Робочі місця для учнів обладнані та відповідають нормам з охорони


с. 1
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО Директор_______________

_______________________

(назва навчального закладу)

__________ ____________

(підпис) (ПІБ)

«___»_____________20__р.


Акт – дозвіл (орієнтовний)

на проведення занять у кабінеті фізики


Ми, ті що підписалися, комісія у складі директора________________, голови профспілкового комітету_____________, завідувача кабінету фізики____________, представника управління освіти ________________, громадського інспектора з охорони праці _____________________ склали цей акт у тому, що у кабінеті фізики:

- робочі місця для учнів обладнані та відповідають нормам з охорони та безпеки праці, вимогам виробничої санітарії та віковим особливостям учнів;

- наявні інструкції з безпеки під час проведення занять у кабінеті фізики, які оформлені відповідно до вимог нормативних актів.

Електрообладнання відповідає нормам безпечної експлуатації електроустановок.

Завідувач кабінету фізики, учителі фізики, лаборант пройшли навчання і перевірку знань з питань безпечної організації роботи в кабінеті.

Кабінет фізики укомплектований первинними засобами гасіння пожежі та медичною аптечкою.


«___»____________20__ р.


Директор _________ __________

Підпис ПІБ

Завідувач кабінету фізики ________ ___________

Підпис ПІБ

Голова ПК _________ ___________

Підпис ПІБ

Представник управління освіти __________ _________

Підпис ПІБГромадський інспектор з охорони праці __________ __________

Підпис ПІБ
с. 1

скачать файл

Смотрите также: