Заява прошу призначити мені помічника (вказати піп) оскільки я за


с. 1
Голові ______________________

районної адміністрації

____________________________ (ім’я, прізвище)

____________________________(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________(адреса проживання заявника)

____________________________

(телефон)
ЗАЯВА

Прошу призначити мені помічника ___________________________

____________________________________________________________ (вказати ПІП)

оскільки я за станом здоров’я не можу самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки.


Перелік документів, що додаються:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


“____“__________20__ року __________ ______________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Перелік документів, необхідних для реєстрації помічником дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки:

1. Заява особи, яка хоче бути помічником фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, на ім’я голови районної адміністрації (додаток 2).

*2. Копія паспорта особи, якій потрібен помічник (стор. 1, 2, 11).

*3. Копія паспорта особи, яка буде помічником (стор. 1, 2, 11).

4. Довідка про стан здоров’я особи, якій потрібен помічник (довідка МСЕК).

5. Довідка форми № 2 про склад сім’ї та реєстрацію (дійсна 1 місяць з моменту видачі, видає підприємство-балансоутримувач житлового будинку).


*Документ засвідчує особа, яка приймає документи, згідно з оригіналом, пред’явленим заявником. Напис про засвідчення документа складається зі слів “Згідно з оригіналом“, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Довідки подаються оригінальні, передбаченої чинним законодавством форми, та дійсні один місяць з дня видачі.Документи, надіслані поштовим відправленням, мають бути засвідчені у встановленому законодавством порядку.
с. 1

скачать файл

Смотрите также: