Заява прошу надати мені повну цивільну дієздатність у зв’язку з (вказати


с. 1
Голові ______________________

районної адміністрації

____________________________ (ім’я, прізвище)

____________________________(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________(адреса проживання заявника)

____________________________

(телефон)
ЗАЯВА

Прошу надати мені повну цивільну дієздатність у зв’язку з

________________________________________________________________________________________________________________________

(вказати причину)

____________________________________________________________
Перелік документів, що додаються:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“____“__________20__ року __________ ______________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Перелік документів, необхідних для надання дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування, повної цивільної дієздатності:

1. Заява-згода батьків дитини (або осіб, що їх заміняють) на отримання нею повної цивільної дієздатності на ім’я голови районної адміністрації (додаток 1).

2. *Копія документу, що пітверджує можливість надання дитині повної цивільної дієздатності.

3. *Копії паспортів заявників (стор.1, 2, 11).

4. *Копія свідоцтва про народження дитини.

5. Довідка форми № 2 про склад сім’ї та реєстрацію (видає підприємство- балансоутримувач житлового будинку).
*Документ засвідчує особа, яка приймає документи згідно з оригіналом, пред’явленим заявником. Напис про засвідчення документа складається зі слів “Згідно з оригіналом“, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Довідки подаються оригінальні, передбаченої чинним законодавством форми, та дійсні один місяць з дня видачі.Документи, надіслані поштовим відправленням, мають бути засвідчені у встановленому законодавством порядку.
с. 1

скачать файл

Смотрите также: