Рішення №393 від 04 грудня 2007 року Про внесення змін до статті


с. 1


ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ХVІІ сесія V демократичного скликанняРІШЕННЯ № 393

від 04 грудня 2007 року


Про внесення змін до статті 67 Регламенту Львівської обласної ради V демократичного скликання

Відповідно до п.5 ч.1 ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи висновки постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики та регламенту, Львівська обласна рада


ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до статті 67 Регламенту Львівської обласної ради V демокра­тичного скликання, а саме: статтю 67 викласти в такій редакції:

"1. Рада ухвалює рішення відкритим (поіменним) або таємним голосуванням.

2. Відкрите (поіменне) голосування проводиться зі всіх питань, які виносяться на голосування, окрім випадків, передбачених частиною 4 цієї статті.

3. Відкрите (поіменне) голосування здійснюється за допомогою ПТК електронної системи голосування, а в разі його несправності - шляхом підняття депутатами рук і підрахунку голосів лічильною комісією. Результати голосування оприлюднюються в сесійній залі за допомогою ПТК електронної системи голосування у вигляді загальної кількості голосів, поданих "за", "проти" і "утрималися" (у разі несправності ПТК електронної системи голосування - шляхом оголошення результатів головою лічильної комісії).

4. Таємне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою не менш як однією третиною голосів від загального складу ради.

Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках:

- обрання голови ради, заступників голови ради, звільнення їх з посади;

- ухвалення рішення про недовіру голові Львівської обласної державної адміністрації;

- подання до Кабінету Міністрів України та Президента України пропозицій щодо голови Львівської обласної державної адміністрації;

- інших питань.

Таємне голосування проводиться бюлетенями для таємного голосування.

5. Бюлетені для таємного голосування з питань, які поставлені на голосування, виготовляються у необхідній кількості під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою. У бюлетені для таємного голосування зазначається мета таємного голосування.

6. У бюлетень для таємного голосування вносяться всі кандидатури або питання, схвалені радою. Цей список головуючий на засіданні ради передає лічильній комісії.

7. Час, місце та порядок проведення голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін (приміщень) для таємного голосування, опломбовує скриньку для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови з метою дотримання таємниці голосування.

8. Кожному депутатові лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування після подання ним посвідчення та проставлення особистого підпису в реєстрі про отримання бюлетеня. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін (приміщень) для таємного голосування. Депутат заповнює бюлетень у кабіні для таємного голосування.

9. Голосування проводиться шляхом проставлення позначки (+, v) у квадраті навпроти варіанта, за який голосує депутат. У бюлетені для таємного голосування депутат проставляє тільки одну позначку. Бюлетень опускається в скриньку, яка повинна бути біля кабіни (приміщення) для таємного голосування.

10. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. Під час підрахунку голосів і встановленні результатів виборів можуть бути присутні лише члени лічильної комісії.

11. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка або ті, на яких не зроблено жодної чи зроблено більше однієї позначки. Додатково вписані у бюлетені прізвища при підрахунку не враховуються.

Якщо після голосування лічильна комісія встановить, що виявлені порушення суттєво вплинули на результати голосування, результати цього голосування анулюються.

12. Голосування вважається таким, що відбулося, якщо бюлетені для таємного голосування отримали не менш як 1/2 від загального складу ради. У разі коли бюлетені для таємного голосування отримали менше 1/2 депутатів, проводиться повторне голосування.

13. Кандидат вважається обраним, а інше рішення, відповідно до ч.5 цієї статті, - ухваленим, якщо в результаті таємного голосування за кандидата чи рішення проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

14. Якщо при першому голосуванні жоден кандидат не отримав більшості голосів від загального складу ради, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які отримали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні, не враховуючи тих кандидатів, які після першого голосування зняли свої кандидатури або щодо двох кандидатур, які були внесені в бюлетені при першому голосуванні.

15. Якщо в результаті зняття кандидатами своїх кандидатур залишається один кандидат, стовно нього проводиться повторне голосування.

16. У разі якщо жоден кандидат і після повторного голосування не отримав більшості голосів від загального складу ради, проводяться повторні вибори. Якщо при таємному голосуванні про недовіру голові обласної державної адміністрації, звільнення голови обласної ради і його заступників, а також з інших питань не отримано необхідної кількості голосів від загального складу ради, то повторне голосування під час цього пленарного засідання не проводиться .

17. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. У разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, ця особа викладає власну думку, котра додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

18. Голова лічильної комісії інформує раду про результати таємного голосування. При цьому рішення про затвердження результатів таємного голосування рада не ухвалює.

19. У разі виявлення лічильною комісією порушень порядку голосування, про виявлені порушення лічильна комісія доповідає раді, яка ухвалює рішення щодо розслідування факту порушення і наслідків голосування (рішення про затвердження підсумків голосування або про переголосування чи проведення нових виборів)."

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики та регламенту (Т.Колтик).Голова обласної ради Мирослав Сеник


с. 1

скачать файл

Смотрите также: