" замінити на слова "невідкладно, але не пізніше 5-ти робочих днів".

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики та регламенту (М. Барбара).

Голова обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧс. 1

скачать файл

Смотрите также: