Розділ І. Аналітична частина 5


с. 1 с. 2 ... с. 21 с. 22


Львів - 2013
Зміст

ВСТУП…………………………………………………………………….………4

Розділ І. Аналітична частина 5

1.1.Аналіз економічного та соціального розвитку за попередній період 5

1.1.1.Стан виконання обласних програм з вирішення найважливіших проблем розвитку економіки та соціальної сфери області 36

1.2.Пріоритетні напрямки та основні показники соціально-економічного розвитку Львівської області на 2013 рік 38

1.2.1.Пріоритетні напрямки економічного та соціального розвитку Львівщини на 2013 рік 38

1.2.2.Основні показники соціально-економічного розвитку
Львівської області на 2013 рік 40


Розділ ІІ. Економічний і соціальний розвиток області у 2013 році 45

2.1.Найактуальніші завдання розвитку Львівської області у 2013 році 45

2.1.1.Розвиток базових галузей реального сектору економіки 46

2.1.2.Розвиток села 48

2.1.3.Активізація будівництва у житловому секторі, у галузі інфраструктури та дорожнього господарства 50

2.1.4.Енергоефективність та енергоощадність 54

2.1.5.Підсилення інвестиційної політики 56

2.2.Підвищення соціальних стандартів життя 58

2.2.1.Покращення здоров'я населення 58

2.2.2.Розвиток освітньої сфери 59

2.2.3.Розвиток культури та охорона культурної спадщини 60

2.2.4.Сімейна та молодіжна політика. Захист прав дітей 62

2.2.5.Розвиток фізичної культури та спорту 66

2.2.6.Розвиток туристичної та рекреаційно-курортної сфери 67

2.2.7.Розвиток житлово-комунального господарства 68

2.2.8.Охорона навколишнього природного середовища 69

2.2.9.Ринок праці та зайнятість населення 71

2.2.10.Соціальний захист населення 72

2.3. Забезпечення умов для соціально-економічного зростання 73

2.3.1.Регуляторна політика та розвиток підприємництва 73

2.3.2.Розвиток внутрішньої торгівлі та послуг 74

2.3.3.Функціонування фінансового ринку 76

2.3.4.Цінова політика 78

2.3.5.Забезпечення зростання купівельної спроможності населення 79

2.3.6.Зовнішньоекономічна діяльність 80

2.3.7.Розвиток міжнародного співробітництва 81

Розділ III. Забезпечення підтримки соціально-економічного розвитку малих міст 83

3.1.Основні напрями та завдання розвитку малих міст 83

3.2.Основні показники соціально-економічного розвитку малих міст Львівської області у 2013 році 86

Розділ IV. Програмно-цільове забезпечення виконання Стратегії розвитку Львівщини 88

4.1. Обласні програми з вирішення найважливіших проблем розвитку економіки та соціальної сфери області у 2013 році 88

4.2. Перелік і структура комплексних програм (блоків) за головними напрямками діяльності соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області 87

Розділ.V Пріоритетні напрямки та Основні макропоказники економічного та соціального розвитку Львівської області на 2014-2015 роки 92

5.1. Пріоритетні напрямки розвитку Львівської області
на 2014-2015 роки 92


5.2. Основні макропоказники економічного та соціального розвитку Львівської області на 2014-2015 роки 94

ВСТУП

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2013 рік (надалі – Програма) розроблена департаментом економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості Львівської обласної державної адміністрації за участі галузевих департаментів, управлінь облдержадміністрації, профільних комісій Львівської обласної ради, територіальних підрозділів міністерств і інших центральних органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій та виконкомів міських рад міст обласного значення на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 27 липня 2012 року № 488/0/5-12 «Про розроблення проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2013 рік та основних напрямів розвитку на 2014-2015 роки».


Законодавчою основою для розроблення Програми є Закон України від 23.03.2000 №1602-111 «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 № 702.
Програму розроблено з урахуванням завдань і положень:

  • Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року;

  • Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»;

  • основних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку України на 2013 рік;

  • Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки;

  • Стратегії розвитку Львівщини до 2015 року;

  • Угоди щодо соціально-економічного розвитку Львівської області між Кабінетом Міністрів України та Львівською обласною радою.


Програма визначає мету та пріоритетні напрями розвитку Львівщини на 2013 рік і наступні 2014-2015 роки щодо забезпечення стабільного зростання в реальному секторі економіки і на цій основі поліпшення якості життя населення.
Програмою сформовані основні заходи та завдання розвитку в усіх сферах діяльності, приведені обласні та державні галузеві програми, що реалізуються в області та спрямовані на вирішення проблемних питань у відповідних галузях економіки та соціальної сфери.
У Програмі враховані показники та заходи програм економічного і соціального розвитку на 2013 рік, а також основні напрями розвитку на 2014-2015 роки 9 міст обласного значення та 20 районів.
До Програми додаються:

- Програма капітального будівництва об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2013 рік (Додаток 1);

- План природоохоронних заходів на виконання обласних цільових екологічних програм, що фінансуються з обласного цільового Фонду охорони навколишнього природного середовища у складі обласного бюджету на 2013 рік.с. 1 с. 2 ... с. 21 с. 22

скачать файл

Смотрите также: