Рішення №260 від 20 жовтня 2011 року


с. 1


ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

XIІ сесія VI скликанняРІШЕННЯ № 260

від 20 жовтня 2011 року
Про внесення змін до рішення Львівської обласної ради від 24.05.2011 р. № 170 "Про затвердження Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку

на 2011 – 2015 роки"
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності, Львівська обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до пункту 1 рішення Львівської обласної ради від 24.05.2011 р. № 170 "Про затвердження Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на 2011 – 2015 роки", виклавши в такій редакції:

"Затвердити Програму проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на 2011 – 2015 роки з урахуванням змін та доповнень".

2. Внести зміни та доповнення до текстової частини Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на 2011 – 2015 роки", а саме:

2.1. Викласти пункт 8 розділу III в такій редакції:

"Будівництво, реконструкція, облаштування, придбання споруд для відпочинку громадян, дитячих майданчиків, цвинтарів, пам'яток архітектури тощо за місцем проживання громадян."

2.2. Долучити до розділу III пункт 9 такого змісту:

"Інші пріоритети, проекти місцевого розвитку, за винятком тих, які передбачені та фінансуються в поточному році в рамках відповідних обласних Програм".

2.3. Долучити до V розділу в пункті 4 речення такого змісту:

"Невід'ємною складовою в залучених конкурсантом коштах має становити вклад територіальної громади в сумі 5 % від кошторису проекту".

2.4. Доповнити перелік пункту 7 розділу V реченням такого змісту:

"- фінансування об'єктів, які перебувають у державній власності."

2.5. Пункти 2, 3, 4, 5, 6 розділу VІІ викласти в редакції:

"2. Оцінка проектів проводиться на основі таблиці оцінки (додаток до рішення обласної ради).

3. Після оцінювання заявок експертами проводиться сумування всіх виставлених балів, їх ділення на кількість експертів, які оцінювали проекти, таким чином визначається середній експертний бал кожної заявки.

4. Виключно Конкурсна рада шляхом голосування виставляє оціночний бал кожній поданій заявці за пункти 2.1 та 2.2 додатка до рішення обласної ради .

5. Рішення щодо переможців Конкурсу та фінансування мікропроектів приймається Конкурсною радою, виходячи з об‘єму наявного в Програмі фінансування та встановленого середнього бала (сума експертного та оціночного балів), який визначає рейтинг мікропроектів.

6. Рішення Конкурсної ради є підставою для оголошення результатів Конкурсу відповідно до рейтингу мікропроектів. У випадку вибуття з числа переможців Конкурсу окремих мікропроектів, до числа переможців автоматично зараховуються наступні за рейтингом мікропроекти, відповідно до обсягу фінансування Програми на поточний рік."

2.6. Викласти пункт 5 розділу VІІІ в такій редакції:

"5.На підставі рішення Конкурсної ради затверджуються розподіл чи зміни до розподілу субвенції між місцевими бюджетами у визначеному законодавством порядку".

2.7. Викласти додаток 5 Програми відповідно до додатка до цього рішення (додається).

2.8. Вилучити пункт 2 додатка 6 "Порядок фінансування Програми обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на 2011 – 2015 роки".

2.9. Викласти пункт 3 у такій редакції:

"2. На підставі рішення Конкурсної ради головне фінансове управління облдержадміністрації здійснює підготовку проекту розпорядження про розподіл субвенції обласного бюджету на фінансування мікропроектів. Внесення змін у розпорядження відбувається з урахуванням пункту 5 розділу Програми "Фінансування мікропроектів".
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради В. П'ятака.
Голова обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧ

Додаток


до рішення обласної ради

від "____"_______ 2011 року
Таблиця оцінювання проектів, поданих для участі в конкурсі мікропроектів місцевого розвитку на 2011 – 2015 роки


Критерії оцінки

Макси-

мальний бал

100


1. Загальне оформлення проекту

10

1.1. Якість оформлення проекту

5

1.2. Відповідність проекту пріоритетам конкурсу

5

2. Актуальність проблеми

30

2.1. Рівень актуальності проблеми для громади.

10

2.2. Рівень актуальності проблеми в контексті Стратегії розвитку області

10


2.3. Наскільки чітко визначено та правильно обрано цільову групу (тих, хто скористається результатами проекту) та враховано їхні потреби

5

2.4. Як пропонований проект пов’язаний з попереднім досвідом вирішення проблеми чи іншими програмами щодо вирішення подібної проблеми

5

3. Технологія досягнення цілей

25

3.1. Наскільки логічно узгодженими є головні ланки проекту проблема–мета–завдання–заходи (наскільки логічним є механізм вирішення проблеми)

5

3.2. Якість опису заходів проекту, скоординованість у термінах виконання

5

3.3. Рівень участі громади в проекті

10

3.4. Інноваційний підхід до вирішення проблеми та інноваційний потенціал проекту

5

4. Очікувані результати проекту

15

4.1. Конкретність і чіткість очікуваних результатів, наявність критеріїв їх оцінки та системи моніторингу

5

4.2. Чи є очікувані результати запропонованого проекту сталими:

- фінансово (з яких джерел фінансуватиметься подальша діяльність після завершення проекту);

- інституційно (чи функціонуватимуть структури, що дозволять продовжувати діяльність після завершення проекту)


10


5. Бюджет та економічна ефективність

20

5.1. Відповідність статей витрат заходам проекту

5

5.2. Обґрунтованість вартості реалізації проекту та окремих заходів

5

5.3. Частка (у відсотках до загальної суми реалізації проекту) додатково залучених ресурсів

10

Керуючий справами(керівник справ) обласної ради Євген Захаревич


с. 1

скачать файл

Смотрите также: