Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики Теоретичний


с. 1
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики

Теоретичний тур (17.01.2014 р.)

8 клас

1. Відстань між двома хлопчиками S=300 м. Поруч з першим хлопчиком знаходиться песик. Хлопці йдуть назустріч з однаковими швидкостями 1=1,5 м/с. Песик бігає не зупиняючись від одного хлопчика до іншого з швидкістю 2 =2,5 м/с до тих пір поки хлопці не зустрінуться. Яку відстань пробіжить песик? (5)

2. До стелі прикріплена конструкція, що складається з двох пружин і двох вантажів А і B. Маса вантажа В невідома, маса вантажа А: m1=2 кг. Жорсткості пружин k1  =  100  Н/м і k2  =  400  Н/м. На скільки зміниться загальне видовження пружин, якщо, не змінюючи вантажів, пружини поміняти місцями? Масою пружин знехтувати. (6)

3. На рівне чисте дно сухого акваріуму поставили кубик, а на нього інший, розміри якого вдвічі менші. Ребро меншого кубика а=10 см. Акваріум заливають водою до висоти 40 см. Вода при цьому не проникає під нижню грань більшого кубика і між кубики. Побудувати графік залежності сили тиску кубика на дно акваріума від висоти налитої води (без врахування атмосферного тиску). Густина речовини кубика 3 г/см3, густина води 1 г/см3, g = 10 Н/кг. (7)

4. В центрі кімнати у формі куба стороною 4 м стоїть людина і бачить одним оком в дзеркалі, яке висить на одній з стін зображення протилежної стіни. Яких найменших розмірів непрозорий квадрат повинна розмістити людина перед собою на відстані 30 см від ока, щоб зображення стіни не бачити? (6)

5. Хлопчик зрівноважив горизонтально важіль так, що точка обертання знаходиться на відстані 30 см і 70 см від його кінців. В розпорядженні хлопчика було 20 тягарців вагою по 1 Н. По скільки тягарців хлопчик підвісив до кінців важеля, якщо для досягнення рівноваги він використав усі тягарці? Масу важеля не враховувати. (4)
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики

Теоретичний тур (17.01.2014 р.)

9 клас

1. Майстер Вася виготовив крижану скульптуру, зображену на малюнку: він узяв кубик з льоду із стороною l = 1 м і вирізав з його кута куб з стороною, вдвічі меншою. З вирізаним кубиком він повторив ту ж процедуру, і так далі. Сьомий кубик видався йому дуже маленьким, і він його просто викинув. Потім він охолодив 1-й, 3-й і 5-й кубики до t1 = -40 0C, а 2-й, 4-й і
6-й – до t2 = -13 0C і зібрав з них свою скульптуру. Визначте температуру скульптури після встановлення теплової рівноваги. Тепловтратами нехтувати. (5)

2. Відстань між двома хлопчиками S=300 м. Поруч з першим хлопчиком знаходиться песик. Хлопці йдуть назустріч з однаковими швидкостями 1=1,5 м/с. Песик біжить до другого хлопчика з швидкістю 2 =2,5 м/с. Добігши до хлопчика, песик йде поруч з ним певний час, а потім біжить до першого хлопчика і йде поруч з ним такий же час аж до зустрічі хлопців. Скільки часу йшов песик поруч з кожним хлопцем? (6)

3. На рівне чисте дно сухого акваріуму поставили кубик, ребро якого а=10 см. На нього поставили інший кубик, розміри якого вдвічі більші. Акваріум заливають водою до висоти 40 см. Вода при цьому не проникає під нижню грань меншого кубика і між кубики. Побудувати графік залежності сили тиску кубиків на дно акваріума від висоти налитої води (без врахування атмосферного тиску). Визначити архімедову силу, яка діє на верхній кубик, коли вода налита повністю. Густина речовини кубиків =3000 кг/м3, густина води 0= 1000 кг/м3,
g = 10 Н/кг.(7)

4. До джерела постійного струму з напругою U=4 В під’єднано два однакові резистори R1 і R2, опір яких R= 10 Ом і реостат, опір якого можна змінювати від 0 до 5 Ом. При якому положенні повзунка реостата потужність, що виділяється на резисторі R1 максимальна? Яке її значення? (6)

5. Дві нерухомі кульки, заряди яких відповідно становлять q1=0,2 мкКл і q2= 2q1 знаходяться на деякій відстані одна від одної. Кульки привели в дотик і відвели на ту ж відстань. Як змінилася сила кулонівської взаємодії? (4)
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики

Теоретичний тур (17.01.2014 р.)

10 клас

1. На стержні AB, що рівномірно обертається на­вколо вертикальної осі OO′, закріплено висок на вертикальній стійці. Стійка знаходиться на від­стані R=5 см від осі обертання. Визначте період обертання стержня, якщо нитка виска завдовжки l=10 см відхиляється від вертикалі на кут =30°. (5)

2. Горизонтально розташована циліндрична посудина з теплопровідними стінками заповнена аргоном, густина якого =1,7 кг/м3 знаходиться в кімнаті. Посудина закрита рухомим поршнем площею S=400 см2. Відстань від лівого краю циліндра до поршня h=50 см. У посудині до дна на нитці прикріплена заповнена гелієм куля об'ємом V=1000 см3, зроблена з тонкого нерозтяжного і теплопровідного матеріалу. Маса кулі з гелієм г. Після того як в кімнаті повітря прогрілося, поршень перемістився вправо на відстань h=3 см. Визначити силу натягу нитки після переміщення поршня. g=10 м/с2. (6)

3. В установці, зображеній на малюнку, маса динамометра М, а маси вантажів m1 і m2. Коефіцієнт тертя між динамометром і поверхнею стола . Ділянки АВ і СD горизонтальні. Знайдіть якими можуть бути покази динамометра, в залежності від умов руху чи спокою динамометра, якщо ці покази постійні. Масами ниток, пружини і блоків знехтувати.(7)

4. До джерела постійного струму з напругою U=4 В під’єднано два однакові резистори R1 і R2 , опір яких R=10 Ом і реостат, опір якого можна змінювати від 0 до 5 Ом. При якому положенні повзунка реостата потужність, що виділяється на резисторі R1 максимальна? Яке її значення? (6)

5. На якій відстані від криголама слід скинути контейнер з донесенням про стан льоду з гелікоптера, який летить назустріч криголаму на висоті 25 м?. Швидкість гелікоптера 25 м/с, криголама 2 м/с. (4)
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики

Теоретичний тур (17.01.2014 р.) 11 клас

1. На непровідній горизонтальній поверхні лежить однорідна тонка жорстка дротяна рамка масою М, зігнута у вигляді рівностороннього трикутника АDС зі стороною а. Рамка, по якій тече струм І знаходиться в однорідному горизонтальному магнітному полі, як показано на малюнку. За якого модуля індукції магнітного поля рамка почне повертатися навколо сторони СD? (5)

2. Порція гелію в бере участь в циклічному процесі. Спочатку (1-2) адіабатно розширюється за законом . При цьому температура газу змінюється від Т1 до Т2, потім стискується ізобарно до початкового об'єму і, нарешті, нагрівається ізохорно до початкового тиску. Знайти найменше значення температури в цьому циклі. (6)

3. Є вертикальний шестигранний стовп, ширина сторони якого а. На стовп одягають ланцюжок з однакових легких пружин і однакових маленьких кубиків масою m. Гострі кути шестигранника спиляні так, що кожен кубик торкається маленького плоского майданчика на стовпі. Всі кути стовпа рівні. Відомо, що в пружинах виникла сила пружності Т. Коефіцієнт тертя кубиків об стовп . Стовп починають розкручувати. При яких значеннях кутової швидкості ланцюжок почне з'їжджати вниз? Прискорення вільного падіння g. (7)

4. Дротяний каркас у вигляді двох однакових рівносторонніх трикутників стороною а складається з фотоопорів, опір яких залежить від освітлення. В тіні одиниця довжини має опір 2r, а на сонці r. Тінь рухається рівномірно з швидкістю . Побудувати графік залежності опору R між точками А і В від часу t. На початку вся система освітлена і межа тіні знаходиться біля точки В. (6)

5. Дві однакові кульки підвішені на двох тонких нитках, дотикаючись одна до одної. Після надання кулькам однакового заряду по 100 нКл вони розійшлися на відстань 30 см. Визначити масу кульок, якщо кут між нитками становить 900. k=9109 Нм2/Кл2, g=10 м/с2. (4)
с. 1

скачать файл

Смотрите также: