Розділ І. Аналітична частина 5


с. 1 ... с. 19 с. 20 с. 21 с. 22

Розділ.V Пріоритетні напрямки та Основні макропоказники економічного та соціального розвитку Львівської області на 2014-2015 роки

5.1. Пріоритетні напрямки розвитку Львівської області
на 2014-2015 роки


Очікується, що 2014–2015 роки стануть періодом якісних структурних зрушень в економіці у бік посилення ролі інноваційної моделі розвитку, а також суттєвого вдосконалення ринкових інститутів і поступового досягнення європейських стандартів життя населення.
У 2014 та 2015 роках проводитиметься реалізація стратегії випереджального розвитку, тобто реалізація ряду структурних реформ у всіх галузях економіки, яка гарантуватиме в середньостроковій перспективі щорічні темпи зростання ВРП.

Чинниками такого зростання буде нарощування обсягів основних фондів, підвищення фондовіддачі та продуктивності праці на основі впровадження у виробництво новітніх технологій.


Пріоритетні напрямки розвитку промислового комплексу:

  • стабілізація роботи промислових підприємств;

  • нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, розширення її асортименту та підвищення якості шляхом ефективного використання місцевого ресурсного потенціалу;

  • підтримка стабільного функціонування ключових бюджетоутворюючих підприємств;

  • оновлення матеріально-технічної бази відповідно до новітніх досягнень науки, технологій та світових стандартів, комплексна механізація та автоматизація трудомістких процесів;

  • реалізація інвестиційних проектів міжгалузевого співробітництва та створення індустріальних парків.


Пріоритетні напрямки розвитку агропромислового комплексу:

  • збільшення обсягів виробництва валової сільськогосподарської продукції з метою забезпечення продовольчої безпеки держави;

  • зростання виробництва вітчизняних продуктів харчування та підвищення рівня споживання продукції населенням;

  • подальший розвиток великотоварного високоефективного виробництва тваринницької продукції шляхом будівництва нових тваринницьких ферм, відтворення і раціонального використання племінних ресурсів;

  • розвиток інфраструктури аграрного ринку: добудова оптових ринків сільськогосподарської продукції у всіх регіонах; будівництво овоче- та картоплесховищ; розвиток мережі обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів із заготівлі сільськогосподарської продукції.

Пріоритетні напрямки розвитку сфери підприємництва:

 • вдосконалення системи державної реєстрації суб’єктів господарювання та підвищення ефективності дозвільної системи;

 • підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики;

 • вдосконалення інвестиційної та фінансово-кредитної підтримки розвитку підприємницької діяльності області;

 • впровадження ринкових підходів до ресурсного забезпечення суб’єктів малого підприємництва;

 • розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, в т.ч. інноваційної, та вдосконалення інформаційного забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності;

 • створення стимулів для інноваційно-технологічного розвитку регіону;

 • підвищення якості освітніх послуг для суб’єктів малого та середнього підприємництва.


Пріоритетні напрямки розвитку галузі охорони здоров’я:

 • посилення профілактики та забезпечення раннього виявлення захворювань;

 • підвищення якості медичної допомоги та доступності медичних послуг;

 • створення стимулів для здорового способу життя населення та умов праці;

 • створення соціальних аптечних закладів, насамперед у сільській місцевості;

 • реалізація інвестиційного проекту «Будівництво Львівської обласної клінічної лікарні»;

 • забезпечення інтенсивного розвитку обласного центру медицини катастроф, удосконалення діяльності служби швидкої та невідкладної медичної допомоги у сільській місцевості;

 • забезпечення функціонування і розвиток мережі клінік – «дружніх до молоді» та лікарень – «доброзичливих до дитини»;

 • впровадження формулярної системи надання медичної допомоги на первинному та вторинному рівнях на відповідній адміністративній території, з врахуванням діяльності мережі аптечних закладів як безпосередніх учасників лікувального процесу;

 • здійснення автономізації та зміна господарського статусу закладів охорони здоров’я (створення комунальних неприбуткових некомерційних підприємств охорони здоров’я).


Пріоритетні напрямки розвитку галузі освіти:

 • забезпечення дітей додатковими місцями у дошкільних навчальних закладах, сприяння ініціативі фізичних та юридичних осіб у відкритті приватних дошкільних навчальних закладів, з метою охоплення дошкільною освітою 100% дітей від 3 до 6 років;

 • переведення загальноосвітніх навчальних закладів на навчання в одну зміну;

 • забезпечення 100% підключення навчальних закладів до мережі Інтернет, 100% впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій;

 • перехід початкової ланки освіти на новий Державний стандарт змісту освіти;

 • забезпечення функціонування шкільних їдалень у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ та І-ІІ ступенів з метою забезпечення учнів гарячим харчуванням;

 • завершення створення на базі районних, міських психолого-медико-педагогічних консультацій центрів ранньої допомоги дітям.


Пріоритетні напрямки розвитку галузі культури:

 • підтримка і розвиток академічного музичного та театрального мистецтва;

 • розвиток музейної галузі;

 • підтримка та стимулювання розвитку аматорського мистецтва та народної творчості;

 • підтримка обдарованої молоді шляхом проведення мистецьких конкурсів, оглядів і фестивалів;

 • налагодження міжнародної співпраці у культурно-мистецькій галузі.5.2. Основні макропоказники економічного та соціального розвитку Львівської області на 2014-2015 роки

Показники

Один. виміру

2014 рік

прогноз

2015 рік

прогноз

Індекс промислового виробництва

%

104,0

104,5

Обсяг продукції добувної промисловості у % до попереднього року

%

103,0

103,2

Обсяг продукції переробної промисловості у % до попереднього року

%

103,7

104,5

Обсяг виробництва та розподілення електроенергії, газу та води у % до попереднього року

%

104,2

104,2

Обсяг валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств у % до відповідного року

%

101,0

101,2

Обсяг виробництва валової продукції рослинництва у % до попереднього року

%

100,2

101,0

Обсяг валового виробництва продукції тваринництва у % до попереднього року

%

101,2

101,4

Обсяг виконаних будівельних робіт у % до попереднього року

%

105

110

Питома вага підприємств, які одержали прибуток у загальній кількості підприємств

%

61

62

Питома вага підприємств, які одержали збиток у загальній кількості підприємств

%

39

38

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

грн.

3455

3938

Темп зростання (зниження) обороту роздрібно ї торгівлі (з урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб)

%

112,0

113,0

Рівень безробіття (за методологією МОП)

%

7,4

7,4

Обсяг капітальних інвестицій у % до попереднього року

%

110

115

Обсяг прямих іноземних інвестицій, у наростаючому підсумку у % до попереднього року

%

105

107

Обсяг експорту у % до попереднього року

%

103,8

104,4

Обсяг імпорту у % до попереднього року

%

103,6

104,2

Темп зростання (зменшення) кількості малих і середніх підприємств, у відсотках до попереднього року

%

101,5

100,0

Кількість малих та середніх підприємств на 10 тис. населення

од.

63

65с. 1 ... с. 19 с. 20 с. 21 с. 22

скачать файл

Смотрите также: