Універсальні фізичні сталі Дані про Сонце, Землю, Місяць


с. 1
Універсальні фізичні сталі Дані про Сонце, Землю, Місяць


Назва

Позначення

Числове значення

1

Прискорення вільного падіння

g

9,80602 м / с2

2

Гравітаційна стала

G

6,672·10 – 11 м3 / (кг·с2)

3

Абсолютний нуль температури273,15˚С

4

Універсальна газова стала

R

8,32 Дж / (моль·К)

5

Число Авогадра

NA

6,022·1023 моль – 1

6

Стала Больцмана

k

1,38·10 – 23 Дж / К

7

Атомна одиниця маси

а.о.м.

1,66·10 – 27 кг

8

Маса спокою електрона

те

9
Приставки, які використовують для утворення кратних і частинних одиниць

Назва приставки

Позначення

Множник

гіга

Г

1000000000=109

мега

М

1000000=106

кіло

к

1000=103

гекто

г

100=102

дека

да

10=101

деци

д

0,1=10 – 1

санти

с

0,01=10 – 2

мілі

м

0,001=10 – 3

мікро

мк

0,000001=10 – 6,11·10 – 31 кг


9

Маса спокою протона

тР

1,6726·10 – 27 кг

10

Маса спокою нейтрона

тn

1,675·10 – 27 кг

11

Елементарний заряд

е

1,6022·10 – 19 Кл

12

Число Фарадея

F

9,65·104 Кл / моль

13

Електрична стала

ε0

8,8542·10 – 12 Ф / м

14

Магнітна стала

µ0

12,5664·10 – 7 Гн / м

15

Стала Планка

h

6,626·10 – 34 Дж·с

16

Швидкість світла в вакуумі

с

2,99792·108 м / сВеличина

Сонце

Земля

Місяць

Радіус, км

695,6·103

6,378·103

1,738·103

Маса, кг

1984·1027

5,876·1024

7,36·1022

Густина, кг/м3

1409

5516

3340

Прискорення вільного падіння на поверхні,м/с2

273,98

9,806

1,62

Відстань до землі, км

1,496·1083,844·105

Період обертання навколо сонця, с3,55·107

2,36·106Перетворення деяких одиниць вимірювання в одиниці СІВеличина

Одиниця вимірювання

Перетворення в систему СІВеличина

Одиниця вимірювання

Перетворення в систему СІ

1

довжина

сантиметр

мікрон

ангстрем

1 см=10 – 2 м

1 мк=10 – 6 м

1 Ǻ=10 – 10 м

5

Тиск

мм.рт.ст.

1 мм.тр.ст=133Па

6

Робота Енергія

електрон-вольт

киловат-час

1 еВ=1,6·10 – 19 Дж

1 кВт·ч=3,6·106Дж

2

Плоский кут

градус

1˚=1,75·10 – 2 рад

3

Маса

грам

тона

атомна одиниця маси

1 г=10 – 3 кг

1 т=103 кг

1 а.о.м.=1,66·10 – 27 кг

7

Потужність

лошадина сила

1 л.с.=736 Вт

8

Об’єм

літр

кубічний см

1 л=1·10 – 3 м3

1 см3=10 – 6 м3

4

Сила

діна

1 дин=10 – 5 Н

с. 1

скачать файл

Смотрите также: