Рішення №396 від 04 грудня 2007 року Про внесення змін до Регламенту


с. 1


ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ХVІІ сесія V демократичного скликанняРІШЕННЯ № 396

від 04 грудня 2007 року


Про внесення змін до Регламенту Львівської обласної ради
V демократичного скликання

Відповідно до п.5 ч.1 ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновок постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики та регламенту, Львівська обласна рада


ВИРІШИЛА:
1. Внести до Регламенту Львівської обласної ради V демокра­тичного скликання такі зміни:

1.1. Частину першу статті 12 викласти в такій редакції:

"1.Сесія ради скликається, як правило, 1 раз на місяць - у вівторок."

1.2. У частині шостій статті 34 вилучити такі слова: "або до затвердженого порядку денного сесії", а слова: "усіма зацікавленими особами" замінити на слова: "відповідно до цього Регламенту".

1.3. Частину третю статті 36 викласти в такій редакції:

"3. Питання порядку денного, які рада не встигла розглянути протягом даної сесії, вносяться до порядку денного наступної чергової сесії."

1.4. Частину п'яту статті 39 викласти в такій редакції:

" 5. Сесія ради закінчує свою роботу о 18.00 або після завершення розгляду всіх питань порядку денного."

1.5. Частину шосту статті 39 викласти в такій редакції:

"6. Сесія може бути продовжена понад визначений робочий час, про що ухвалюється процедурне рішення."

1.6. Частину сьому статті 39 вилучити.

1.7. Статтю 60 доповнити частиною другою, яку викласти в такій редакції:

"2. За пропозицією, підтриманою однією третиною депутатів від загального складу ради, головуючий ставить питання про повернення до розгляду питання порядку денного, щодо якого не було ухвалене рішення. Рішення про повторний розгляд питання порядку денного сесії ухвалюється, якщо за нього проголосувало не менше двох третіх депутатів від загального складу ради."

1.8. Частину першу статті 96 викласти в такій редакції:

"1. Якщо всі поставлені на голосування пропозиції чи поправки прийняті, а в результаті голосування в цілому проект рішення відхиляється, то він вважається відхиленим у цілому."

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики та регламенту (Т.Колтик).


Голова обласної ради Мирослав Сеник
с. 1

скачать файл

Смотрите также: