Розділ І. Аналітична частина 5


с. 1 ... с. 18 с. 19 с. 20 с. 21 с. 22

Розділ IV. Програмно-цільове забезпечення виконання Стратегії розвитку Львівщини

4.1. Обласні програми з вирішення найважливіших проблем розвитку економіки та соціальної сфери області у 2013 році


Одним із стратегічних завдань діяльності обласної державної адміністрації є використання програмно-цільового методу для визначення та обґрунтування цільових і найбільш оптимальних завдань і заходів з вирішення проблем розвитку економіки і соціальної сфери.

З метою створення умов для оптимізації ресурсного забезпечення з обласного бюджету на фінансування заходів обласних програм і покращення прозорості щодо використання зазначених коштів, та враховуючи положення ст.20 «Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі» Бюджетного кодексу України і вимоги доручення Кабінету Міністрів України від 06.10.2011 № 21412/52/1-11 щодо проведення оптимізації регіональних програм, на 2013 рік визначено 19 комплексних програм (блоків), які охоплюють усі головні напрямки діяльності соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області:

1. Комплексна програма «Освіта Львівщини»на 2013 – 2016 роки;

2. Комплексна програма «Здоров’я мешканців Львівщини» на 2013 – 2014 роки;

3. Комплексна програма «Спорт Львівщини» на 2013 – 2016 роки;

4. Комплексна програма «Розвиток сільського господарства Львівщини» на 2013 – 2015 роки;

5. Комплексна програма «Ліси Львівщини» на 2013 – 2015 роки;

6. Комплексна програма «Соціальна підтримка населення Львівської області» на 2013 – 2014 роки;

7. Комплексна програма «Сім’я та молодь Львівщини» на 2013 – 2016 роки;

8. Комплексна програма «Інформаційний простір та громадянське суспільство» на 2013 – 2016 роки;

9. Комплексна програма «Розвиток культури та охорона культурної спадщини Львівської області» на 2013 – 2015 роки;

10. Комплексна програма «Запобігання надзвичайних ситуацій у Львівській області»;

11. Комплексна програма «Економіка Львівщини» на 2013 – 2015 роки;

12. Комплексна програма «Енергоощадність» на 2013 – 2016 роки;

13. Комплексна програма «Міжнародне співробітництво» на 2013 – 2015 роки;

14. Комплексна програма «Туризм Львівщини»;

15. Комплексна програма «Містобудування та будівництво Львівської області на 2013 – 2017 роки»;

16. Комплексна програма «Дороги Львівщини»;

17. Комплексна програма «Забезпечення діяльності Львівської облдержадміністрації, ради»;

18. Комплексна програма «Житлово-комунальне господарство Львівщини» на 2013 – 2020 роки;

19. Комплексна програма «Збереження навколишнього природного середовища Львівської області».

У склад кожної із комплексних програм входять обласні цільові програми, які затверджені або знаходяться у стадії розробки та затвердження.Перелік і структура комплексних програм (блоків) наведена у таблиці:

4.2. Перелік і структура комплексних програм (блоків) за головними напрямками діяльності соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області

з/п

Назва обласної програми

Розробник (розпорядник коштів) програми

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів обласного бюджету на 2013 рік, тис. грн

Усього

у тому числі:

заг.фонд

спецфонд

1. Комплексна програма «Освіта Львівщини» на 2013 – 2016 роки

1.1

Програма розвитку освіти Львівщини на 2013 – 2016 роки

Департамент з питань освіти, науки, сім’ї та молоді ОДА

13850,0

13300,0

550,0

1.2

Програма поповнення бібліотечних фондів

Департамент з питань освіти, науки, сім’ї та молоді ОДА

300,0300,0

1.3

Обласна цільова програма фінансування підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

Управління ресурсного забезпечення та господарського обслуговування ОДА

250,0

250,0Усього

14400,0

13550,0

850,0

2. Комплексна програма «Здоров’я мешканців Львівщини» на 2013 – 2014 роки

2.1

Програма «Розвиток сімейної медицини та її профілактичної спрямованості на 2012 – 2014 роки»

Департамент охорони здоров`я ОДА

2000,02000,0

2.2

Програма розвитку мережі комунальних аптек у Львівській області та забезпечення населення Львівщини соціальними ліками у 2013 – 2014 роках

Департамент охорони здоров`я ОДА

3000,03000,0

Усього

5000,05000,0

3. Комплексна програма «Спорт Львівщини» на 2013 – 2016 роки

3.1

Обласна цільова програма «Спортивний майданчик» на 2011 – 2016 роки

Управління з питань фізичної культури та спорту ОДА

1000,01000,0

3.2

Програма підтримки та розвитку спорту у сільській місцевості Львівської області на 2013 рік

Управління з питань фізичної культури та спорту ОДА

500,0

500,0Усього

1500,0

500.0

1000,0

4. Комплексна програма «Розвиток сільського господарства Львівщини» на 2013 – 2015 роки

4.1

Комплексна програма підтримки та розвитку агропромислового комплексу Львівської області на 2013 – 2015 роки

Департамент агропромислового розвитку ОДА

8300,0

8100,0

200,0

Усього

8300,0

8100,0

200,0

5. Комплексна програма «Ліси Львівщини» на 2013 – 2015 роки

5.1

Програма розвитку комунального лісового господарства Львівщини на 2012 – 2015 роки

Департамент агропромислового розвитку ОДА

1800,01800,0

Усього

1800,01800,0

6. Комплексна програма «Соціальна підтримка населення Львівської області» на 2013 – 2014 роки

6.1

Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2011 – 2013 роки

Департамент соціального захисту населення ОДА

2085,0

2085,06.2

Програма надання одноразової адресної допомоги найбільш незахищеним категоріям громадян – реабілітованим за статтею 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» та потерпілим від політичних репресій

Департамент соціального захисту населення ОДА

2200,0

2200,06.3

Комплексна обласна програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2012 – 2014 роки

Департамент соціального захисту населення ОДА

1057,0

1057,06.4

Програма виплати одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам області

Департамент соціального захисту населення ОДА

10000,0

10000,0Усього

15342,0

15342,07. Комплексна програма «Сім’я та молодь Львівщини» на 2013 – 2016 роки

7.1

Програма з покращення соціального захисту багатодітних сімей, які проживають на території Львівської області

Департамент з питань освіти, науки, сім’ї та молоді ОДА
Управління з питань фізичної культури та спорту ОДА

850,0


300,0

850,0


300,0

7.2

Комплексна програма профілактики і запобігання поширенню пияцтва та алкоголізму серед населення Львівської області на 2011 – 2014 роки

Департамент з питань освіти, науки, сім’ї та молоді ОДА

250,0

250,07.3

Програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року у Львівській області

Служба у справах дітей ОДА

225,0

225,0Усього

1625,0

1625,08. Комплексна програма « Інформаційний простір та громадянське суспільство» на 2013 – 2016 роки

8.1

Регіональна програма сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2013 – 2016 роки

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА

12800,0

8467,0

4333,0

8.2

Обласна програма відзначення у Львівській області свят державного, регіонального, місцевого значення, пам’ятних дат, історичних подій та аналізу суспільно-політичної ситуації в регіоні

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА

1200,0

1200,0Усього

14000,0

9667,0

4333,0

9. Комплексна програма «Розвиток культури та охорона культурної спадщини Львівської області» на 2013 – 2015 роки

9.1

Програма розвитку української мови, української культури та історичної свідомості громадян України на території Львівської області на 2012 – 2014 роки

Департамент з питань культури, охорони культурної спадщини та культурних цінностей ОДА

1200,0

1200,09.2

Програма поповнення бібліотечних фондів Львівської області на 2013 рік

Департамент з питань культури, охорони культурної спадщини та культурних цінностей ОДА

900,0900,0

9.3

Програма розвитку культури на 2013 рік

Департамент з питань культури, охорони культурної спадщини та культурних цінностей ОДА

500,0

500,09.4

Програми розвитку кінематографії на 2013 рік

Департамент з питань культури, охорони культурної спадщини та культурних цінностей ОДА

432,0

432,09.5

Регіональна програма розбудови сфери охорони культурної спадщини Львівської області на 2013 – 2015 роки

Департамент з питань культури, охорони культурної спадщини та культурних цінностей ОДА

2506,4

2506,4Усього

5538,4

4638,4

900,0

10. Комплексна програма «Запобігання надзвичайних ситуацій у Львівській області»

10.1

Програма створення Львівського регіонального резерву матеріально-технічних ресурсів на 2011 – 2013 роки

Департамент з питань цивільного захисту ОДА

950,0

315,0

635,0

10.2

Програма розвитку Львівської обласної контрольно-рятувальної служби туристсько-спортивної спілки України на 2011 – 2013 роки

Департамент з питань цивільного захисту ОДА

100,0

50,0

50,0

10.3

Програма з організації рятування на водах Львівської області на 2013 рік

Департамент з питань цивільного захисту ОДА

1600,0

1540,0

60,0

Усього

2650,0

1905,0

745,0

11. Комплексна програма «Економіка Львівщини» на 2013 – 2015 роки

11.1

Регіональна програма розвитку малого і середнього підприємництва у Львівській області на 2013 – 2015 роки

Департамент економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості ОДА

500,0

500,011.2

Регіональна програма розвитку виставкової діяльності та моніторингу Стратегії розвитку Львівщини до 2015 року на 2011 – 2013 роки

Департамент економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості ОДА

200,0

200,011.3

Програма інвестиційного розвитку Львівської області на 2011 – 2015 роки

Департамент економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості ОДА

800,0

800,011.4

Програма проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на 2011 – 2015 роки

Департамент фінансів ОДА

5000,0

5000,011.5

Програма з проведення бюджетного моніторингу та вдосконалення показників оцінювання ефективності використання бюджетних коштів

Департамент фінансів ОДА

185,0

185,0Усього

6685,0

6685,012. Комплексна програма «Енергоощадність» на 2013 – 2016 роки

12.1

Програма енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2010 – 2015 роки

Департамент фінансів ОДА

7133,07133,0

12.2

Програма енергозбереження для населення Львівщини на 2013 – 2016 роки

Департамент економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості ОДА

1975,0

1975,0Усього

9108,0

1975,0

7133,0

13. Комплексна програма «Міжнародне співробітництво» на 2013 – 2015 роки

13.1

Регіональна програма з міжнародного і транскордонного співробітництва, європейської інтеграції на 2012 – 2014 роки

Департамент міжнародного співробітництва та туризму ОДА

600,0

600,013.2

Регіональна програма співпраці із закордонними українцями, трудовими мігрантами та реемігрантами на 2013 – 2015 роки

Департамент міжнародного співробітництва та туризму ОДА

194,0

194,0Усього

794,0

794,014. Комплексна програма «Туризм Львівщини»

14.1

Програма розвитку туризму та рекреації у Львівській області на 2011 – 2013 роки

Департамент міжнародного співробітництва та туризму ОДА

350,0

350,0Усього

350,0

350,015. Комплексна програма «Містобудування та будівництво Львівської області на 2013 – 2017 роки»

15.1

Програма розроблення містобудівної документації у Львівській області на 2011-2015 роки

Управління архітектури, містобудування та інфраструктурних проектів ОДА

1000,0

1000,015.2

Програма розвитку земельних відносин у Львівській області на 2011 – 2015 роки

Управління архітектури, містобудування та інфраструктурних проектів ОДА

3000,03000,0

15.3

Регіональна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2013 – 2015 роки

Управління архітектури, містобудування та інфраструктурних проектів ОДА

1200,0

400,0

800,0

15.4

Обласна цільова програма забезпечення молоді житлом у Львівській області на 2013 – 2017 роки

Управління архітектури, містобудування та інфраструктурних проектів ОДА

203,0203,0

Усього

5403,0

1400,0

4003,0

16. Комплексна програма «Дороги Львівщини»

16.1

Програма фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг на 2013 рік

Департамент фінансів ОДА

30000,030000,0

Усього

30000,030000,0

17. Комплексна програма «Забезпечення діяльності Львівської облдержадміністрації, ради»

17.1

Обласна програма щодо організації та проведення протокольних і масових заходів Львівської обласної ради у 2013 році

Обласна рада

550,0

550,017.2

Програма щодо організації та проведення протокольних і масових заходів на 2013 рік

Управління ресурсного забезпечення та господарського обслуговування ОДА

550,0

550,0Усього

1100,0

1100,018. Комплексна програма «Житлово-комунальне господарство Львівщини» на 2013 – 2020 роки

18.1

Програма «Питна вода» на 2012 – 2020 роки у Львівській області

Департамент житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу ОДА

700,0

200,0

500,0

18.2

Регіональна цільова економічна програма енергоефективності у Львівській області на 2013 – 2015 роки

Департамент житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу ОДА

300,0300,0

Усього

1000,0

200,0

800,0

19. Комплексна програма «Збереження навколишнього природного середовища Львівської області»

19.1

Регіональна програма забезпечення діяльності регіональних ландшафтних парків області на 2011 – 2013 роки

Департамент економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості ОДА

600,0

600,0Усього

600,0

600,0Разом за усіма програмами

125195,4

68431,4

56764,0

с. 1 ... с. 18 с. 19 с. 20 с. 21 с. 22

скачать файл

Смотрите также: