Рішення №882 від 17 жовтня 2013 року Про внесення змін до Програми


с. 1
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

XХVІ сесія VI скликанняРІШЕННЯ № 882

від 17 жовтня 2013 року


Про внесення змін до Програми

соціально-економічного

та культурного розвитку Львівської

області на 2013 рік з макроекономічним

прогнозом на 2014 – 2015 роки
З метою забезпечення своєчасного фінансування природоохоронних заходів, Львівська обласна рада:
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення обласної ради від 25.04.2013 № 722 "Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2013 рік з макроекономічним прогнозом на 2014 – 2015 роки", доповнивши його пунктом 3 такого змісту:

"Департаментові фінансів Львівської обласної державної адміністрації (О. Демків) збільшити видатки обласного бюджету за спеціальним фондом за кодом функціональної класифікації видатків 240601 "Охорона та раціональне використання природних ресурсів" на суму 9900,00 (дев’ять мільйонів дев’ятсот тисяч) гривень за рахунок залишку коштів фонду охорони навколишнього природного середовища, що утворився в обласному бюджеті станом на 01.01.2013, та внести відповідні зміни за кодами економічної класифікації видатків".

Пункти 3, 4 рішення обласної ради від 25.04.2013 № 722 "Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2013 рік з макроекономічним прогнозом на 2014 – 2015 роки" вважати, відповідно, пунктами 4, 5.

2. Внести зміни в додаток 2 до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2013 рік з макроекономічним прогнозом на 2014 – 2015 роки, а саме:

У розділі II. Програма моніторингу природного довкілля Львівської області на 2011– 2015 роки і на перспективу до 2020 року замовником заходу 4. Розробка робочого проекту рекультивації порушених гірничими роботами земель в зоні діяльності Роздільського ДГХП "Сірка" визначити Роздільське ДГХП "Сірка".

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності (Я. Качмарик).


Голова обласної ради Петро КОЛОДІЙ


с. 1

скачать файл

Смотрите также: