Урок тематичної атестації в 8 класі Тема: «Постійний електричний


с. 1
Одеський навчально-виховний комплекс «Гармонія»

Постійний електричний струм

Відкритий урок в 9 класі.

Викладач фізики – Щербакова Т.П.

Одеса - 2012

Урок тематичної атестації в 8 класі

Тема: «Постійний електричний струм»

ТИП УРОКУ. Урок контролю й корекції знань і вмінь.

МЕТИ УРОКУ. 1. Перевірити й скорегувати знання й уміння по темі.

2. Розвивати вміння застосовувати знання на практиці.

3. Формувати й розвивати вольові якості, здатності до самоаналізу, пізнавальну активність.

НАОЧНІСТЬ. 1. Інтерактивна дошка

2. Презентація уроку.

3. Три комплекти приладів і матеріалів для складання електричних кіл: 6 зєднувальних проводів, амперметр, вольтметр, лампочка, джерело струму , ключ.

4. Набір «пасьянсів» (2 х 15 шт.)

5. Таймер.

6. Листки білого й копіювального паперу. (по 30 шт.)


Основні етапи уроку


I. Вступне слово вчителя. - 5 хв.

II. Перевірка знання теорії. - 5 хв.

III. Перевірка вміння розв`язувати завдання I й II рівня складності. - 10 хв.

IV. Перевірка вміння розв`язувати експериментальні, якісні й обчислю- вальні завдання в новій ситуації й на творчому рівні. - 20 хв.

V. Підведення підсумків. - 5 хв.

Форми й методи роботи


Перевірка знання теоретичного матеріалу виробляється у формі фізичного диктанту «під копірку». Учні виконують диктант на окремих підписаних листках, під якими підкладена копіювальний папір, що лежить у зошиті для контрольних робіт. По закінченні диктанту учні листок здають, а копія залишається для самоперевірки. Один учень (сильний) виконує диктант на звороті дошки. Після здачі диктанту на листках, учитель перевіряє й коректує роботу на дошці, а учні - у зошитах (копію). Ціна однієї правильної відповіді - 0,5 бала.

Перевірка вміння розв`язувати стандартні завдання проводиться у формі «пасьянсу». Учні одержують пакет карток, на кожній з яких записане або умова, або короткий запис умови, або рішення, або обчислення. Усього три завдання. Карток же не 12, а 15-18 штук. На деякі з них написані невірні рішення й обчислення. Потрібно за 5-7 мін. зібрати три правильно розв`язані завдання, відкинувши «зайві» картки. Для швидкої перевірки на кожній картці у верхньому правому куті написаний номер, у лівому верхньому куті - варіант. Правильно зібраний «пасьянс» має свою послідовність номерів. Після закінчення відведеного часу учні записують отриману послідовність у таблицю на новому листку «під копірку», що здають по команді. Потім перевіряють свої результати по таблиці на екрані (або на дошці). Ціна першого й другого завдань - по 0,5 , а третьої - 1 бал.

Якщо учень без помилок і в строк виконав диктант і зібрав «пасьянс», то він набрав 7 балів і має право взяти участь у грі «О, щасливчик!», що дає йому шанс дійти до оцінки 12 балів.

План уроку.
І.Організаційна частина. Вступне слово вчителя.

На тематичну атестацію «Постійний електричний струм» виносяться наступні основні питання: сила струму, напруга, опір, питомий опір, закон Ома для ділянки кола, складання простого електричного кола, вимір сили струму й напруги на ділянці кола.

Атестація буде проходити в три етапи.

I етап - фізичний диктант «Фізичні величини, формули й закони»;

II етап складання «пасьянсу» «розв`язання завдань»;

III етап - гра «О, щасливчик!».

Хто успішно пройде всі три етапи, одержить тематичну оцінку 12 балів. До третього етапу допускається учень, що одержав 5 балів за диктант і 2 бали за «пасьянс», тобто 7 балів.

Бажаю вам успіхів!


II. Перевірка знання теорії.

Перший етап. Фізичний диктант. ( 1-й учень викликається до дошки).

Учитель: « Відкрити зошит для контрольних робіт, накласти копіювальний папір на чисту сторінку. Зверху на копіювальний папір накласти чистий листок, на якому підписана ваше прізвище й ім'я, клас. Запишіть дату й тему: «Постійний електричний струм»».

Фізичний диктант.

Відповіді на питання записувати в стовпчик по номерах. Усього 10 питань. За кожну правильну відповідь ви одержите 0,5 бала.Питання. Відповіді.
1. Формула: сила струму по визначенню. 1. I = q / t

2. Формула: напруга по визначенню. 2. U = A / q

3. Формула: електричний опір по визначенню. 3. R = U / I

4. Формула: від чого залежить опір? 4.

5. Виразити питомий опір з формули 4. 5.

6. Закон Ома для ділянки ланцюга. 6. I = U /R

7. Одиниця заряду в СИ. 7. 1 Кл

8. Одиниця сили струму в СИ. 8. 1 А

9. Одиниця напруги в СИ. 9. 1 В

10. Одиниця опору в СИ. 10. 1Ом.


Учитель: « Перевірте, чи все ви записали. Читаю ще раз. Покладіть ручки. Передайте по ланцюжку листики з диктантом на першу парту. Який ряд швидше? Раз, два, три. Молодці. Тепер перевіримо диктант. Поміняйтеся зошитами й перевіряйте разом із мною. Кожна правильна відповідь - +0,5 бала. Скільки всього балів ви набрали? Запишіть свою оцінку».
III. Розв`язання задач 1-го й 2-го рівнів складності.

Другий етап. Два помічники роздають пакети з картками фізичного пасьянсу I і II варіантів.

Учитель: «Умови гри. Викладаємо у вертикальний стовбчик умови завдань один по одному: 1, 2. Праворуч у ряд викладаємо вірні записи: а) коротка умова; б) рішення; в) обчислення й відповідь. Картки з невірними записами відкласти убік. Занесіть у таблицю на підписаний листок і в зошит під копірку номера карток у кінцевому варіанті вашого розкладу:1

4

9

13

2

14

5

10

Здайте листки з готовою таблицею по ланцюжку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці ви майже всі! Перевірте табличку. Правильно розв`язані завдання №1 і №2 оцінюємо по 1 балу. Максимальна оцінка - 2 бали. Складіть результати першого й другого етапів. Хто одержав 7 балів? Поздоровляю! Ви вдостоюєтеся честі приступити до третього етапу».

Якщо 7 балів одержали більше трьох учнів, то оголошується конкурс: «Хто точніше на око визначить довжину відрізка, зображеного на дошці?» Три чоловіки, що дали найбільш точні відповіді, запрошуються до перших парт, на яких розташовані прилади й матеріали для експериментальних завдань.

Третій етап. Експериментальні завдання.  • Відбірний тур для гри «Щасливий випадок».

Завдання для претендентів.

1. Зібрати електричне коло з лампочкою (за схемою).

2. Виміряти силу струму в лампочці, увівши в ланцюг амперметр.

3. Виміряти напругу на лампі.

4. Визначити опір лампочки.

Хто першим виконав все завдання й знайшов опір лампочки, одержує 1 бал і запрошується до дошки. Доки претенденти збирають коло, класу пропонується шанс одержати 1 бал за рішення задачі, умова якої проектується на екран.  • Завдання. Визначити опір резистора за графіком залежності сили струму від напруги (4 графіка на мал.1).


I, A

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

00

0 30 60 90 120 U, B

1 2 3

4

Варіанти відповідей.

А. 150 Ом. В. 50 Ом.

С. 100 Ом. D. 75 Ом
Рис.1.

IV. Рішення завдань у новій ситуації й на творчому рівні.

Бесіда з кандидатом: «Ви вже одержали 8 балів за наявні знання по темі. Якщо ви правильно відповістите на наступне запитання, то одержите ще 1 бал і неспаленну суму 9 балів. Якщо дасте невірну відповідь, то втратите 1 бал і повернетеся на місце з оцінкою 7 балів. Ви можете відмовитися від боротьби й залишитися з 8 балами. У вас є дві підказки на всю гру: 1) 50% на 50%; 2) допомога залу.

Питання на 1 бал.

№1. Розставте в порядку зростання величини:

1.0, 001 кА;

2.0, 5 А;

3. 600 мА;

4.2 А.

Варіанти відповідей:

А. 1 2 3 4;

В. 2 3 1 4;

С. 3 2 1 4;

D. 4 3 1 2.

№2. Розставте в порядку убування значення величин:


1.10 Ом;


2.0,2 кОм;

3.0, 0005 МОм;

4.0,06 кОм

Варіанти відповідей:

А. 1 2 3 4;

В. 2 3 4 1;

С. 3 2 4 1;

D. 4 3 1 2.

№3. Розставте в порядку зростання значення величин:1.50 кВ;


2.60 000 В;

3.0,02 МВ;

4.5 · 106 мВ.

Варіанти відповідей:

А. 1 2 3 4;

В. 2 1 3 4;

С. 3 4 1 2;

D. 4 3 1 2.

№4. . Розставте в порядку убування значення величин:1. 200 мкА;

2.0,3 мА;

3.0,004 А;

4.5 · 10-5 кА.

Варіанти відповідей:

А. 4 3 2 1;

В. 2 1 3 4;

С. 4 2 3 1;

D. 2 3 1 4.

Зал розвязує завдання разом із претендентом. Якщо потрібна допомога залу, то помічники підраховують число голосів (піднятих рук) за кожний варіант відповіді.

Бесіда з кандидатом: «Поздоровляю, у Вас уже є 9 неспаленних балів. Правильна відповідь на наступне питання принесе Вам 10-й бал».

Питання на 1 бал. ( 10-й).

№5. Визначити опір резистора за показниками приладів.

(див. мал.2) I = 0,8 А, U = 1, 6 В.Рис.2

Варіанти відповідей:

А. 1,5 Ом; С. 2,0 Ом;

В. 1,75 Ом; D. 3,0 Ом.

№6. Які ключі потрібно замкнути, щоб зайнялися лампи:

Рис. 3.

1. Л3, Л2;

2. Л3, Л4;

3. Л1, Л2, Л4;

4. Л1, Л2, Л3.

Варіанти відповідей:

А. К1, К2, К6;

В. К5, К3, К4;

С. К1, К2, К4;

D. К1, К2, К3.


Правильна відповідь на одне з наступних питань принесе кандидатові

11-й бал. У випадку неправильної відповіді він втрачає 10-й бал.Питання на 11-й бал.

№7. Які лампи будуть горіти, якщо замкнути ключі:  1. К2;

  2. К3

  3. К1, К3;

  4. К1, К2?
Рис. 4.

№8. Знайти опір реостата за показниками приладів (див. мал.5):

U = 9,6В; I = 0,24А, R = 10Ом.

Рис. 5.
Варіанти відповідей.

А. 10 Ом. В. 20 Ом С.30 Ом. D. 40 Ом.
Питання на 12-й бал.

№9. При протяганні дроту через волочильний верстат його довжина збільшилася в 3 рази. У скільки разів і як змінився опір?Варіанти відповідей:

А. Збільшилося в 3 рази. В. Зменшилося в 3 рази.

С. Збільшилося в 9 разів. D. Зменшилося в 9 разів.
№10. Алюмінієвий і мідний дроти мають однакові маси й однакові площі поперечного переріза. Яка з них має більший опір?

Варіанти відповідей:

А. Мідна. В. Алюмінієва.

С. Однакові. D. Серед відповідей А, В, З немає правильного.

№11. Проведення розрізали на дві частини й скрутили. У скільки разів і як змінився його опір?Варіанти відповідей:

А. Збільшилося в 4 рази. В. Не змінилося.

С. Зменшилося в 4 рази. D. Збільшилося в 2 рази.

V. Підведення підсумків.

Під час гри асистенти заносять оцінки в список, що містить 4 графи: 1-й етап,

2-й етап, 3-й етап, підсумок. До кінця уроку кожний учень знає свою оцінку. Асистенти збирають допоміжні матеріали з парт, збирають прилади, укладають їх у шухлядки.

Переможцям гри «Щасливий випадок» вручаються пам'ятні автографи з акровіршами.Умей всегда в делах быть первым!

Мой друг, запомни этот час!

На жизненном пути наверно

Изведаешь борьбу не раз.

Ценой трудов успех дается,

А вкус победы остается!
Хотя рекорд и не велик,

Он все ж вперед идти велит.

Решать задачи все сложней

Он вдохновляет всех людей.

Широкий путь открыт любому,

Один успех ведет к другому.


Фізичний пасьянс «Електричний струм». 2 варіанти.

I 1

1


Нікель-кадмієвий пальчиковий акумулятор заряджається 16 годин струмом 15мА. Який заряд одержує акумулятор?


I 4

Дано: CИ:
t=16год 16·3600с

I=50мА 50·10-3A

q -?


I 9

Рішення:I 13

q=50·10-3А·16·3600с


q = 2880 Кл.

Відповідь:

q=2880Кл.I 2

2

При проходженні однакової кількості електрики через побутову лампу накалювання й лампочку ялинкової гірлянди в них виконуються роботи відповідно 600 Дж і 15 Дж. На якій лампі напруга більше й у скільки разів?


I 14
Дано:
А1 = 600Дж

А2 = 15 Дж

q1 = q2 = q

U1/U2 -?
I 5

Рішення:I 10


Відповідь: у лампі накалювання напруга в 40 разів більше.

I 3
3

Як змінився опір вольфрамової спіралі лампи, якщо при збільшенні напруги від 12В до

240 В сила струму зросла в 4 рази?I 15
Дано:

U1 = 12 B

U2 = 240 B

I2/I1 = 4

R2/R 1-1- ?


I 16
Рішення:I 6Відповідь: опір збільшився в 5разів.

I 11
q=50·10-3А·16·3600с

q = 300Кл.


Відповідь:

q = 300Кл.I 12
.
Відповідь:

U1/ U2 = 90.I 7


Відповідь: опір збільшився у 80 разів.

I 8
Рішення.
I = q / t
q = I / t

II 1

1

При ударі блискавки за півмілісекунди проходить заряд 20 Кл. Яка сила струму такого заряду?
II


II 4
Дано:
q = 20 Кл
t = 0,5мc =

I - ?


II 9
Рішення.
I = q / t

II 13


Відповідь:

I = 40 кАII 2

2

Генератори велосипеда й мотоцикла виробляють струм однакової напруги 6В. При цьому щосекунди через велосипедний генератор проходить заряд 0,3 Кл, а через мотоциклетний - 6 Кл. У скільки разів, і який генератор виконує більшу роботу за той самий час?


II 14
Дано:
U1 = U2 = 6 B

q1 = 0,3 Кл

q2 = 6 Кл

t = 1 с
А12 -?II 5
Рішення:

U = A / q

A1 = q1 U1

A2 = q2 U2

A1/ A2 = q1 / q2


II 10


Відповідь.

Генератор мотоцикла виробляє за той самий час в 20 разів більше енергії, чим велосипедний.II 3

3

Опір нитки електричної лампи прожектора тепловоза 10 Ом, а напруга на її клемах 50 В. Який заряд пройде через поперечний переріз нитки лампи за 1 хвилину?


II 15
Дано:
R = 10 Ом

U = 50 В

t = 1хв. = 60с

q - ?

II 16
Рішення:II 6Відповідь:

q = 300 Кл.II 11
Відповідь:

I = 40мА.II 12

Відповідь.

Велосипедний генератор за той самий час виробляє енергии в 20 разів більше, ніж мотоциклетний.II 7


Відповідь:

q = 0,083Кл.II 8
Рішення:с. 1

скачать файл

Смотрите также: