Розділ І. Аналітична частина 5


с. 1 с. 2 с. 3 ... с. 21 с. 22

Розділ І. Аналітична частина
  1. Аналіз економічного та соціального розвитку за попередній період

Основні тенденції економічного та соціального розвитку економіки Львівщини в контексті загальнодержавного розвитку.


Оцінка тенденцій розвитку економіки Львівщини засвідчує про відчутний вплив світової економічної та фінансової кризи та загальнодержавної економічної ситуації. Пожвавлення економіки та її зростання очікується у 2013 та наступних роках, однак така ймовірність залежатиме від багатьох чинників. Певні прогнози, які подаються у Програмі, цілком виправдано містять обережний оптимізм.

Важливим елементом розвитку окремих галузей і сфер діяльності області є реалізація державних і регіональних цільових програм, які спрямовані на забезпечення усталеного соціально-економічного зростання, підвищення соціальних стандартів, збільшення реальних доходів працюючих і загальне поліпшення якості життя громадян області.

Львівська область за умови рішучого та системного переходу до інвестиційно-інноваційної моделі розвитку, побудови нової економіки знань та вдосконалення регулятивної функції держави з урахуванням інтеграційних процесів, а також за умови виконання цілей і завдань, передбачених Стратегією розвитку Львівщини до 2015 року має потенційні можливості досягти високих темпів економічного зростання.

Реальний сектор економіки

Промисловість

У валовій доданій вартості майже п’яту частину займає промисловість області.

За обсягом реалізації продукції серед регіонів України область посідає десяте місце.

Протягом 2010-2012 років структура промисловості змінилася на користь добувної, харчової промисловості, підприємств з виробництва іншої неметалевої продукції, зросла питома вага підприємств металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, целюлозно-паперового виробництва та видавничої діяльності. Структура промисловості області характеризується невисокою часткою продукції кінцевого споживання, на інвестиційну продукцію припадає лише 12%.

У 2010-2011 роках у промисловості області досягнуто стабілізації виробництва, індекс виробництва у 2011 році становив 112,8% і був більшим, ніж у 2010 році (100,9%). Львівщина серед областей за цим показником посіла 5 місце.

У 2012 році обсяг продукції збільшився на 1,6%. Вживалися заходи щодо повернення ринків постачання сировинних ресурсів і збуту готової промислової продукції, покращення фінансового стану підприємств, виконання заходів інноваційного розвитку, створення нових робочих місць, утримання та підвищення рівня інвестиційної привабливості промислового комплексу.

Загалом це дозволило утримати позитивну ситуацію на більшості промислових підприємств галузей переробної промисловості.

Проте, зовнішні чинники, зокрема спад попиту на внутрішньому та зовнішньому ринках, відсутність збалансованого фінансування програм не дозволили досягти позитивної динаміки та призвели до скорочення виробництва в окремих галузях.

Так, на 1,6% скоротилися обсяги промислової продукції на підприємствах хімічної та нафтохімічної промисловості, на 10,5% - у машинобудуванні, на 8,2% - у галузі з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції. На 9,3% скоротились обсяги промислового виробництва у галузі легкої промисловості, на 4,7% - у галузі з оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, (крім меблів), на 4,0% - у галузі целюлозно-паперового виробництва: видавничої справи. У галузі з металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів зменшення обсягів виробництва промислової продукції склало 10,6%.

У 2012 році зростання обсягів виробництва товарної продукції харчової промисловості становило 8,6%.

Інноваційні заходи, спрямовані на підвищення технічного рівня виробництва та випуску нової продукції, здійснювали підприємства:


 • у пивоварній галузі, ТзОВ «Перша приватна броварня - Для людей як для себе», введено в дію нову лінію з розливу пива, збудовано відділення для варіння пива;

 • у хлібопекарській галузі на ПАТ «Концерн Хлібпром» відбулися технічні зміни за рахунок реалізації проекту (будівництво нового цеху та розширення виробничих потужностей до 100 тонн продукції на добу);

 • у галузі харчових концентратів, СП «Галка Лтд», для збільшення потужностей закуплено нове обладнання з агломерації розчинної кави (збільшення гранул);

 • у галузі виробництва готових кормів для домашніх тварин на ТзОВ «Кормотех» введено в експлуатацію завод з випуску вологих кормів для домашніх тварин (паучів).

Для досягнення стабільності та утримання позитивних тенденцій у галузях напрацьовувалися та реалізовувалися заходи, у першу чергу, на підприємствах, які працювали нестабільно, допускали спад виробництва. З цією метою проводилися організаційні робочі наради, здійснювався моніторинг найбільш важливих проблем у галузях, спрямовувалися звернення до центральних органів виконавчої влади та міністерств для розгляду та вжиття заходів реагування.

У промисловому комплексі області у 2012 році створено майже 8,5 тис.нових робочих місць, з них у переробній промисловості – 8,0 тисяч.


Розвиток сільськогосподарського виробництва

На сьогодні у сільськогосподарському виробництві поряд з позитивними тенденціями розвитку існують і проблеми, які потребують вирішення. Це пов’язано з тим, що основним виробником продукції є індивідуальні господарства населення, в яких щорічно (крім 2011 року) зменшуються обсяги виробництва.

На противагу негативним тенденціям у виробництві продукції в індивідуальному секторі, стабільно розвиваються сільськогосподарські підприємства, частка виробленої продукції яких у загальних обсягах вже перевищує 27%.

У 2011 році загальний обсяг валового виробництва продукції сільського господарства збільшився на 14 %, у тому числі у галузі рослинництва – на 29 %. У той же час обсяг продукції тваринництва зменшився на 2,0 %.

У 2012 році усі категорії господарств виробили валової сільськогосподарської продукції на суму понад 8,8 млрд. грн., що на 4,6 % більше обсягу минулого року. У сільськогосподарських підприємствах за цей період обсяг валового виробництва продукції зріс на 17,7 %, а у господарствах населення відбулося скорочення виробництва на 0,2 %. У 2012 році зростання валового виробництва продукції рослинництва склало 6,2 %, тваринництва – 2,3 %.

Упродовж звітного року на 34 тис. га або 6,0 % розширилися посівні площі сільськогосподарських культур, у тому числі під зернові культури на 8,6%, цукрові буряки на 12,8 %. Розширення посівних площ відбулось в обох базових категоріях господарств. Під вирощування врожаю 2012 року використано 596,2 тис. га посівних площ (46% - сільськогосподарськими підприємствами, 54% - господарствами населення).

У 2012 році сільськогосподарські підприємства впроваджували ресурсозберігаючі технології з обробітку грунту на площі 65,0 тис. га.

У галузі тваринництва позитивним у звітному році є нарощення поголів’я ВРХ (на 2,4%), свиней (на 7,7%) та птиці усіх видів (на 3,9%) в обох базових категоріях господарств. У сільськогосподарських підприємствах поголів’я великої рогатої худоби зросло на 6,6%.

Водночас у господарствах населення поголів’я корів продовжує скорочуватися і ця тенденція головним чином впливає на загальну тенденцію в галузі через те, що питома вага поголів’я корів у цих господарствах становить майже 94%.

У 2012 році існуючий базис галузі дозволив виробити 173,8 тис тонн м’яса (на 4,2% більше), молока – 620,9 тис. тонн (на 1,4% менше) і яєць – 519,4 млн. штук (на 4,5% менше). За останні шість років обсяги реалізації м’яса птиці та свиней збільшились, відповідно, у 3,0 та у 1,4 раза.

Цінова політика, ринкові коливання, наявні технічні можливості агрогосподарств, економічні стимулятори – основні фактори, які забезпечують зростання або призводять до скорочення поголів’я худоби та птиці, впливають на обсяги виробництва продукції тваринництва. Так, через невідповідність закупівельних цін фактичним затратам на виробництво молока із року в рік відбувається скорочення обсягів його виробництва та зменшується поголів’я молочного стада.

Розвиток сільського господарства у 2012 році забезпечувався за рахунок будівництва та проведення реконструкції тваринницьких комплексів, розбудови системи логістики. Так, збудовано 2 тваринницьких комплекси з вирощування та відгодівлі свиней на 32,0 тис. гол. ТзОВ «Галичина-Захід» Стрийського району та на 0,2 тис. гол. ТзОВ «Верес» Яворівського району, птахофабрики м’ясного напрямку - на 1,5 млн. гол. (ТзОВ «Великолюбінське» Городоцького району та у Жидачівському районі), комплекс з вирощування грибів потужністю 300 тонн у ТзОВ «Ріо Шампіньйон» Кам'янка-Бузького району.

Введено в дію механізований зерносклад у Сокальському районі, силосні споруди на 10 тис. тонн і сховища для картоплі, овочів і фруктів на 14,4 тис. тонн одночасного зберігання у Кам’янка-Бузькому районі.

Проведено відповідну роботу та створено тваринницькі ферми сімейного типу у 80 домогосподарствах. У 6 домогосподарствах утримується по 10 корів, в 7 – від 11 до 15 корів.

В області продовжився процес укладання іноземного капіталу в галузь сільського господарства, зокрема, найбільшими інвесторами є ТзОВ ЛК «Юкрейн Груп», ТзОВ «Галичина-Захід», ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед», ТзОВ «Агролендінвест Юкей», якими вже у поточному році вкладено 55 млн. грн. інвестиційних коштів на закупівлю техніки та 9,0 млн. грн. на розвиток інфраструктури села.

Для розвитку агробізнесу за сприяння наукових інституцій розроблено 25 бізнес-планів для молодих підприємців, окремі з яких взяті ними до реалізації.

Так, 10 молодих підприємців обрали для реалізації проект «Вирощування глив», 9 – «Розведення бджіл у фермерському господарстві», 7 – «Вирощування овочів в особистому селянському господарстві», 6 – «Промислове вирощування суниці», 7 – «Вирощування кролів для задоволення потреб ринку та отримання прибутку», один підприємець – «Виробництво молока на міні-фермі з 16 корів», 2 – «Розведення і вирощування перепілок», 2 – «Вирощування гусей на птахофермі до 1000 голів», 3 – «Підприємство з вирощування риби», 2 – «Відгодівля м’ясного молодняка свиней», один підприємець – «Програма вирощування кролів», 2 – «Вирощування ремонтантної малини в умовах Львівщини», 2– «Утримання молочного поголів’я у фермерському господарстві» 2 – «Вирощування курей-бройлерів».

Для стабілізації роботи в сільськогосподарському виробництві області проведено низку заходів з науковцями, спеціалістами, інвесторами, визначено пріоритетні напрямки, розроблено аграрний паспорт області та проект Програми розвитку сільських територій Львівської області на період до 2015 року, розроблено та передбачається реалізувати у 2013 році Пілотний проект «Відродження Галицького села».

З метою розвитку кооперації на селі розроблено концепцію обласної програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (заготівельно-збутових) на період до 2015 року, скоординовано роботу з реалізації Міжнародного проекту “Надання послуг з управління двома ланцюгами додаткової вартості сільськогосподарської продукції в Україні”. На сьогодні підписано 107 грантових угод з сільськогосподарськими підприємствами, які спеціалізуються на вирощуванні фруктово-овочевих культур та у молочарстві і які освоїли грантових коштів на загальну суму 9,3 млн. гривень.

Важливою складовою для розвитку сільськогосподарського виробництва у 2012 році стала фінансова підтримка як з державного, так і з обласного бюджетів.

Так, з державного бюджету впродовж року надійшло коштів на загальну суму понад 51,6 млн. грн., які були спрямовані на реалізацію заходів програм таких як: «Організація і регулювання діяльності установ у системі агропромислового комплексу» (90,5 тис. грн.), «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі» (18317,9 тис. грн.), «Державна підтримка галузі тваринництва» (18953,1 тис. грн.), «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладання і нагляд за молодими садами та ягідниками» (13874,5 тис. грн.), «Оздоровлення та відпочинок дітей працівників АПК» (85,8 тис. грн.) та «Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації робітничих кадрів, підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу» (300,0 тис. грн.).

З обласного бюджету на загальну суму 6470,3 тис. грн. профінансовано чотири програми: «Програма підтримки підприємництва в галузі тваринництва» (170,3 тис.грн.), «Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» (1082,2 тис. грн.), «Програма підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів» (3210,5 тис. грн.) та «Програма розвитку комунального лісового господарства Львівщини» (207,3 тис.грн.)Паливно-енергетичний комплекс

Промисловим видобутком вугілля в області займається 8 шахт, у т.ч. 7 шахт ДП «Львіввугілля» та ДВАТ «Шахта «Надія».

У 2010-2011 роках продовжувалося скорочення випуску готового вугілля. Так, випуск готового вугілля у 2011 році порівняно з попереднім роком зменшився на 7,8% (на 111 тис. т) і становив 1304 тис. т. Проблемою є висока зольність вугілля, що видобувається: останніми роками вона перевищила 50 %.

У 2012 році вироблено товарного вугілля в кількості 862,0 тис. тонн або на 34,0% менше, що пояснюється наступними причинами: • Міненерговугілля у 2012 році не виділяло кошти на введення в дію нових лав, у зв’язку з чим зменшився вуглевидобуток – гірничими роботами підготовлено, але не працює 7 нових лав на шести шахтах ДП «Львіввугілля»;

 • у березні 2012 року виникла пожежа на шахті «Степова» ДП «Львіввугілля»;

 • у вересні 2012 року збагачувальна фабрика ПАТ «Львівська вугільна компанія» внаслідок аварії не проводила збагачення вугілля та зменшила його видобуток.

Видобуток природного газу в області зменшувався у 2008-2009 роках, однак у 2010-2011 роках вдалося досягти його збільшення. Так, у 2011 році було видобуто 723,7 млн.м3 газу, що на 1,7% більше порівняно з 2010 роком.

У 2012 році на родовищах області видобуто 755,4 млн.м3 природного газу або на 1,2% більше досягнутого рівня попереднього року.

Уведено в експлуатацію 11 нових свердловин: Віжомлянського, Вишнянського, Більче-Волицького, Східно-Довгівського, Рудківського, Південно-Грабинського, Орховицького, Макунівського, Дубаневицького, Дашавського та Стриганецького родовищ.

За видобутком нафти сирої Львівщина посідає 6 місце серед 9 регіонів країни, де її видобувають. У 2011 році споживання нафти в області зменшилося на 45,4% і потреби області власним видобутком нафти було забезпечено на 71,5%.

Для інтенсифікації нафтовіддачі пластів застосовувалися сучасні технічні методи видобутку енергоресурсу, зокрема, розроблено два проекти на буріння похилоспрямованих свердловин на Стинавському нафтовому родовищі, поточні та капітальні ремонти діючих нафтовидобувних свердловин. Разом з тим, недостатнє державне фінансування галузі не дозволило досягти нарощення обсягів видобутку.

У 2012 році видобуто нафти 115,3 тис. тонн, що на 0,4% більше досягнутого рівня попереднього року.

У 2011 році на Львівщині спостерігається зростання виробництва електроенергії, після падіння виробництва у 2010 та 2009 роках. Збільшення було суттєвим - вироблено 2086,4 млн.квт.год. електроенергії, що на 17,8% більше порівняно з 2010 роком.

У 2012 році виробництво електроенергії склало 2787 млн. кВт. год, що на 32,2% більше 2011 року. Зростання виробництва електроенергії у порівнянні з попереднім роком є результатом відновлення експорту електричної енергії по ПЛ «Замосць».

Обсяг виробленої електроенергії блок-станціями підприємств області у 2011 році становив 32,0 млн. кВт. год., у 2012 році вироблено 25,0 млн. кВт. год.

У 2012 році підприємствами електроенергетичної галузі на будівництво, модернізацію та реконструкцію електричних мереж і технологічного обладнання заплановано освоїти кошти понад 237 млн. грн., що дасть можливість покращити надійність електропостачання споживачів області.Транспортна інфраструктура

В області функціонує розгалужена транспортна інфраструктура. Щільність автомобільних і залізничних шляхів Львівщини є найвищою серед областей України.

Загальна протяжність мережі автомобільних доріг стоновить 17302,7 км, у тому числі загального користування – 8372,7 км, комунальної власності – 8 930 км. За цим показником область займає 3 місце в Україні. Значні обсяги інвестицій були спрямовані на підготовку області до фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що сприяло розбудові та модернізації автомобільних шляхів, у першу чергу міжнародних транспортних коридорів.

Протягом 2010-2012 років галузь не отримала необхідної державної фінансової підтримки, тому забезпечила лише поточні локальні ремонти та неповний обсяг експлуатаційних робіт. Так, поточним ремонтом відремонтовані автомобільні дороги Львів - Краківець, Львів - Шегині, Львів – Рава - Руська, Західний обхід м. Львова.

Вибірково відремонтовано ділянки автомобільних доріг:


 • Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий;

 • Угринів – Хоробрів;

 • Ковель - В.Волинський – Червоноград – Жовква;

 • Турка – Трускавець – Дрогобич - Пісочне.

Після різкого скорочення у 2009 році (на 24%) обсягів вантажних перевезень, усіма видами транспорту, третій рік поспіль перевезення проти попереднього періоду стабільно зростають: у 2010 році на 6,6%, у 2011 році – на 10,4%, у 2012 році – на 5,5%. Зростання забезпечив в основному автомобільний транспорт.

У той же час, протягом 2010-2011 років в області, як і в Україні загалом, відбувалося щорічне скорочення обсягів пасажирських перевезень усіма видами транспорту: у 2010 році на 1,9%, у 2011 році – на 6,2%, у 2012 році перевезення пасажирів скоротилось на 0,9% до рівня 2011 року.

На сьогодні більше двох третин загальнообласного обсягу перевезень пасажирів (69,8%) забезпечує автотранспорт, п’яту частину – електротранспорт, десяту – залізничний.

Третину вантажних і 40,0% пасажирських перевезень в області здійснює Львівська залізниця, яка працювала над реалізацією Комплексної програми оновлення залізничного рухомого складу України на 2008-2020 роки у напрямку оновлення локомотивного парку вантажних і пасажирських вагонів, дизелів і електропоїздів з підвищенням їх комфортності та сервісного обслуговування і Програми розвитку транспортних коридорів і комплексної програми утвердження України як транзитної держави у напрямку залучення транзитних вантажів, удосконалення технологій перевезень.

Попит в автобусних пасажирських перевезеннях на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування забезпечували 87 перевізників, які обслуговували 818 автобусних маршрутів загального користування, у тому числі 345 міжміських та 473 приміських маршрутів.

Усі 1927 населених пунктів області були охоплені транспортним сполученням, у тому числі 97,7% всіх сіл з населенням більше 10 чоловік.

В останні роки позитивною тенденцією для галузі є оновлення рухомого складу, яке вже оновлено на 80%, головним чином, на автобуси великої та середньої вмістимості.

З метою удосконалення пасажирських перевезень розроблено Програму оптимізації маршрутної мережі пасажирських автобусних перевезень у Львівській області на 2012-2015 роки, що дасть змогу вдосконалити організацію руху на основі сучасних засобів комп’ютерної техніки, зв’язку, супутникової навігації та програмних систем автоматизованого проектування й управління.

В області створюються належні умови для стабільного та пріоритетного розвитку сфери пасажирського транспорту, вдосконалюється організація пасажирських перевезень, забезпечується оновлення парку машин сучасними транспортними засобами тощо.

Зв'язок та телекомунікації

Мережа телефонного зв’язку в області стабільно розвивається. Монтована ємність телефонних станцій Львівської філії ВАТ «Укртелеком» перевищує 505 тис. номерів і залишилася на рівні 2011 року. Кількість телефонних апаратів на 100 чол. становить 24,5 номерів, у тому числі: у міській місцевості – 33,0, у сільській - 10,0 номерів.

Обсяг капітальних вкладень на розвиток телефонної мережі перевищив 11,0 млн. гривень.

Інтенсивно розвивалася мережа стільникового зв’язку. Сьогодні у Львівській області кількість користувачів стільникового зв’язку становить 2,6 млн., із розрахунку на 1000 осіб населення припадає 1011 абонентів (в Україні – 1218 абонентів). Це свідчить про те, що більшість населення користується послугами одного виду зв’язку, а деякі з них – послугами одразу кількох операторів.

На Львівщині динамічно розвивається комп’ютерний зв'язок, що пов’язано з підключенням до інформаційної мережі «Інтернет» все більшої кількості користувачів. Станом на 2012 рік в області нараховувалося 185,7 тис. абонентів мережі «Інтернет», що майже у 5 разів більше, ніж у 2005 році. Це склало 4,4% загальнодержавної кількості.

В області розпочато реалізацію Програми оптимізації мережі поштового зв’язку, що передбачає проведення широкомасштабного комплексу робіт, спрямованих на підвищення ефективності виробництва, поліпшення якості надання послуг і скорочення непродуктивних витрат. Реалізація Програми зумовить реорганізацію районних вузлів у напрямку їх укрупнення та створення міжрайонних вузлових центрів, побудованих за принципом функціональної доцільності.

У 2012 році проводилась робота з формування концепції та Програми інформатизації Львівської області. Підготовлений детальний план діяльності робочої групи, який передбачає впровадження системи електронного врядування або інформатизації місцевих органів державної влади.

Будівельна галузь

Чотири роки поспіль в області скорочувалися обсяги будівництва, хоча у 2011 році темпи спаду будівельної продукції уповільнились.

У 2011 році підприємства Львівщини виконали будівельних робіт на суму 2538,1 млн.грн., що на 3,4% менше, ніж у попередньому році (у 2010 році спад становив 18,6%). Частка обсягів робіт, виконаних будівельниками Львівської області у 2011 році, в Україні становила 4,2%. За обсягом будівельних робіт Львівщина серед усіх регіонів посіла восьме місце, а за темпами приросту – 21.

Скорочення обсягів будівельних робіт допущено підприємствами майже усіх основних видів будівельної діяльності. Обсяги робіт, виконані на об’єктах фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, суттєво не вплинули на загальнообласні показники, оскільки в основному виконувались будівельними підприємствами з інших регіонів України.

Підприємства Львівщини за 2012 рік виконали будівельних робіт на суму 2275,4 млн.грн., що на 26,3% менше, ніж у 2011 році.

Значний спад будівельних робіт, в основному, обумовлений скороченням більш ніж на третину обсягів підприємств, що здійснюють будівництво будівель, на які припадало 42,4% виконаних робіт. Також суттєве скорочення обсягів будівельних робіт допустили підприємства, що здійснюють монтаж металевих конструкцій (на 64,3%), прокладання магістральних і місцевих трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання (на 36,8%), будівництво промислових об’єктів (на 35,9%), будівництво доріг (на 16,6%), роботи з установлення інженерного устаткування (на 11,4%), роботи із завершення будівництва (на 9,1%). Підприємства, що здійснюють розвідувальне буріння та свердління, виконали 17,0% від загального обсягу будівельних робіт та допустили спад на 2,0%.Житлове будівництво

Після значного скорочення обсягів житлового будівництва у 2009 році (введення в експлуатацію житла було вдвічі меншим від рівня попереднього року), у 2011 та 2012 роках відбулося зростання введення житла відповідно на 84,6% та 86,8%.

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України для Львівської області на 2012 рік був визначений плановий показник введення в експлуатацію житла в обсязі – 720,0 тис.кв.м загальної площі житла.

Для його виконання обласна державна адміністрація розробила Комплексну регіональну програму розвитку житлового будівництва у Львівській області на 2012 рік, яка передбачала виконання показника в обсязі 724,9 тис.кв.м.

У січні–грудні 2012 року на Львівщині введено в експлуатацію 731,4 тис.м2 загальної площі житла, що в 1,2% більше, ніж за відповідний період попереднього року (січень–грудень 2011року 722,7 тис.м2).

Переважно в області вводились в експлуатацію одноквартирні будинки, на які припадало три чверті загальної площі житла. Упродовж січня–грудня 2012 року населенням введено в дію 2418 будинків садибного типу загальною площею 548,3 тис.м2.

Із трьома та більше квартирами здано в експлуатацію 51 будинок загальною площею 179,5 тис.м2. Порівняно з січнем–груднем 2011 роком введення багатоквартирного житла становить на 29,3% менше. Також у січні–грудні 2012 року прийнято в експлуатацію гуртожиток загальною площею 3,6 тис.м2.

У січні–грудні 2012 році здано в експлуатацію 4960 нових квартир. Середня площа однієї новозбудованої квартири становила 147,4м2 загальної площі. Серед збудованих квартир переважають трьохкімнатні. Кожна п’ята новозбудована квартира є однокімнатною.

Найбільше житла у січні–грудні 2012 року збудовано в м. Львові – 242,4 тис.м2 або третину від загального введення. Також значні обсяги житла введені у Пустомитівському районі (15,7%), Яворівському (4,7%), Дрогобицькому (4,3%) районах.

Збільшення обсягів введення житла досягнуто майже в усіх регіонах області, з них найбільше у Пустомитівському, Яворівському, Дрогобицькому, Жовківському районах, Дрогобичі, Бориславі, Самборі та Червонограді.Гуманітарна та соціальна сфери

Охорона здоров’я

Упродовж 2012 року спостерігалася позитивна динаміка показника народжуваності, який становить 11,9 на 1000 населення порівняно з 11,4 у 2011 році. Показник загальної смертності населення дещо збільшився і становить 12,5 на 1000 населення порівняно з 12,3 у 2011 році. Показник природного зменшення населення покращився у порівнянні з 2011 роком – «мінус» 0,6‰ порівняно з «мінус» 0,8‰ відповідно.

Упродовж 2012 року у мережі закладів охорони здоров’я області відбулись наступні зміни: перепрофільовано 2 фельдшерсько-акушерських пункти (надалі ФАП) в сільській лікарській амбулаторії (надалі СЛА) загальної практики – сімейної медицини, відкрито один ФАП. Таким чином, медичну допомогу населенню області надають 346 закладів охорони здоров’я та 1010 ФАПів. Збільшення кількості лікувально-профілактичних закладів упродовж останніх років відбувалось переважно за рахунок зростання чисельності лікарських амбулаторій (з 165 у 2005 році до 199 у 2012 році, з них 188 – сільських) шляхом перепрофілювання дільничних лікарень та ФАПів.

Станом на кінець 2012 року мережа стаціонарних ліжко-місць становить 22390 ліжко-місць, показник забезпеченості населення ліжко-місцями на 10 тис. населення становить 88,75. В області продовжувався розвиток стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги населенню. Упродовж 2012 року кількість ліжко-місць денного перебування у поліклініці збільшилась на 105 ліжко-місць з початку року і становить 2461 ліжко-місце, показник забезпеченості ліжко-місцями денного стаціонару – 9,8 на 10 тис. нас. (порівняно з 9,2 на кінець 2011 року).

Кількість закладів загальної практики-сімейної медицини (надалі ЗПСМ) становить 282 заклади, у тому числі 172 сільські лікарські амбулаторії ЗПСМ (91,5% від усіх СЛА області). Упродовж 2012 року загальна кількість закладів ЗПСМ збільшилась на 7 закладів. Кількість населення області, яке обслуговується лікарями загальної практики-сімейної медицини, становить 1448,6 тис. осіб або 57,4% усього населення області.

У закладах охорони здоров’я області у 2012 році працювало 11,6 тис. фізичних осіб лікарів, забезпеченість лікарями на 10 тис. населення – 45,9 порівняно з 45,8 у 2011 році. Чисельність середнього медичного персоналу – 24,3 тис. фізичних осіб порівняно з 24,1 тис. на кінець 2011 року. Забезпеченість середнім медичним персоналом на 10 тис. населення – 96,2 порівняно з 95,4 у 2011 році.

На балансі закладів охорони здоров’я області перебувало близько більше 1,5 тис. будівель, у т. ч. майже 56% лікувального призначення. У розпорядженні закладів охорони здоров’я області знаходилось понад 1000 одиниць транспортних засобів, з них майже 93% експлуатувалося. З числа наявних автомобілів більше 26% спрацьовані на 90-100% і потребують заміни. Потреба у транспортних засобах ЛПЗ області становить понад 400 одиниць.

Сільські ЛПЗ мають в наявності 190 автомобілів, майже 97% яких експлуатувалося. Потреба в транспортних засобах для сільської медицини відповідно до встановлених нормативів становить 76 одиниць. На сьогоднішні зовсім не забезпечені автотранспортом 27 сільських лікарських амбулаторій, що складає майже 15% загальної кількості СЛА області.

Упродовж 2012 року реконструйовано 12 та відремонтовано 115 ФАПів за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів і позабюджетних надходжень. Завершено паспортизацію всіх ФАПів області, а також інвентаризацію наявного у них обладнання згідно з затвердженими табелями оснащення.

У закладах охорони здоров’я області забезпечено належні умови для народження дітей, зокрема, в усіх пологових відділеннях організовано 100% сумісне перебування матері і дитини, 80% пологових залів є «індивідуальними» або «сімейними», близько 62% пологів є «партнерськими». Сертифіковані за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров’я ЮНІСЕФ на відповідність статусу «Лікарня доброзичлива до дитини» 29 закладів охорони здоров’я материнства і дитинства.

В області введено в експлуатацію корпоративну мережу конвенційного радіозв’язку для забезпечення єдиної системи екстреної медичної допомоги. У структуру центру екстреної медичної допомоги введено 2 самостійні станції швидкої медичної допомоги (м. Львіві і м. Дрогобич), на базі 62 існуючих відділень швидкої медичної допомоги створено підстанції та пункти екстреної (швидкої) медичної допомоги, як структурні підрозділи на правах відділень територіального Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Освіта

Дошкільна освіта Львівщини вирізняється найвищою в Україні динамікою свого розвитку. У 2012 році відкрито 38 дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) та 80 груп у діючих ДНЗ, що дало можливість додатково охопити дошкільною освітою 3670 дітей. Від оренди звільнено 8 приміщень. Щорічно зростає показник охоплення дітей дошкільною освітою: від 1 до 6 років – 48%, від 3 до 6 років – 90 %, 5-річного віку – 100%. Станом на 01.01.2013 в області функціонує 707 навчальних закладів, які забезпечують дошкільну освіту, у тому числі 149 навчально-виховних комплексів. У дошкільних закладах виховуються 65 тис. дітей.

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти у 2012 році збудовано і добудовано 5 навчальних закладів на 1007 місць: 2 навчально-виховні комплекси (с. Бірки Яворівського району, м. Городок на базі школи № 5), 3 школи (с. Ставчани Пустомитівського району, м. Буськ, с. Вороняки Золочівського району). У 2012-2013 навчальному році функціонує 1419 закладів, у яких навчаються 254811 учнів.

З 01.09.2012 у початковій школі розпочато впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти та нових навчальних програм для початкової школи.

Підвіз учнів до загальноосвітніх навчальних закладів в області здійснюють 236 шкільних автобусів, які придбано на виконання Державної, обласної та місцевих програм «Шкільний автобус»: 104 – за кошти державного бюджету (44%), 26 – Світового банку (11%), 95 – місцевого бюджету (обласного, районного (40%), 11 – спонсорські кошти (5%). У 2012 році з обласного бюджету виділено 2,4 млн. грн. для придбання 6 шкільних автобусів. Станом на 01.01.2013 перевезенням охоплено 80% учнів.

В області функціонує 1299 навчальних комп’ютерних комплексів (НКК), створено понад 13,5 тис. робочих місць. У 2012 році з обласного бюджету виділено 1,4 млн. грн. для придбання комп’ютерної техніки. Середній показник забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів усіх ступенів НКК становить 77%.

Для дітей з особливими освітніми потребами створено 12 Центрів ранньої допомоги дітям, відкрито 6 класів на базі спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей з різними нозологіями. 20 спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів забезпечують рівний доступ до освіти дітей з особливими потребами.

Система професійно-технічної освіти Львівської області охоплює 59 професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ). У 2012 році реорганізовано Професійно-технічне училище № 82 м. Судова Вишня у державний навчальний заклад «Судововишнянський професійний ліцей». У ПТНЗ області щорічно навчається понад 30 тис. учнів з 136 робітничих професій та 19 спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». У 2012 році професійно-технічними навчальними закладами випущено 12624 кваліфікованих робітників, з них працевлаштовано 11704 (92,7%).

Для освітніх потреб обдарованої учнівської молоді функціонує 61 заклад нового типу (гімназії, ліцеї, колегіуми). У 2012 році на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток обдарованої молоді, передбачено 2,7 млн. гривень. Львівщина займає 3 місце в Україні за результатами Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, друге – за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, четверте – за результатами Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

Культура

У Львівській області у 2012 році діяло 19 головних музеїв та понад 40 їхніх філій та відділів системи Міністерства культури України (з яких: 2 – державних, 7 – обласного підпорядкування, 2 – підпорядкування Львівської міської ради, 2 музеї підпорядкування НАН України, інші – районного та міського підпорядкування, а також Комунальний виставковий комплекс «Львівський палац мистецтв»).

У 2012 році діяло 9 професійних театрів, що перебувають в системі Міністерства культури України, з них – 2 театри – в обласному підпорядкуванні.

На професійному рівні, музично-концертну діяльність Львівщина репрезентує шістьма культурно-мистецькими організаціями, п’ять з яких – обласного підпорядкування.

За підсумками 2012 року на одну одиницю зменшилася мережа публічних бібліотек. Станом на 01.01.2013 бібліотечне обслуговування населення Львівської області здійснює 1335 публічних бібліотек, у т. ч. 3 – обласних, 3 – для юнацтва, 64 – для дітей; 1145 із загальної кількості бібліотек знаходиться у сільській місцевості.

На початок 2013 року у Львівській області функціонувало 1413 клубних закладів всіх систем і відомств, у тому числі 1368 – системи Міністерства культури України, 45 – інших міністерств і відомств. З них – 1276 розташовані у сільській місцевості.

У клубних закладах системи Міністерства культури України працюють близько 6000 колективів самодіяльної художньої творчості, у тому числі 385 аматорських колективів, за досягнуті високі творчі успіхи, удостоєні почесних звань «Народного» і «Зразкового». У зазначених колективах беруть участь понад 77,5 тис. осіб (учасників).

Упродовж останніх років стабільно функціонує мережа мистецьких навчальних закладів, яка включає п’ять ВНЗ I-II рівнів акредитації і 73 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

У п’яти вищих мистецьких навчальних закладах здобуває освіту 1621 студент. Навчально-виховний процес забезпечують 660 викладачів.

У початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах області на початок 2012/13 навчального року навчалося 22129 учнів.

Більшість дітей навчається у 41 музичній та 27 мистецьких школах Львівщини, решта – у 2 художніх, 2 – у хорових та 1 – у хореографічній школі.

Серед найважливіших подій у 2012 році є відкриття 13.10.2012 І черги Музею визвольної боротьби України – відділу Львівського історичного музею. Ця подія є знаковою з огляду на той факт, що від ідеї створення цього музею до її реалізації минуло майже десять років. Відкриття музею було приурочене до 70-річчя створення УПА.

Упродовж року в області відбувся ряд важливих урочистих заходів на відзначення державних і національних свят. Зокрема, проводились урочисті академії, концерти, реалізовувались культурно-мистецькі проекти, організовувались конкурси-фестивалі та конкурси-огляди аматорських колективів тощо.

В області відбулося багато значимих фестивалів. У серпні 2012 року у Турківському районі проведено V Ювілейні Всесвітні Бойківські фестини. Цей захід став масштабним культурно-мистецьким дійством, спрямованим на відродження традиційної народної культури карпатського регіону, промоцію його туристичних можливостей.Сім’я і молодь

Сімейна та молодіжна політика в області є важливим напрямком діяльності в інтересах молодої людини, дитини, родини, суспільства, держави з урахуванням можливостей Львівщини, її економічного, соціального, історичного, культурного розвитку і світового досвіду державної підтримки щодо молоді.

Упродовж 2011 року та у 2012 році реалізовується Програма безкоштовного навчання плаванню дітей з багатодітних сімей, на потреби якої витрачено 300,0 тис. грн. і передбачено ще 300,0 тис. гривень.

На придбання шкільного інвентарю та приладдя дітям з багатодітних сімей виділено 850,0 тис. гривень. Кошти у 2011 році скеровані в райдержадміністрації та міськвиконкоми міст обласного значення і за них придбано 10 380 пакунків на загальну суму 845,6 тис. гривень. У 2012 році закуплено 100 тис. ручок, 12,2 тис. циркулів, 12,2 тис. папок-конвертів; проведено конкурсні торги на закупівлю 417тис. зошитів.

З метою пропагування усвідомленого батьківства серед молоді були проведені наступні заходи:

– до Дня матері та Дня сім’ї;

– духовно-просвітницькі заходи в районах Львівщини спільно з Львівською молодіжною громадською організацією «Українська Молодь – Христові»;

– тренінги «Етика подружнього життя» з тією ж організацією в Стрийському та Перемишлянському районах.

Послугами оздоровлення та відпочинку у 2011 році охоплено понад 135,7 тис. дітей (51,5% від загальної кількості дітей шкільного віку). Оздоровленням забезпечено 100% дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Загалом, близько 26 тис. дітей з багатодітних сімей, що становить понад 50% з усієї кількості дітей даної категорії, охоплено послугами оздоровлення та відпочинку, що відповідає поставленим завданням.

Послугами оздоровлення та відпочинку у 2012 році охоплено майже 144 тис. дітей (55,7% від загальної кількості дітей шкільного віку). Оздоровленням забезпечено 100% дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, понад 36 тис. дітей з багатодітних сімей.

Захист прав дитини

Станом на 01.12.2012 на первинному обліку служб у справах дітей області перебуває 2801 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування (на 01.01.2012 – 2860), з них в сімейні форми виховання влаштовано 83,6% (на 01.01.2012 – 81,3%).

Найкращий показник щодо влаштування дітей в сімейні форми виховання у Бродівському – 94,2 %, Городоцькому – 88,0%, Стрийському – 92,9%, Яворівському – 90,3% районах та м.Моршині – 100%, м.Бориславі – 98,3%.

Найгірший показник влаштування в Золочівському – 67,9 %, Кам'янка – Бузькому – 70,9%, Самбірському – 71,4% районах і м. Червонограді – 68,8%, м. Стрию – 69,6 %.

За 11 місяців поточного року службами у справах дітей райдержадміністрацій, міських рад поставлено на первинний облік та надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування 373 дітям, що на 145 дітей менше, ніж у 2011 році, з них 255 дітей влаштовано в сім’ї опікунів і піклувальників, 18 – до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, 25 – усиновлено громадянами України, 9 – в сім'ях родичів знайомих. Таким чином, до сімейних форм виховання влаштовано 82,3 % від загальної кількості виявлених дітей.


с. 1 с. 2 с. 3 ... с. 21 с. 22

скачать файл

Смотрите также: