Рішення №328 від 20 грудня 2011 року Про внесення змін до Регламенту


с. 1


ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

XIІІ сесія VI скликанняРІШЕННЯ № 328

від 20 грудня 2011 року
Про внесення змін до Регламенту

Львівської обласної ради

VІ скликання
Беручи до уваги звернення депутатів обласної ради, відповідно до пункту 5 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновок постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики та регламенту, Львівська обласна рада
ВИРІШИЛА:


  1. Внести до Регламенту Львівської обласної ради VІ скликання такі зміни:

1.1. Частину 1 статті 26 після слова "Проект" доповнити словами "із зазначенням автора проекту рішення."

1.2. Частину 1 статті 28 викласти в такій редакції:

"1. Проект рішення ради та його електронна версія, всі матеріали (документи), що стосуються цього рішення, подаються на ім’я голови обласної ради, реєструються у виконавчому апараті обласної ради не пізніше як за 30 календарних днів до відкриття чергової сесії та оприлюднюються невідкладно, але не пізніше 1 робочого дня після реєстрації, на офіційному веб-сайті обласної ради в розділі "Пленарні засідання ради" - "Ініціатива депутата (Групи депутатів)" або "Ініціатива виконавчих органів влади".

1.3. Частину 1 статті 29 викласти в такій редакції:

"Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, що виносяться на розгляд ради, подаються постійними комісіями на ім’я голови обласної ради, реєструються у виконавчому апараті обласної ради не пізніше як за 30 календарних днів до відкриття чергової сесії та оприлюднюються невідкладно, але не пізніше 1 робочого дня після реєстрації, на офіційному веб-сайті обласної ради в розділі "Пленарні засідання ради" - "Проекти рішень Львівської обласної ради".

1.4. Частину 1 статті 33 доповнити реченням такого змісту: "До порядку денного президії вносяться лише ті питання, проекти рішення з яких підготовлені та завізовані відповідно до статті 26 цього Регламенту."


  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики та регламенту (М. Барбара).

Голова обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧ
с. 1

скачать файл

Смотрите также: