Заява прошу призначити мене опікуном дитини Перелік документів, що


с. 1
Голові ______________________

районної адміністрації

____________________________ (ім’я, прізвище)

____________________________(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________(адреса проживання заявника)

____________________________

(телефон)
ЗАЯВА

Прошу призначити мене опікуном дитини _____________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Перелік документів, що додаються:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“____“__________20__ року __________ ______________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Перелік документів, необхідних для прийняття рішення про встановлення опіки та піклування:

1. Згода дитини (коли дитина досягла такого віку, коли може її висловити у письмовому вигляді).

2. *Копії документів, що підтверджують правовий статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування (копії свідоцтв про смерть батьків, копію рішення суду про позбавлення батьківських прав батьків, копії довідок про перебування батьків у місцях позбавлення волі, копії медичних документів, що батьки не можуть виконувати свої обов’язки за станом здоров’я, рішення суду про визнання батьків недієздатними, оголошеними безвісно відсутніми, померлими, оголошені в розшук тощо).

3. *Копія паспорта потенційного опікуна та копія ідентифікаційного коду.

4. *Копія свідоцтва про одруження потенційного опікуна.

5. Довідка встановленої форми про стан здоров’я дитини.

6. Довідка встановленої форми про стан здоров’я потенційного опікуна.

7. Довідка з психоневрологічного диспансеру для потенційного опікуна та дорослих членів родини.

8. Довідка з наркологічного диспансеру для потенційного опікуна та дорослих членів родини.

9. Довідка про відсутність судимостей потенційного опікуна.

10. Довідка з місця реєстрації дитини (за умови якщо дитина є власником житла слід подати підтверджуючі про це документи – свідоцтво про право власності та техпаспорт).

11. Довідка з місця реєстрації потенційного опікуна.

12. Довідка про доходи потенційного опікуна.

13. Характеристика з місця праці (проживання) потенційного опікуна (при необхідності).

14. Довідка з місця навчання (виховання) дитини.


*Документ засвідчує особа, яка приймає документи згідно з оригіналом, пред’явленим заявником. Напис про засвідчення документа складається зі слів “Згідно з оригіналом“, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Довідки подаються оригінальні, передбаченої чинним законодавством форми, та дійсні один місяць з дня видачі.Документи, надіслані поштовим відправленням, мають бути засвідчені у встановленому законодавством порядку.
с. 1

скачать файл

Смотрите также: