Тема. Літературна казка. Олександр Пушкін. Вступ до поеми "Руслан


с. 1
Світова література, 5 клас

Тема. Літературна казка. Олександр Пушкін. Вступ до поеми “Руслан і Людмила”.

Мета. Розкрити поняття “літературна казка”, ознайомити учнів з життям Олександра Пушкіна та його казками, розвивати навики порівняння літературного твору з фольклорним, виразного читання, зацікавити учнів творчістю О.С.Пушкіна, розвивати мислення та уяву школярів, виховувати моральні якості.

Обладнання: презентація біографії (дитячі роки) О.С.Пушкіна, вікторина за казками поета в слайдах, ілюстрації до казок.

Теорія літератури: літературна казка, герої літературних творів; прозова та віршована мова.

Епіграф: «Пушкінська казка -- пряма спадкоємиця казки народної» С.Я.Маршак.


Хід уроку
I. Мотивація навчальної діяльності школярів

Видатний російський поет, старший сучасник О. Пушкіна, Василь Андрійович Жуковський подарував поетові свій портрет із написом: «Переможцеві учневі від переможеного вчителя в той високоурочистий день, коли він закінчив свою поему "Руслан і Людмила”». Отож, на сьогоднішньому уроці ми дізнаємося про відомого російського поета і письменника, який, навіть у зрілому віці, створюючи трагедії і повісті, не забував про казку і живився її духом усе життя, дізнаємося, що це за казка-поема «Руслан і Людмила», як вона створювалася.


ІІ. Бесіда для актуалізації опорних знань учнів:

 1. Що створює світ казки?

 2. Які види народних казок розрізняємо?

 3. Що об’єднує казки народів світу?

 4. Чим відрізняється народна казка від літературної?ІІІ. Словесна розминка.

 • Що ви знаєте про О.С.Пушкіна?

 • Які його казки читали?

 • Які кіно- чи мультиплікаційні фільми за мотивами його казок бачили?

 • Яким ви уявляєте собі О. Пушкіна?


ІV. Узагальнення знань учнів. Перегляд презентації біографії О.С.Пушкіна. Портрети та малюнки на екрані супроводжуються розповіддю.

Портрет О.С.Пушкіна: Великий російський поет Олександр Сергійович Пушкін народився у Москві влітку 1799 року.

Портрет С.Л.Пушкіна: Батько поета, Сергій Львович Пушкін, в минулому військовий, з роду старовинного та небагатого. До дітей Сергій Львович був байдужим та холодним. Проте, його пристрасна любов до поезії передалась синові.

Портрет Н.О.Пушкіної: Мати, Надія Осипівна Ганнібал, була онукою арапа Петра І, який пізніше став генералом. За характером Надія Осипівна була неврівноваженою та нервовою жінкою.

Портрет Пушкіна у дитячому віці: Улюбленцем матері був старший син Лев. А Олександр викликав гнів своєю несхожістю на інших дітей, незрозумілими складнощами.

Портрет няні Орини Родіонівни: Та були у домі Пушкіних дві жінки, які дали Олександру материнську любов та ласку – бабуся Ольга Сергіївна Ганнібал та кріпачка Орина Родіонівна. Саме вони навчили Олександра російської грамоти, розповідали про його пращурів, познайомили з фольклором.

Малюнок Н.В.Ільїна “Зимовий вечір”: У 17 років поет з любов’ю і вдячністю згадає няню:” Ах! Умолчу-ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,

Когда в чепце, в старинном одеянье,

Она, духов молитвой уклоня,

С усердием перекрестит меня,


И шепотом рассказывать мне станет


О мертвецях, о подвигах Бовы...”

Цікавість до давнини, пісень, казок приказок зберіг на все життя: “Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!”


V. Подорож у казкове царство О.С.Пушкіна.

 • Слово вчителя: Як відомо, зі слів Орини Родіонівни Пушкін записав кілька народних казок, серед них була й така: «"Що за диво,— говорить мачуха,— ось що за диво: біля моря-лукомор’я стоїть дуб, а на тому дубі золоті ланцюги, і по тих ланцюгах ходить кіт; угору йде — казки розповідає, вниз іде — пісні співає”. Царевич прилетів додому і з благословення матері переніс перед палац дивний дуб». У цьому ж зошиті поета були й знайомі нам рядки з прологу до поеми «Руслані Людмила» «Край лукомор’я дуб зелений…».

 • Виразне читання прологу до казки “Руслан та Людмила”.

 • Словникова робота: пролог, лукоморье, неведомый, видения, брег, витязь, чредой, дядька пленяет, злато, чахнет.

 • Аналіз прологу. Бесіда: 1.Які народні казки ви згадали, слухаючи пролог О.С.Пушкіна? 2. Які герої населяють казковий світ Пушкіна? 3.Які герої втілюють в собі сили добра, а які сили зла? 4.Які слова і словосполучення з прологу узяті з народних казок ? 5.Зачитайте епітети, запозичені з фольклору. 6.Що нового вніс автор в пролог. 7.Як побудований пролог О.С.Пушкіна?

 • Розгляд ілюстрації художника Т. Мавріна.

 • Евристична бесіда, виконання пошуково-дослідницьких завдань

Герої яких російських народних казок згадуються в пролозі до пушкінської

поеми? («Царівна-Жаба», «Мар’я-Царівна», «Баба-Яга», «Казка про Івана-царевича, Жар-птицю і Сірого Вовка», «Кощій Безсмертний» та ін.)

Запишіть усіх героїв та фантастичні образи, які населяють казковий світ

Лукомор’я. (Лісовик, русалка, хатка на курячих ніжках, тридцять витязів, чаклун, богатир, царівна, бурий вовк, Баба-Яга в ступі, цар Кощій, королевич, грізний цар, ватаг морський)

Зі скількох частин, на вашу думку, складається пролог? (Із трьох: зачину (рос. присказки) — 1–6 рядки; основної частини — 7–29 рядки та кінцівки — 30–33 рядки, характерної для казок.)

У пролозі часто (14 разів) повторюється слово «там». З якою, на вашу думку, метою? (Щоб підкреслити, що все діється десь там — у казці.)

У кінці прологу автор говорить, що і він «там був», «і мед… пив», «і кіт учений» своїх казок його вчив. Що це означає? (Це означає, що в душу поета назавжди увійшов чарівний світ російської народної казки.)

Порівняйте текст оригіналу та перекладу. Зробіть висновок про якість перекладу (точність, художність).
VІ. Вікторина в малюнках за казками О.С.Пушкіна.

Переглядаючи ілюстрації до казок О.С.Пушкіна, треба відгадати казку за прочитаними уривками.

1. «Живет Балда в поповском доме,

Спит себе на соломе,

Ест за четверых,

Работает за семерых…»


2. «В синем небе звезды блещут,

В синем море волны хлещут,


Туча по небу идет,

Бочка по морю плывет.

Словно горькая вдовица,

Плачет, бьется в ней царица;

И растет ребенок там

Не по дням, а по часам…»


3. «На девичник собираясь,

Вот царица, наряжаясь

Перед зеркальцем своим,

Перемолвилася с ним:

«Я ль, скажи мне, всех милее…»


 1. «Петушок с высокой спицы

Стал стеречь его границы.

Чуть опастность где видна,

Верный сторож, как со сна,

Шевельнется, встрепенется,

К той сторонке обернется

И кричит: «Кири – ку – ку.

Царствуй, лежа на боку!»


 1. «Смилуйся, государыня рыбка,

Разбранила меня моя старуха,

Не дает старику мне покою:

Надобно ей новое корыто;

Наше – то совсем раскололось…»VІІ. Підведення підсумків уроку. Бесіда.

Інтерактивна вправа «Займи позицію»

(Учні виявляють свою позицію, підводячи руки або займаючи місця біля плакату чи напису на дошці; думка обґрунтовується за бажанням.)


VІІІ. Домашнє завдання: вивчити напам’ять пролог, виписати у бібліотеці казки Пушкіна; учням високого рівня навчання – скласти тести за матеріалами уроку (дитячі роки Пушкіна, пролог, казки), або кросворд за текстами казок .


Культуроведческий аспект в преподавании зарубежной литературы[25.08.2000] 

Образование человека есть путешествие...
Это есть путешествие в стране духа,
в мире человеческой культуры...


С.Н.Гессен

Сегодня невозможно представить себе гуманитарное образование учащихся без развития представлений о самом феномене культуры и цивилизации.

Перспективной целью в работе любого учителя-словесника, на мой взгляд, является формирование у школьников мысли о литературе как области культуры. И если учитель развивает желание общения с литературой, искусством в целом, ему необходимо дать элементарные знания об истории развития мировой культуры и цивилизации, их истоках, становлении, о соотнесении истории развития русской и российской культуры с европейской и мировой.

Современная программа по литературе в 5-8 классах (в дальнейшем в 9-10 классах наблюдается такая же тенденция), построена так, что материал по зарубежной литературе представлен и в структуре определенных разделов и как отдельный блок.

Но, на мой взгляд, слишком хаотично, без определенной последовательной системы. Если это в какой-то степени оправдано в 5,6 классах, то в 7-м классе учащиеся вполне созрели для того, чтобы воспринять целостную картину развития зарубежной литературы, а не просто анализировать те или иные (пусть даже очень неплохие) произведения зарубежных авторов.

Но, для того чтобы осознать процесс развития зарубежной литературы целостно, учащимся необходимы элементарные сведения по характеристике эпох, идей, направлений, представительства в искусстве и особо в литературе уже к концу 7-го класса или началу 8-го класса, тем более, что в определенной степени ребята знакомятся с этим материалом на уроках истории.

Недопустимо, на мой взгляд, чтобы выпускник 2 ступени средней школы не ориентировался (повторяю, хотя бы на элементарном уровне) в эпохах античности, Возрождения, Просвещения и т.д.

Поэтому я разработала целостный блок “Мы знакомимся с зарубежной литературой”, который построен по следующим параметрам:

1. Название периода. Время. Объяснение термина.


2. Краткая характеристика данной эпохи.
3. Основные идеи, направления.
4. Искусство.
5. Представители в литературе.

Начиная с 8 и 9 классов постепенно довожу сведения по искусству до учащихся общеобразовательных классов.

А в классах же углубленного изучения литературы я считаю возможным введение этого материала с 7-го года обучения.

В блоке “Мы знакомимся с зарубежной литературой” представлены следующие периоды:

1. Античная литература.

2. Литература средних веков:


а) собственно средневековая эпоха;
б) эпоха Возрождения.

3. Литература XVIII века. Французский классицизм.

4. Литература эпохи Просвещения XVIII века.

5. Литература нового времени (1789-1871 гг.):


а) романтизм;
б) критический реализм.

6. Литература конца XIX-начала ХХ веков.

7. Литература с 1907 по 1945 гг.

Сведения о каждой эпохе изложены понятно и лаконично в строгой последовательности, с учетом знаний учащихся по истории. При возможности учителю следуем отпечатать и размножить этот материал для более удобного пользования.

Методика введения и использования этого материала может быть самой различной, в зависимости от планов учителя, его конечной цели. Можно вводить это постепенно, параллельно периодам развития русской литературы (древнерусская литература, XVIII века, первая половина XIX века, вторая половина XIX века, 20-е столетие...).

А можно соответственно эпохе, в которую жил тот или иной зарубежный автор, с произведением которого мы соприкасаемся.

Немаловажно, что учебное пособие по литературе для 9 класса (автор В.Г.Маранцман) построено как раз по данному принципу. И в 9 классе разумно вернуться вновь к этим блокам, но уже с позиций систематического курса русской литературы, введения понятий о литературных направлениях, их характеристиках и представлениях.

На этих уроках необходимо использовать межпредметные связи, особенно с историей, мировой художественной культурой и изобразительным искусством.

Безусловно, нельзя предполагать, что основная часть учащихся может усвоить этот материал сразу, к нему необходимо периодически обращаться вновь и вновь на уроках, где эти сведения уместны. Механическое заучивание мало что даст.

Надеюсь, что эта работа поможет учителям литературы в их повседневной практике. 

I. Античная (древняя) литература
Литература Греции и Рима, зародилась несколько тысячелетий назад, она была самой ранней литературой в Европе.Охватывает 1200 лет - от VII в. до н.э. и кончая V в. н.э

Краткая характеристика эпохи

Античным миром называют группу рабовладельческих государств, расположенных на побережье Средиземного моря. Важнейшими из них были греческие города-государства и Римская империя.Существовали разнообразные формы государства (от монархии до республики, от аристократии до демократии).Основа хозяйства - жесточайшая эксплуатация рабов.Заложены начала научных знаний

Основные идеи, направления

Культура греков была детством человечества.Произведения этого периода отличаются гуманистическими идеями (гуманизм - человеколюбие).В произведениях много героического

Искусство

Мастерами античного искусства был создан образ прекрасного, гармонически развитого человека, и были выработаны основы классической архитектуры.Античное искусство оказало огромное воздействие на искусство других стран и народов.Например: Афинский Парфенон, Александрийский маяк, Колосс Родосский, Храм Артемиды в Эфесе и др.

Представители в литературе

Гомер - греческий поэт. Его поэмы "Илиада", "Одиссея". Греческая литература выросла на основе мифологии. Наивысшее развитие греческой литературы было в V в. до н.э. (этот период греческой классики).Величайшие драматурги-трагики Эсхил, Софокл, Эврипид, комедиограф Аристофан.Период расцвета римской литературы был в I в. до н.э.

 

II. Литература средних веков
(с момента падения Римской империи (V в. н.э.) до начала буржуазной революции)В истории литературы и искусства различают:1) собственно средневековую эпоху (V-XV вв.);2) эпоху Возрождения (XV-XVI вв.)

Краткая характеристика эпохи

Главная черта эпохи - слабость центральной власти. Феодал - неограниченный властелин.Жизнь сосредоточена вокруг замка.Роль церкви, которая освящает власть феодала и короля. Как высшая добродетель превозносится аскетизм (отрешение от жизненных благ и наслаждений)

Основные идеи, направления

Религиозно-философская теория дуализма (душа-тело)

Искусство

Выдающимися памятниками средневековья являлись готические соборы (готика - стиль архитектуры).Готические постройки отличались тем, что все элементы были устремлены вверх: стрельчатые арки, остроконечные окна.Примеры: Собор Парижской Богоматери, Собор в Рейне (XIII-XVII вв.)

Представители в литературе

Средневековый эпосФранцузский эпос - "Песнь о Роланде".Испанский эпос - "Песнь о Сиде".Немецкий эпос - "Песнь о Нибелунгах".Английский эпос - "Баллада о Робин Гуде".Поэт Данте Алигьери. "Божественная комедия"


 

III. Эпоха Возрождения (конец XV-XVI вв.)Два смысла понятия "возрождение":1) Возрождение к жизни античного наследия;2) После застоя собственно средневековья возрождение творческой активности человека

Краткая характеристика эпохи

Переворот в экономике, связанный с великими географическими открытиями; развитие мореплавания, торговли, зарождение крупной промышленности. Благодаря заморским путешествиям завязываются широкие культурные связи, распространяется книгопечатание. Ознакомление с земным шаром, а затем открытие Коперником закона вращения земли рушат всю систему схоластических представлений о мире

Основные идеи, направления

Новое направление - гуманизм.Главным содержанием искусства становится человек, его земная жизнь, его борьба за счастье

Искусство

Искусство Возрождения - это новый шаг в художественном развитии человечества.
Искусство Возрождения поражает масштабностью образов: мир широк, и удивителен сам человек.
В искусстве Возрождения по-новому засверкало такое направление, как реализм. Элементом реализма эпохи Возрождения становится фантастика.
Сюжеты многих картин навеяны христианской или античной мифологией, но за ней всегда стоит живая натура. (А.Дюрер "4 апостола", "Мадонна", "Меланхолия".)
На позднем этапе Возрождения появляется новый стиль - барокко

Представители в литературе

Франческо Петрарка; Джованни Боккаччо. "Декамерон" (греч. "десятидневник").
Франция - Франсуа Рабле. "Гаргантюа и Пантагрюэль".Англия - В.Шекспир. "Отелло", "Ромео и Джульетта", "Король Лир".
Испания - Мигель Сервантес. "Дон Кихот"

 

IV. Литература XVII века. Французский классицизм (Классический - образцовый)

Краткая характеристика эпохи

Эпоха абсолютной монархии.
Людовик XIV: "Государство - это Я!"
Появляется новый клан - буржуазия, она соперничает с аристократией

Основные идеи, направления

Эпохе абсолютизма свойственна регламентация, т.е. система строгого подчинения правилам.
Глубокое содержание произведений.
Торжествует разум.

Искусство

Главное направление в искусстве и литературе - классицизм (подчинение правилам 3-х единств).
Главный поэт и теоретик классицизма - Буало.Классицизм формировался в борьбе против барокко, для которого характерны: помпезность, пышность, а в языке замысловатость, пышность оборотов речи.
Архитектура классицизма отличалась строгой направленностью величавой прямолинейностью.Твердым законам подчинено даже устройство дворцового парка - прямые симметричные аллеи, подстриженные с геометрической направленностью деревья и газоны.
(В живописи - Пуссен, в архитектуре - К.Перро. Лувр)

ИскусствоПредставители в литературе

Корнель. "Сид", "Гораций".
Расин. "Федра", "Андромаха".
Мольер. "Тартюф", "Дон-Жуан", "Мещанин во дворянстве".
Баснописец Лафонтен

 

V. Литература эпохи Просвещения. XVIII век
Просветителями называют писателей, философов, которые выступили со смелой критикой порядков феодального строя

Краткая характеристика эпохи

Такая критика стала возможна в условиях нарастающего кризиса феодального строя. В Англии еще в XVII в. прошла буржуазная революция. Франция стремительно шла навстречу революции 1789-1794 гг. И другие европейские страны шли к общественным переменам. Пришло в движение так называемое 3-е сословие. Это буржуазия, крестьяне, ремесленники

Основные идеи, направления

Просветители видели в литературе чуть ли не единственное оружие в борьбе за идеалы. Считали, что величие искусства в его воспитательной, мобилизующей силе.
В литературе и искусстве царит многообразие направлений. В произведениях 1-й половины XVIII в. основное - разум и природа (классицизм).
В произведениях 2-й половины XVIII в. основное - чувство (сентиментализм)

Искусство

Еще живо барокко, особенно в архитектуре и живописи. Классицизм не утрачивает своего значения, но его называют в XVIII в. просветительским классицизмом.
Во Франции и Германии получил распространение манерный, изысканный стиль рококо, особенно в живописи (пастухи, пастушки на фоне условного пейзажа, нарядные кавалеры, дамы, одетые в тяжелый бархат, атлас, прогуливающиеся, танцующие, кокетничающие, праздные - таковы темы живописных полотен, которыми украшались роскошные королевские и княжеские дворцы)

Представители в литературе

1-я половина. Д.Дефо. "Робинзон Крузо". Д.Свифт. "Путешествие Гулливера". Вольтер. "Кандид".
2-я половина. Жан Жак Руссо "Новая Элоиза".Бомарше. "Севильский цирюльник", "Женитьба Фигаро".Роберт Бернс - шотландский поэт.Ф.Шиллер. Пьесы "Коварство и любовь", "Мария Стюарт", "Орлеанская дева".В.Гете. "Страдания молодого Вертера".

 

VI. Литература нового времени 1789-1871 гг.
1. Романтизм

Краткая характеристика эпохи

Эпоха от 1-й буржуазной революции во Франции (1789-1794) до Парижской коммуны (1871) - это эпоха ломки феодальных отношений, подъем буржуазии и ее полная победа в Западной Европе.
Романтизм.
Просветители видели, что реальная действительность была груба (мир, где царили деньги, неравенство, угнетение народа и т.д.). Этот мир был далек от "царства разума", свободы и братства, которые проповедовали просветители

Основные идеи, направления

В литературе стали звучать трагические ноты разочарования жизнью. Формировалось новое направление - романтизм.
Романтики презирали мир, где главной ценностью в жизни людей были деньги. Их идеал - неукротимый, активный герой, который умел страстно любить и ненавидеть.
Две ветви романтизма - активный и созерцательный

Искусство

Из всех искусств романтики отдавали предпочтение музыке, ибо в мире ее звуков полнее и многограннее, по мнению романтиков, находил выражение внутренний мир человека.
У немцев - поэт и композитор Гофман.
Композиторы: Ф.Шуберт, Р.Шуман, Берлиоз, Ф.Лист, Ф.Шопен.
Французские художники: Делакруа, Же

Представители в литературе

Германия - Братья Якоб и Вильгельм Гримм, Ф.Гейне.Англия - Д.Байрон. "Паломничество Чайльд Гарольда", Вальтер Скотт "Айвенго".
Франция - В.Гюго. "Собор Парижской Богоматери", "Отверженные", "Человек, который смеется".Польша - Адам Мицкевич.
Америка - Д.Ф.Купер. "Пионер", "Последний из могикан", Лонгфелло. "Песнь о Гайавате".
Дания - Г.Х.Андерсен

 

VI. Литература нового времени 1789-1871 гг. 2. Критический реализм(Реальный - действительный (как в жизни), критика - оценка)

Краткая характеристика эпохи

Набирает силу буржуазия. Мир эгоистического расчета и бессердечного чистогана (т.е. деньги).Положительное в эпохе: рушились предрассудки феодального строя.
Отрицательное: утрачивались просветительские мечты о "царстве разума"

Основные идеи, направления

Люди пришли к необходимости трезво взглянуть на свою жизнь, свои отношения.
В науке - успех естественных дисциплин, для которых характерны точность, опыт, эксперимент.
Писатели не стоят в стороне от политики и борьбы народов за свои права. И все это отражают в литературных произведениях. Критические реалисты решительно отбросили иллюзии, выступили с осуждением нового буржуазного общества.

Искусство

Все чаще в творениях разных мастеров (Курбе, Миме и др.) появляется образ труженика. Человек труда разгибает спину, поднимается во весь рост.
Например: Картина Оноре Домье "Прачка",скульптуры бельгийца Константина Менье: "Грузчик", "Забойщик"

Представители в литературе

Франция - Пьер Беранже - поэт - мастер песен.Стендаль. Романы "Красное и черное", "Пармская обитель".Проспер Мериме. "Кармен" и др. новеллы.Оноре де Бальзак. Цикл романов, объединенных общим названием "Человеческая комедия": "Гобсек", "Шагреневая кожа", "Евгения Гранде" и др.
Англия - Чарльз Диккенс. "Оливер Твист", "Домби и сын".
Германия - Генрих Гейне, поэт.

 

VII. Литература конца XIX начала XX вв .

Краткая характеристика эпохи

Рост монополистического капитализма.
Ширится международное рабочее движение.
В странах Латинской Америки и Азии - национально-освободительное движение.
I Мировая война - 1914-1918

Основные идеи, направления

Главное направление в литературе - реализм. Влияние русской литературы.
Однако в живописи возникает импрессионизм (впечатление).
Преимущественно в литературе - натурализм.
В поэзии - символизм (символ, образ), а также возникает особый род философии - декадентская философия (от фр. упадок)

Искусство

На первый план выходит живопись. Художники вступают в полемику с академическим искусством.Художники-импрессионисты: Эдуард Мане, Клод Моне, Огюст Ренуар, Поль Сезанн и др.
Они воссоздали в своих картинах гармонию природы и сцены повседневной жизни. Полотна, полные света, ликующие.
Развитие театра

Представители в литературе

Франция - Эмиль Золя. "Жерминаль".Анатоль Франс. "Остров пингвинов" (сатирическое произведение).Ромен Ролан. "Очарованная душа".
Америка - М.Твен "Принц и нищий", "Приключения Тома Сойера", "Приключения Гекльберри Финна". Дж.Лондон "Любовь к жизни", "Мартин Иден".
Германия - Томас Манн, Генрих Манн

 

VIII. Литература с 1917-1945 гг.Революция в России, конец 2-й мировой войны

Краткая характеристика эпохи

Борьба за интересы рабочего класса, за новую культуру, борьба против фашизма.
После революции в России - подъем политического движения в мире

Основные идеи, направления

В литературе критический реализм, социалистический реализм. Сюрреализм и др. модернистские течения

Искусство

Развитие кинематографа

Представители в литературе

Франция - Ромен Роллан. "Жан Кристоф", "Очарованная душа", "Кола Брюньон".Антуан де Сент-Экзюпери. "Маленький принц".
США - Эрнест Хемингуэй. рассказы, роман "Прощай оружие".
Германия - Генрих Манн. Томас Манн.Б.Брехт - поэт, драматург.
Чехия - Юлиус Фучик. "Репортаж с петлей на шее"

Мы знакомимся с зарубежной литературой

Конспект урока


7 класс

Тема. Величие Любви и величие Духа...


(о Петрарке, Лауре, любви,
воплощенной в чарующую форму сонета)

Вариант 2 названия темы: Язык Петрарки и любви.Оформление доски:
1. Эпиграф: Коль души влюблены
им нет пространств...
2. Плакаты: История сонета (см. в приложении к уроку).

Цели урока.
1. Донести до учащихся особый гуманистический дух эпохи Возрождения.
2. Приоткрыть страницы жизни и творчества великого гуманиста эпохи Возрождения, талантливого поэта, ученого Петрарки.
3. Подвести ребят к мысли о внутренней гармонии сердец и умов Петрарки и Лауры.

Задачи урока.
1. Выработать у учащихся начальные навыки анализа сонетов.
2. Продолжить обучение мыслить ассоциативно, логично, вступать в дискуссию, доказать свою точку зрения, делать выводы.

Ход урока.

Учитель: О, критик-острослов, не порицай сонет:


Шекспир свою любовь в нем воспевал порою
Петрарка придал блеск его стиху и строю.
И массам облегчал он жизнь в годину бед.
Хочу, чтоб должное у нас ему воздали.

Так воспел сонет французский романтик Сент-Бев.

Я же хочу, чтобы сегодня на уроке все мы, а в первую очередь, вы, ребята, воздали должное не только сонету, но человеку, благодаря которому сонет жив до сих пор и, надеюсь, будет жить; человеку, чья высокая душа умела любить. (Обращаемся к теме.)

И любой женщине хотелось бы, чтобы ее любили так, как любил великий Петрарка прекрасную Лауру.

Петрарка... Имя это стало поистине легендарным, и практически всегда в сознании рядом с этим именем возникает “Лаура”, “Сонет”. А со всеми этими тремя ассоциируется еще одно: “Возрождение”. Мы имеем общее представление обо всех периодах развития мировой и западноевропейской литературы, начиная с античности. А об эпохе Возрождения Вы читали еще и статью в учебнике литературы, не говоря уже о том, что знакомились с этим периодом на уроках истории.

Вопрос. Чем ценны для нас идеи, мысли великих людей Возрождения? Чем привлекает эта эпоха?
(В ходе рассуждений приходим к выводу, что главной ценностью этого периода стали гуманистические идеи, человек, его жизнь, его мощь...)

Учитель. Итак, люди возрождались к жизни, а значит по-новому строили города, корабли, путешествовали, открывали новые земли, по-новому общались, а поэтически, в первую очередь, - языком сонета.Вопрос. Сонет. Что Вы знаете о нем?

(на доске сведения по теории литературы. Секстина - шестистишье, из 6 строф по 6 стихов, состоит из катрена (четверостишье) плюс двустишье.)

Сонет - от прованс. - песенка, из 14 строк, образующих 2 катрена и 2 терцета.

Канцона - от итальянского “песня”, целое стихотворение из 5-7 строф и коды (заключение или дополнительная строка).

Баллада - от французского “танцевальная песня”.

Мадригал - слово произошло от позднелатинского - песня на родном материнском языке. В XIV-XV вв. - короткая любовная песня или небольшое стихотворение, написанное вольным стихом, преимущественно любовного, реже медатативного (философского) содержания, обычно с парадоксальной концовкой.

Учитель. Знаете, ведь сонеты писали и до Петрарки. Великий Данте отдавал ему должное. Но только Петрарка заставил звучать сонет по-особенному.

[Обращаемся к плакату “История сонета”.]

“Только благодаря Петрарке сонет приобрел мировую популярность и до сих пор не существует ни одного автора, который бы превзошел Петрарку в искусстве создания сонета, а язык итальянской поэзии поныне останется таким, каким его оставил Петрарка.”

Вопрос. Кто же он Петрарка?

(Каждое определение открывается постепенно, после размышлений учащихся и учителя.)

 Величайший гуманист эпохи Возрождения.

 Талантливый поэт. (Петрарка открывает новую страницу европейской поэзии).

 Ученый (См. плакат “Мудрые мысли великого гуманиста эпохи Возрождения”.)

 Ревнитель свободы и справедливости.

 Имя Петрарки в поэзии является синонимом любви (“Язык Петрарки и любви" А.С.Пушкин.)

 Пылкое сердце.

 Один из самых образованных людей Европы, первый осознавший себя человеком нового времени.

Учитель. Были в жизни Петрарки два события, которые буквально перевернули его жизнь.Вопрос. Какие?

1. 1341 г. награжден Лавровым венком.

2. Случайность ли это или закономерность, но (итал. “дуновение ветерка”) созвучно слову лавр. Итак, второе событие произошло в 1327 году - Петрарка встречается с Лаурой.

Учитель. Читая о столь возвышенной любви Петрарки к ней, нам кажется, что она... Кто? (божество)

С другой стороны, эта женщина жила в реальной жизни, т.е. она земная...

Вопрос: Так кто же она Лаура? Божество или земная женщина

(Ответы закрыты, к ним учащиеся приходят в ходе анализа сонетов и рассуждений.)ДаТак как она сумела разжечь сильный, искренний, чистый пожар чувств в душе Петрарки.

Да У нее есть голос, она поет, смеется, сидит на траве, у нее прекрасная наружность.Она - воплощение красоты реального мира.

т.е. душевная красота и внешняя слились в одно целое.

Как океан без рыб и без волнений, -


Так будет все недвижно в мраке ночи,
Когда она навек закроет очи.

CCLXIX
Повержен Лавр зеленый. Столп мой стройный


Обрушился. Дух обнищал и сир.
Чем он владел, вернуть не может мир
От Индии до Мавра. В полдень знойный

Где тень найду, скиталец беспокойный?


Отраду где? Где сердца гордый мир?
Все смерть взяла. Ни злато, ни сапфир,
Ни царский трон - мздой не были б достойной

За дар двойной былого. Рок постиг!


Что делать мне? Повить чело кручиной -
И так нести тягчайшее из иг.

Прекрасна жизнь - на вид. Но дено единый, -


Что долгих лет усильем ты воздвиг, -
Вдруг по ветру развеет паутиной.

Петрарка описывает две смерти (Лавр зеленый) и своего покровителя кардинала Джованни Колонна (Столп мой стройный), умершего через три месяца после Лауры. От Индии до Мавра - Мавританским морем во времена Петрарки называли Атлантический океан.


CCLXXII
Ты смотришь на меня из темноты


Моих ночей, придя из дальней дали:
Твои глаза еще прекрасней стали,
Не исказила смерть твои черты.

Как счастлив я, что скрашиваешь ты


Мой долгий век, исполненный печали!
Кого я вижу рядом? Не тебя ли
В сиянии нетленной красоты.

Там, где когда-то песни были данью


Моей любви, где нынче слезы лью,
Тобой не подготовлен к расставанью?

Но ты приходишь - и конец страданью:


Я узнаю любимую мою
По голосу, походке, одеянью.

CCCXXXIII


Идите к камню, жалобные строки,
Сокрывшему любовь в ее расцвете,
Скажите ей (и с неба вам ответит,
Пусть в прахе тлеть велел ей рок жестокий),

Что листья лавра в горестном потоке


Ищу и собираю; листья эти -
Последние следы ее на свете -
Ведут меня и близят встречи сроки,

Что я о ней живой, о ней в могиле -


Нет, о я бессмертный - повествую в муке,
Чтоб сохранить прелестный образ миру.

Скажите ей - пусть мне потянет руки


И призовет к своей небесной были
В мой смертный час, как только брошу лиру.

Что за ночь! Прозрачный воздух скован:


Над землей клубится аромат.
О, теперь я счастлив, я взволнован.
О, теперь я высказаться рад!

Помнишь час последнего свиданья!


Безотраден сумрак ночи был;
Ты ждала, ты жаждала признанья -
Я молчал: тебя я не любил.

Холодела кровь, и сердце ныло:


Так тяжка была твоя печаль;
Горько мне за нас обоих было,
И сказать мне правду было жаль.

Но теперь когда дрожу и млею.


Я как раб, твой каждый взгляд ловлю,
Я не лгу, назвав своею,
И клянусь, что я тебя люблю!

Плакаты к уроку:


Мудрые мысли великого гуманиста эпохи Возрождения

Истинно благородный человек не рождается с великой душой, но сам себя делает таковым великолепными своими делами.

Лучше не иметь славы, чем иметь ложную славу. Ибо и настоящая поддерживается с трудом. Завистливый народ ее ненавидит, а зависть добирается даже до таких вещей сокрытых. Похвала полезна умному, вредна глупому.

Ты будешь тем знатнее, чем более низкородны и гадки твои родители, если оказался добродетельным. Все благородство будет твоим, и ты станешь предком благородного потомства. Гораздо похвальнее зачинать знатный род, чем найти его начатым другим.Петрарка

История сонета


(Насчитывает 7,5 столетий)

Возник в Италии в XIII в. - приобрел мировую популярность благодаря Петрарке, став одной из основных форм Итальянской лирики.
В XV-XVIII вв. переходит в:


Испанию

Португалию

Францию

Англию

Гарсиласо дела Вега,Лопе де Вега

Камоэнс

Рожар,Клеман Моро

Сидни,Спенсер,Шекспир

В XVII в. переходит в немецкую поэзию: Векерлин, Флеминг, Грифиус.

В XVIII в. переходит в русскую поэзию: В.Тредиаковский.

В эпоху Классицизма и Просвещения - менее употребителен.

В эпоху романтизма и символизма оживает вновь, преимущественно в немецкой, английской и отчасти в славянских литературах, как жанр философской, описательной, любовной лирики.

Представители: А.Мицкевич, Ш.Бодлер, Р.-М.Рильке, В.Брюсов, В.Иванов и др.

8 класс

Тема: Любовь и ненависть в трагедии Шекспира


“Ромео и Джульета” - это ...

Дух двух эпох: любви, дружбы, гармонии


Ренессанса и дух феодальной жестокости,
злобы, мести мрачного средневековья.

P.S. Все, что обозначено[ ] заполняется учащимися в конце урока. Это их вывод, резюме по поводу объяснения темы урока.Цели урока.
1. Донести до учащихся высокий дух гуманности, жизнеутверждения, любви - главных идей эпохи Возрождения, чьим великим представителем явился Шекспир.
2. Раскрыть перед учащимися глубокий философский смысл трагедии Шекспира.

Задачи.
1. Продолжить отработку навыков анализа драматического произведения.
2. Продолжить обучение мыслить ассоциативно, глобально, с позиций формирования собственного мировоззрения, на основе примеров из шедевров мировой литературной классики.

Оформление доски:
1. Силуэты главных героев трагедии “Ромео и Джульетта”.
2. Эпиграф: “... любовь, ее не останавливают стены”.
В.Шекспир
3. Проблемный вопрос к уроку: Что побеждает в трагедии Шекспира и почему?
Оборудование. Фрагменты фильма-балета.

Ход урока.

Учитель. Сегодня мы поведем с вами разговор о трагедии Шекспира, которая среди других произведений великого драматурга занимает особое место. Почему?

- “Ромео и Джульетта” - первая из гениальных трагедий Шекспира. Она произвела неизгладимое впечатление на современников. Подобно тому как несколько десятилетий спустя во Франции трагедия Корнеля стала мерилом художественного совершенства и возникла поговорка: “Прекрасно, как “Сид”, так в Англии эпохи Возрождения образцом явилась трагедия Шекспира “Ромео и Джульетта”. Современники замечали, что достаточно послушать, как говорят люди, и сразу становится ясно, видели ли они “Ромео и Джульетту”. При жизни Шекспира вышло 4 издания пьесы.

Вражда двух родов, любовь Ромео и Джульетты - вот сюжетная канва, которая определяет движение пьесы.

Но мне бы хотелось, чтобы сегодня Вы по-новому открыли для себя глубокий философский смысл трагедии Шекспира.

Обращение к теме

Займемся своеобразным литературным исследованием и посмотрим, что скрывается за этими понятиями и сформулируем тему урока до конца. А помогать в этом и направлять будет проблемный вопрос (см. “Оформление доски”).Вопрос. Итак, в какую эпоху жил великий драматург? Чем она характеризуется?

(Дополнения учителя или приблизительные выводы учащихся.)

Учитель. Именно идеология и искусство Возрождения на первый план выдвинули одну из важнейших этических проблем - проблему любви.
Но любовь Ромео и Джульетты развивается и крепнет на фоне других вариантов отношений между мужчиной и женщиной, которые показывает Шекспир.

Вопрос. С какими вариантами этих отношений знакомит нас Шекспир и зачем он это делает?

а) Парис - старый Капулетти - Джульетта


Капулетти. Я повторяю, что уже сказал:
Ведь дочь моя совсем еще ребенок,...
Парис: Вступают в брак моложе, чем она.

б) Кормилица - Джульетта - Парис (после тайного венчания Джульетты и Ромео).


Кормилица: Ромео в ссылке...
Поэтому я вышла бы за графа.
Он милочка. Ромео - мелюзга
..........................Твой новый брак
Затмит своими выгодами первый.

в) Старый Катулетти - Джульетта.


Старый Капулетти заставляет подчиниться своей воле Джульетту и согласиться выйти замуж за Париса

Капулетти: ... Она не поняла


Всей этой чести? Ей не очевидно,
Во сколько раз жених знатнее нас?
............................................................................
И если ты мне дочь, то выйди замуж,
А если нет, скитайся, голодай....

А зачем это [ ] показывает Шекспир? (На этом фоне оттенить любовь Ромео и Джульетты, возвысить, показать истинную силу и глубину чувств).Вопрос: Итак, какой показывает любовь между Ромео и Джульеттой Шекспир? (Фрагмент 1-го ночного свидания из фильма-балета “Ромео и Джульетта”, в главной роли Галина Уланова.)

а) Любовь вспыхивает:


Ромео: Ее сиянье факелы затмило...
........................................................
Любил ли я хоть раз до этих пор?
............................................................
Я истинной красы не знал доныне.

б) Сад 1-е свидание, сравнение со светлым ангелом. Любовь как свет, солнце, небо, затмевает все вокруг.

Ромео: “... Светлый ангел.
....................................
Ты реешь, как крылатый вестник неба
Вверху, на недоступной высоте”.

Вопрос: Но в ней, этой любви, но есть что-то особенное. Что именно? (Ради любви, Ромео и Джульетта совершают подвиги) Не смело ли это сказано? Ведь подвиги совершают настоящие герои? Можем ли мы назвать Ромео и Джульетту героическими характерами?


Ромео
Когда узнает, что Джульетта умерла, его решение молниеносно - за ней, без Джульетты и для него нет места под солнцем.Ромео: "... Я шлю вам вызов, звезды!..............Джульетта, мы сегодня будем вместе..."

Джульетта
Когда узнает, что Тибальд убит Ромео, мужем к тому времени, решение приняла по-настоящему героическое: она будет верна Ромео, несмотря на то, что грозная сила распри, стала особенно страшной."...Ах, разбойник,Двоюрного брата умертвил!Но разве было б лучше, если б в дракеТебя убил разбойник этот, брат"

Джульетта: “Ромео изгнан” - это глубина


Отчаяния без края и без дна!
Где мой отец и мать, скажи мне, няня?

б) принимает снотворное:


Джульетта: “... Меня пронизывает легкий холод
И ужас останавливает кровь.
.................................................................
Где склянка?
.................................................................
Что, если это яд?
................................................................
Что, если я очнусь до появления
Ромео? Вот что может напугать!
........................................................................
А если и останусь я жива,
Смогу ль я целым сохранить рассудок...
... Иду к тебе
И за твое здоровье пью, Ромео!

Выводы. Такая любовь достойна восхищения?

Учитель. И в пьесе у этой любви есть сторонники, друзья и враги.

Вопросы. Кого и почему отнесем к друзьям и сторонникам любви Ромео и Джульетты? Как выглядит позиция этих людей? Чем она обоснована?

а) Лоренцо. разум, любовь, человеколюбие

б) Меркуцио, который вроде бы умирает и не знает о любви Ромео и Джульетты. Но он иронизирует над любовью Ромео к Розалине, он погибает, (Как?) защищая честь Ромео, и считает себя жертвой бессмысленной средневековой распри и ненависти. Последние слова Меркуцио: “Чума, возьми семейства ваши оба!”.

Кто наиболее ярко олицетворяет врагов любви Ромео и Джульетты? (Тибальд)

На чем основана его жизненная философия? (Тупая ненависть, акт 1, сцена 1: “Мне ненавистен мир и слово “мир”.)

А жизненная позиция Меркуцио? (Оптимизм, страстность, он - жизнелюб.)

Так что же символизирует поединок между Меркуцио и Тибальдом? Это просто уличная ссора или ...? (Поединок Меркуцио и Тибальда символизирует столкновение старого начала, ненависти, вражды средневековья, воплощенного в Тибальде, и свободного жизнелюбивого духа эпохи Возрождения, носителем которого является Меркуцио).

Но ведь погибают и главные герои, символизирующие любовь, жизнь, свет. Значит, восторжествовала ненависть? Мрак? Гибель? (Нет, примирение двух враждующих семейств)

Под воздействием чего? (Смерть влюбленных, любимых детей безвинных, чистых + после рассказа просвещенного монаха о тайном венчании Ромео и Джульетты)

Учитель: И опять вернемся к эпохе: два лагеря - две семьи.

За что они борются? (За влияние, за власть)

Для какой эпохи это характерно? (Средневековья)

И если в трагедии происходит примирение Монтекки и Капулетти, что же торжествует? (Любовь, разум человека, воплощенный в мудреце-гуманисте Лоренцо.)

Так что такое примирение Монтекки и Капулетти? (Победа новых человеческих отношений над порождавшим зло старым началом.)

Вывод учителя по теме урока

Домашнее задание. Подготовить развернутый ответ на вопрос: Какова роль рока, судьбы, в трагедии Шекспира?с. 1

скачать файл

Смотрите также: